PC Press
O nama
O nama
Pretplata
O nama
Postanite saradnik PC-ja
Kontakt sa redakcijom
PC Press
Novi broj
Novi broj   
Pretrazivanje
Arhiva
Arhiva   
PC Online
PC Plus   
Specijalna izdanja
Hardver Hardver
PC #138 : Novembar 2007

 Naslovna  Sadržaj 
Zoran Životić  

Vizije u boji

Nije jednostavno niti jeftino obezbediti vernu reprodukciju boja na monitoru i na štampaču. ColorVision nudi neophodnu kalibraciju po neočekivano povoljnoj ceni.

Digitalna fotografija i pojava kvalitetnih foto‑štampača je mnoge foto‑entuzijaste motivisala da čitav proces – snimanje, obradu i štampu – pokušaju da urade sami. Štampa fotografija i oduševljenje prvim rezultatima su mnoge uvukli u igru koja često postaje igra bez granica, jer posle početnog oduševljenja počinju pitanja. Zašto neke boje na ekranu ne izgledaju kao u prirodi? I zašto ono što i ne izgleda tako loše na ekranu kad se odštampa toliko izgubi na atraktivnosti? Umesto traženja jasnog odgovora, obično sledi niz proba sa podešavanjima, beskonačno trošenje skupog papira i boja.

Razlog su, naravno, ograničenja uređaja koji reprodukuju boje, a ta ograničenja se ne mogu prevazilaziti bilo kakvim podešavanjem po sistemu „Ovom monitoru treba malo više crvene ili ovom štampaču treba smanjiti malo cijan komponentu i pojačati kontrast“. Jedini način da se koliko‑toliko uvede red u lanac reprodukcije boja je upotreba kolor menadžmenta, sistema koji obezbeđuje da se uređaj sa njegovim mogućnostima podešavanja prvo dovede u stanje što bliže onome koje želimo (proces kalibracije) a zatim da se za to stanje (sa svim njegovim ograničenjima) kreira numerički opis (izrada kolor profila) kako bi u svakoj fazi prelaska slike sa jednog medija na drugi (iz aparata na monitor, sa monitora na štampač) numeričkom obradom mogao da se postigne najbolji mogući rezultat. Čak ni kolor menadžment ne nudi rešenja za sve probleme ali je danas jedina čvrsta osnova s predvidivim rezultatima koji, kada se doda iskustvo, mogu u svakoj situaciji dati željeni kvalitetan rezultat.

Rešenje u paketu

Paket ColorVision PrintFIXPro koji smo dobili na test je kompletno rešenje za postavljanje kolor menadžmenta za monitore i inkjet štampače. Sličnih paketa koji pokrivaju i monitor i štampač na tržištu nema mnogo i uglavnom se radi o (za amaterske potrebe) preskupim uređajima. ColorVision je i po pitanju cene i jednostavnosti upotrebe učinio napor da ovaj paket koliko‑toliko bude dostupan nešto širem krugu korisnika. U paketu dobijete od ranije poznati i veoma popularan Spider kolorimetar za kalibraciju monitora i poseban spektrokolorimetar koji služi za izradu kolor profila inkjet štampača, što je praćeno potrebnim softverom.

Kalibracija monitora je veoma jednostavna – po startovanju programa Spzder2PRO dobićete mogućnost da izaberete set parametara na koje želite da podesite monitor (gama, temperatura, osvetljenost crnog i belog, kompenzaciju prema osvetljenosti ambijenta u kome se monitor nalazi, pa čak i krivu osvetljenosti). Ukoliko ste izabrali opciju za kompenzaciju ambijentalnog svetla, prvo ćete okrenuti Spyder naopako (senzor ka prostoriji a ne ka ekranu), nakon čega će uslediti merenje i sugestija koje podešavanje za temperaturu i osvetljenost crnog i belog treba izabrati kao cilj kalibracije. Zatim se Spyder okreće ka minitoru i sledi niz merenja boja – nakon nekoliko minuta proces je završen, profil generisan a video kartica (LUT tabela) podešena tako da se dobiju željene karakteristike. Tokom startovanja operativnog sistema biće pokrenut program koji podešava video karticu. U paketu se nalazi i koristan program za izbor profila u toku rada – ako ste generisali više podešavanja za različite svetlosne uslove, dobijate jednostavan način da ih po potrebi aktivirate.

