PC Press
O nama
O nama
Pretplata
O nama
Postanite saradnik PC-ja
Kontakt sa redakcijom
PC Press
Novi broj
Novi broj   
Pretrazivanje
Arhiva
Arhiva   
PC Online
PC Plus   
Specijalna izdanja
Softver Softver
PC #158 : Septembar 2009 Knjiga 50 godina racunarstva u Srbiji

 Naslovna  Sadržaj 
Mladen Mijatović  

Paxton kontrola pristupa

Paxton sistemi rade kao visokotehnološka zamena za ključ i bravu. Njima se kontroliše fizički pristup objektima, ali se može i evidentirati vreme dolaska i odlaska radnika. Ukratko, ako vam je dosadilo da menjate brave kad god neko izgubi ključ, primenite savremeno rešenje...

Nema potrebe posebno objašnjavati zašto vrata treba da budu zaključana – brava i ključ su neophodni kako firmama (malim i velikim) tako i pojedincima. Danas postoje bolja rešenja od klasičnih mehaničkih ključeva, posebno kada su firme u pitanju. Ključevi se mogu izgubiti, kopirati i zloupotrebiti, a kada se to dogodi, neophodno je zameniti i brave, što je skupo i nepraktično. Osim toga, bezbednosna pravila se često zanemaruju, pa ako se neka vrata često koriste, ona često ostaju otključana – ljude mrzi da svaki čas vade ključeve iz džepa. Elektronski sistemi za kontrolu pristupa koriste elektronske „propusnice“ (tokene) sa kojima nema ovakvih problema: sva vrata se automatski zaključavaju kada se zatvore, a otvaraju se jednostavnim prinošenjem propusnice čitaču. Svaki korisnik nosi samo jednu propusnicu, dok sistem čuva informaciju koje se sve brave njome otvaraju. Osim toga, nećete nikad morati da menjate bravu – izgubljena propusnica se proglašava nevažećom i njom se više ne mogu otvoriti vrata, a korisniku se izdaje nova propusnica sa istim privilegijama koje je imala stara.

Bezbednost u dva nivoa

Vrata se automatski zaključavaju kada se zatvore, a otvaraju se prinošenjem propusnice. Sistem zna ko ima pravo da uđe u koju prostoriju

Firma Paxton Access nudi različita rešenja za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena. Sistem Compact je primeren jednostavnijim instalacijama, a čini ga samo poseban čitač, na koji se povezuju napajanje, električna brava i eventualno taster za otvaranje vrata sa unutrašnje strane. Kartica‑propusnica u sebi sadrži RF ID tag – aktivni elektronski sklop sa minijaturnim radio‑odašiljačem koji se napaja elektromagnetnim talasima iz čitača, što funkcioniše samo u neposrednoj blizini. Kada se RF ID tag nađe u zoni čitača, elektronika u njemu „oživi“ i emituje elektronski kod, tzv. ključ, koji je jedinstven za svaku propusnicu. Čitač proverava ovaj kod i upoređuje ga sa internom bazom ključeva kojima je dozvoljen pristup objektu odnosno konkretnim vratima, na osnovu čega odlučuje da li da otvori vrata posetiocu. Budući da je Compact sistem potpuno autonoman, programiranje se u potpunosti obavlja pomoću posebnih kartica. Prinošenjem kartice za programiranje ulazi se u poseban režim, tokom koga će čitač svaku karticu koja mu se prinese pročitati i dodati u internu bazu ključeva. Programiranje se završava prinošenjem kartice za završetak programiranja.

Switch2 se po funkcionalnosti ne razlikuje mnogo od prethodnog sistema, ali se kod njega čitači povezuju na posebne kontrolne jedinice. Ovakva konfiguracija pruža mogućnost jednostavne nadogradnje na naprednije rešenje po imenu Net2, kod koga su kontrolne jedinice međusobno umrežene i koji u srcu sistema ima PC sa serverskom aplikacijom za opsluživanje do 200 vrata i do 10.000 korisnika. Net2 omogućava selektivan odabir pristupa prostorijama i pojedincima, uz dodatni kriterijum vremena u toku dana kada je pristup odobren. Kroz softversku aplikaciju je moguće praćenje lokacije korisnika u svakom trenutku, a postoji i mogućnost integracije sa kamerama za vizuelnu proveru identiteta, čime se sprečava mogućnost nelegalnog pozajmljivanja kartice. