PC Press
O nama
O nama
Pretplata
O nama
Postanite saradnik PC-ja
Kontakt sa redakcijom
PC Press
Novi broj
Novi broj   
Pretrazivanje
Arhiva
Arhiva   
PC Online
PC Plus   
Specijalna izdanja
Softver Softver
PC #130 : Februar 2007

 Naslovna  Sadržaj 
Marko Herman  

Fin(sk)o obezbeđenje

Paket F-Secure Internet Security polako stiče poklonike na našem informatičkom tržištu. Hoće li verzija za 2007. godinu ojačati taj trend?

(kliknite za veću sliku)

Finski bezbednosni paket F-Secure Internet Security smo na našem tržištu videli prvi put u verziji 2005. Već tada se radilo o dobrom paketu programa za sveobuhvatnu zaštitu računara i verovatno prvom koji je, u vreme kada su drugi nudili kombinaciju anti-virus i firewall alatki, dodao anti-spyware i anti-spam zaštitu, te parental control opcije. Doduše, tada integracija svih modula nije bila potpuna pošto je segment za borbu protiv špijunskih programa radio kao izdvojen program. Verzija 2006 je donela neophodnu integraciju, kao i zaštitu od rootkit-ova. Šta F-Secure Internet Security 2007 donosi u svet zaštite računara?

Za decu i odrasle

(kliknite za veću sliku)

Po ubacivanju diska u računar, instalaciona procedura najpre nudi mogućnost skeniranja računara, što treba obavezno uraditi ako on do tog trenutka nije bio zaštićen nekim srodnim programom. Druga opcija je pokretanje instalacije koju je moguće obaviti u dva režima – kompletan paket ili paket bez modula Parental Control. Naravno, prvu treba odabrati ako računar koriste i deca, a drugu za mašinu namenjenu samo odraslim osobama. Doduše, roditeljsku zaštitu je moguće iskoristiti i za rudimentarnu kontrolu upotrebe računara u poslovnom okruženju – administrator sistema može, na primer, da odredi koje sajtove zaposleni ne smeju da posećuju, kao i u kojim terminima je uopšte dozvoljena upotreba Web browser-a. Sama instalacija traje kratko i osim pomenutog izbora sve ostalo se odvija pravolinijski, a nakon završetka treba restartovati računar.

Kako smo F-Secure instalirali na računar koji je donedavno štitio srodan paket, pozabavili smo se razlikom u brzini pokretanja računara. Iako se sve firme itekako trude da smanje opterećenje sistemskih resursa, F-Secure je na ovom planu odličan i to ne samo tokom učitavanja sistema, već i kasnije tokom rada. O tome da je paket aktivan obavestiće vas prepoznatljiva plava ikona pored časovnika. Klikom desnim tasterom na nju dobija se meni preko kojeg je moguće otvoriti glavni prozor programa, ali i pokrenuti neki od specifičnih poslova, recimo skeniranje računara u potrazi za virusima ili isključivanje firewall-a.

Protiv malware-a

(kliknite za veću sliku)

F-Secure proizvodi se već godinama odlikuju jednostavnošću korišćenja, tako da isto pravilo važi i za Internet Security 2007. Sve najbitnije opcije programa su dostupne kroz glavni prozor koji prikazuje šest grupa informacija. Home je pregled statusa svih modula, a daje i podatke o datumu isteka licence. Narednih pet se tiču pojedinih funkcija programa, a to su Virus & Spy Protection, Internet Shield, Spam Control, Parental Control i Automatic Updates. Ako vam mogućnosti dostupne preko glavnog prozora nisu dovoljne, klikom na link Advanced otvara se prozor sa ostalim opcijama. Opet su na jednom mestu logično raspoređene opcije za sve segmente Internet Security paketa; sa leve strane je stablo po kojem birate deo u kome želite da promenite setovanja, a desno se prikazuju konkretna podešavanja koja možete izvršiti. Kroz ova dva prozora ćete iskoristiti praktično sve mogućnosti programa, dok će drugi prozori iskakati povremeno, tražeći od vas neku konkretnu akciju.

Osnovu paketa čini modul za borbu protiv zlonamernog softvera. Logično nazvan Virus & Spy Protection, pouzdano će otkriti i ukloniti sve poznate opasnosti, o čemu svedoči i VB100% potvrda koju dodeljuje Virus Bulletin, a koju F-Secure dobija neprestano od juna 2003. godine. Viruse je moguće potražiti na određenoj lokaciji (na primer na USB memoriji koju ste utaknuli u računar), na svim hard diskovima, a moguće je posebno tražiti da F-Secure skenira računar u potrazi za špijunskim programima ili rootkit zloćama. Može se pokrenuti i skeniranje kompletnog računara kada se traže sva tri tipa zlonamernih programa. Pored toga, program skenira dolaznu i odlaznu elektronsku poštu.