Spyder2PRO paket za kalibraciju monitora odaje utisak zrelog proizvoda sa dosta mogućnosti i za naprednije korisnike. Dosta dugo koristim TFT monitor koje je redovno kalibrisan GretagMacbeth spektrometrom (vrlo kvalitetno rešenje), ali sam prijatno iznenađen činjenicom da se nova kalibracija i generisani profil ColorVision paketom praktično ne razlikuje ni na koji vidljiv način, iako ima sitnih razlika u samom ICC profilu.

Kalibracija štampača

(kliknite za veću sliku)

Izrada profila za štampač je mnogo teži zadatak. Kolor profil se pravi za svaku kombinaciju papira, boje koja se koristi u štampaču (ukoliko štampač ima mogućnost promene crne boje prema tipu papira) i podešavanja u drajveru za štampač. Uobičajeno je da se ovo poslednje postavi tako da se isključe sve opcije za kontrolu izgleda otiska (posebno sve opcije koje imaju automatsko podešavanje) kako bi jedino kolor menadžment u programu za štampu uticao na konačni izgled.

Po pokretanju PrintFIX PRO programa, najpre štampate dva različita otiska kako biste se uverili da štampač radi korektno – da li je otisak ravnomeran i glava nema zapušenih mlaznica i da li ste u podešavanjima štampača dobro izabrali tip papira koji koristite. Ova provera nema neki poseban značaj jer je na vama da vizulelno proverite da li je sve u redu – radi se o sitnom komforu da ne morate da pokrećete neki drugi program za štampu.

Sledi bitni deo procedure – birate jednu od tri varijante test otiska u zavisnosti od brzine izrade i kvaliteta koji želite da postignete. Otisak sa svega 150 kvadrata sa bojama će omogućiti da dosta brzo generišete profil dok će otisak sa 729 kvadrata zahtevati više vremena za čitav proces, ali će generisani profil biti precizniji.

Kada se otisak odštampa i pusti da se dobro osuši (preporuka je da ga ostavite barem nekoliko sati) sledi proces merenja svakog pojedinačnog kvadrata – program na ekranu prikazuje sliku sa kvadratima boje i pokuzuje koji od njih očekuje da izmerite. Senzor spektrometra se postavi na papir i pritisne veliko dugme na gornjoj strani uređaja (ili taster enter) – nakon sekund - dva, merenje je završeno, na ekranu se prikazuje izmerena vrednost (svaki kvadrat je dijagonalno podeljen na boju koja se očekuje i boju koja je izmerena) i prelazi na sledeći kvadrat. Za test otisak sa 225 kvadrata nam je bilo potrebno oko 20 minuta, s tim što se uz malo vežbe proces može ubrzati.

Zatim sledi mogućnost globalnog podešavanja profila (kontrast, osvetljenje, saturacija i svaki od RGB kanala), kao i podešavanje prema osvetljenju ambijenta koje očekujemo kada fotografija bude izložena. Profil se zatim generiše a PrintFIX nudi mogućnost da odmah štampate i probni otisak sa pogodnom fotografijom (sa puno boja, velikim rasponom tonova i dečjih likova sa različitom bojom kože). Ukoliko niste zadovoljni, možete se vratiti korak nazad na globalna podešavanja profila, generisati novi i ponovo štampati probni otisak.

Kvalitet generisanog profila se može oceniti kao dobar, mada ne na nivou kvaliteta koji obezbeđuju skuplji paketi. PrintFIX PRO je na neki način „zatvoren“ sa ciljem da se održi jednostavnost upotrebe, na šta ukazuje i izbor test otisaka sa bojom – 729 uzoraka se inače smatra nekim minimumom i skuplji paketi obično počinju od tih vrednosti i idu do više hiljada. Kolorimetar ovakve konstrukcije, nažalost, ne bi omogućio da se u razumnom vremenu izmeri takav otisak jer morate malo da zaviritite „ispod“ uređaja da biste bili sigurni da ste postavili glavu tačno iznad kvadarata sa bojom a uređaj i softver dodatno nemaju mogućnost čitanja red‑po‑red.

ColorVision je lepo uravnotežen paket u smislu mogućnosti, kvaliteta i cene. Iako je učinjen napor da ga iskoriste i korisnici sa jako malo uskustva u kolor menadžmentu, treba reći da ni ColorVision (kao ni jedan drugi paket) ne može da učini čuda i da vas spase potrebe razumevanja procesa i podešavanja. To se posebno odnosi na proces štampe – iako će otisci posle izrade profila biti primetno bolji u odnosu na ono što štampač inicijalno nudi (više detalja u senkama, bolja uravnoteženost boja itd.) i dalje će biti puno situacija u kojima će dobro rešenje proisteći isključivo iz vašeg znanja i iskustva.

Korisne adrese:

Blue Fish
tel: 021/474-0080