PC Press
O nama
O nama
Pretplata
O nama
Postanite saradnik PC-ja
Kontakt sa redakcijom
PC Press
Novi broj
Novi broj   
Pretrazivanje
Arhiva
Arhiva   
PC Online
PC Plus   
Specijalna izdanja
Softver Softver
PC #119 : Februar 2006 TehnoGuru

 Naslovna  Sadržaj 
Bojan Stojanović  

Srpski elektronski rečnik

Na CD-u uz ovaj broj "PC"- ja je razvojna verzija Rečnika srpskog jezika, koju je pripremio Milorad Simić, saradnik Instituta za srpski jezik SANU. Kako rečnik radi i šta će kasnije verzije ponuditi?

Upotreba računara u oblastima u kojima „nema računanja“ odavno je prepoznata i shvaćena, pa su oni postali i omiljene alatke pisaca i lingvista. Razvoj jezičkog softvera spada u važne poduhvate koji su u većini razvijenih zemalja ušli u zrelu fazu. Možda engleski jezik, kao moderni lingua franca i nije najbolji primer, ali svako na Internetu može uživati u besplatnim pogodnostima rečnika, tesaurusa, automatskih dvosmernih prevodilaca iz engleskog u druge važnije jezike... Ako se po razvijenosti računarstva meri i ukupan napredak neke zemlje, Srbija je u mnogim jezičkim projektima na dobrom putu. Da se stvari pomeraju sa mrtve tačke pokazuju nam ideje kreativnih pojedinaca, koji često prevazilaze tromost institucija zaduženih za promovisanje srpskog jezika u digitalnom dobu.

Milorad Simić iz Instituta za srpski jezik SANU, autor čuvenog programa RAS za podelu reči na kraju reda u skladu sa (pisanim i nepisanim) pravilima našeg jezika, svoje ideje uspešno sprovodi u delo, a njegov dugogodišnji rad na digitalizaciji Rečnika srpskog jezika došao je do tačke kada ga i budući korisnici mogu proceniti. Srpski elektronski rečnik nastao je optičkim prepoznavanjem teksta (OCR) iz 16 tomova rečnika Srpske akademije nauka i umetnosti i tri poslednja toma Rečnika matice srpske. Dobijeni tekst je podvrgnut korekturama – jedna je bila pomoću korektora iz paketa RAS, a sve je provereno i klasično, na papiru. Tako je nastala rečnička baza koja je dalje obrađivana pomoću programskih alata koje je, po zamisli Milorada Simića, izradio Nedeljko Kuduz.

Razvojna verzija Rečnika nalazi se na CD-u uz ovaj broj časopisa „PC“. Njeno trajanje je ograničeno do početka maja 2006. godine, a da bi se program koristio, mora se (besplatno) registrovati. Takođe, neophodno je da na računaru bude instaliran Microsoft .NET Framework 1.1 ili noviji, kao i tastatura Serbian (Cyrillic). Program zahteva originalni drajver za tastaturu, pri čemu nije neophodno da ta tastatura bude aktivna pre pokretanja programa. Sistemski zahtevi su skromni, pa se Srpski elektronski rečnik može koristiti na svim PC računarima sa operativnim sistemima Windows 2000 i XP.

Digitalno jezičko blago

(kliknite za veću sliku)

Srpski elektronski rečnik upotrebljava se jednostavno – u polje sa leve strane ekrana unesete reč i pritisnete Enter, pri čemu se u desnom oknu pojavi definicija reči ili pojma, opisi njenog značenja i primeri iz književnih dela pisaca. U levom oknu ispisuje se spisak svih odrednica koji počinju unetim nizom slova. Na primer, ako unesete „račun“, na spisku odrednica dobićete, između ostalih, i „računar“, „računovođa“, „računica“, „računski“. U opcijama se može ograničiti spisak odrednica koje se ovde ispisuju, a na statusnoj liniji u dnu ekrana program će vas pri svakoj pretrazi obavestiti koliko je odrednica pronašao. Dva su tipa pretrage – po slovu i po reči. U pretrazi po slovu program će pri unosu dinamički menjati spisak odrednica u levom oknu. Pretraga po reči je brža i zahteva da unesete celu reč. Odrednice se mogu pretraživati i po završnim slovima – na primer, ako unesete ×.ota kao rezultat ćete dobiti „dobrota“, „lepota“, „svota“ itd.

Opisi reči koje dobijate u desnom oknu nipošto nisu statični tekst – kada je aktivna klik pretraga uočićete se da se reči boje plavo kada mišem prelazite preko njih, tj. da se ponašaju kao linkovi na koje možete kliknuti i dobiti značenje reči. Program za sada ne prepoznaje padežne oblike reči – ako u tekstu definicije piše „matematički“, klikom na ovu reč nećete doći do odrednice „matematika“. Tekst iz desnog okna ne možete kopirati u clipboard, što treba shvatiti kao vid zaštite, ali i kao ograničenje koje nismo viđali u sličnim programima za strane jezike, pa se nadamo da će autor od njega odustati u konačnoj verziji Rečnika. Srpski elektronski rečnik omogućava i vezu sa Word-om: neophodno je da se u Startup folder Microsoft Office-a kopira datoteka SerWord.dot koja se isporučuje uz program i da se potom iz Rečnika izabere Opcije / Napravi prečicu u Word-u. Nakon toga možemo da u Word-u obeležimo neku reč i da pritiskom na Ctrl+F1 automatski prikažemo opis odrednice iz Srpskog elektronskog rečnika. Podržan je Unicode unos teksta, ali je sav tekst u Rečniku isključivo ćirilični.

U razvojnoj fazi svakog programa moguće su greške, pa su svi koji isprobaju Srpski elektronski rečnik pozvani da uočene probleme prijave autorima programa i na taj način doprinesu tačnosti teksta u Rečniku. Kad je reč o idejama koje će poboljšati program, Milorad Simić navodi mnoštvo bitnih opcija koje će najverovatnije biti na raspolaganju u nekoj od budućih verzija. To su najpre načini pretrage po korenu reči, broju glasova ili slogova u odrednicama ili broju značenja uz odrednice. Važna komponenta programa biće i akcentovanje reči, sa uključivanjem i isključivanjem prikaza akcenata. Na spisku mogućih proširenja je i izgovor odrednica.

Srpski elektronski rečnik predstavlja jedan od najznačajnijih domaćih leksikografskih poduhvata u vreme kada je računarska pismenost deo opšte kulture i obrazovanja. Milorad Simić je sa ekipom saradnika učinio da se srpsko jezičko blago pretoči u digitalni oblik, da bi njegovo korišćenje, pretraživanje, analiza i kreativna primena bili što dostupniji. Nadamo se da će ovaj krupan korak ka savremenoj informatičkoj civilizaciji biti podsticaj i za realizaciju drugih domaćih projekata koji spajaju računarstvo, kulturu i nauku, a namenjeni su najširem krugu korisnika.

Korisne adrese:

RAS
http://www.rasprog.com