(kliknite za veću sliku)

Internet Shield je firewall koji pored kontrole Internet saobraćaja kontroliše i aktivnost aplikacija na računaru. Najveća novost koji Internet Security 2007 donosi je upravo vezana za kontrolu aplikacija. Naime, u paket je integrisana tehnologija DeepGuard namenjena prevenciji tzv. zero-day napada, odnosno blokiranju zlonamernih programa pre nego što isti postanu poznati i budu smešteni u baze malware-a. Paket Internet Security 2007 zlonamerne programe blokira na osnovu detekcije aktivnosti koje narušavaju bezbednost računara.

Internet Shield ima i Dial-up kontrolu koja je idealna za korisnike koji Internetu pristupaju na taj način. Potrebno je u opcijama uneti telefonske brojeve vašeg provajdera i označiti da je njima dozvoljen pristup, a potom pomoću wildcard znakova odrediti da je npr. zabranjeno pozivanje telefona u inostranstvu (ovo se postiže kodom „99X“, pri čemu X menja bilo koji niz znakova). Osim kontrole telefonskih brojeva, moguće je podesiti i koje aplikacije smeju da prekinu vezu sa Internetom.

Manje spam-a

(kliknite za veću sliku)

Internet Security odlično sarađuje sa Outlook-om i pomaže mu dodatnom kontrolom neželjenih poruka, pošto program koristi i Real-time Blackhole liste smeštene na serverima na Internetu. Pored eliminacije neželjene pošte, otkriva i e-mail sa phishing prevarama i smešta ga u posebno označen folder. U ovom poslu F-Secure nije savršen, odnosno treba mu pomoći podešavanjima lista dozvoljenih i zabranjenih pošiljalaca. Listu dozvoljenih je moguće brzo kreirati uvozom kontakata iz Outlook-ovog adresara, dok se lista zabranjenih kreira pojedinačnim dodavanjem. Doduše, to ima smisla raditi prvenstveno za domaće pošiljaoce spam-a koji retko dospevaju na globalne RB liste.

Roditeljska zaštita je izvedena veoma elegantno. U wizard-u za podešavanje kontrole je moguće odabrati tri načina rada – nadziranje dece, tinejdžera ili obe starosne grupe. Ako odaberete oba tipa kontrole, šifre kojima se oni isključuju moraju biti različite pa na taj način možete, recimo, starijem detetu dozvoliti veću slobodu prilikom pristupanja Internetu.

(kliknite za veću sliku)

U modu Child, F-Secure Internet Security 2007 dozvoljava posećivanje isključivo sajtova koji se nalaze na listi koju kreiraju roditelji, s tim da je moguće dozvoliti pristup lokacijama koje su sertifikovane kao bezbedne za decu. Ovo je strožiji režim rada, tako da možete u potpunosti kontrolisati aktivnosti deteta na Internetu. U modu Teenager je moguće odrediti da F-Secure filtrira Web prezentacije prema unapred definisanim grupama (Adult, Chat, Drugs, Gambling, Hate, Weapons i Webmail), ali i isključiti kontrolu i samo beležiti lokacije koje vaše dete posećuje. U oba načina rada je moguće videti istoriju posećenih lokacija, kao i podesiti vreme tokom kojeg je deci dozvoljena upotreba Interneta.

Program definicije malware-a ažurira na svaka dva sata, a održava i detaljan log instaliranih ispravki paketa i novih definicija, sa imenom, vremenom i porukom o uspešnosti instalacije. U F-Secure Internet Security paketu je već nekoliko godina unazad posebno zanimljivo prikazivanje najbitnijih vesti iz oblasti zaštite računara. Njima se pristupa preko glavnog prozora u kome se vidi koliko vesti ima, a moguće ih je pročitati u zasebnom prozoru.

Tri u jednom

(kliknite za veću sliku)

Novi F-Secure paket je po instalaciji podešen skoro savršeno. To ga, pored jednostavnosti upotrebe, približava prosečnim korisnicima koji ne žele da se udubljuju u gomile opcija da bi postigli adekvatnu zaštitu. Jedina stvar koja je nama u tom pogledu zasmetala je kontrola aplikacija koja je u startu podešena da samo beleži aktivnosti programa i da ih pušta da to slobodno rade. Smatramo da bi korisnici morali da promene tu opciju tako da Internet Security traži da pojedinačno odobrite svaku akciju i tako kreirate pravila za pojedine programe.

I pored sitnih zamerki, F-Secure je odličan paket za sveobuhvatnu zaštitu računara koji sadrži sve neophodne tipove pretrage zlonamernih programa. Pored toga, ovo je ubedljivo najjeftiniji security paket na našem tržištu – za 58 evra (bez PDV-a) dobija se program koji je moguće istovremeno koristiti na tri računara, a sve tri licence traju godinu dana od datuma prve instalacije.

Korisne adrese:

F-Secure
http://www.f-secure.co.yu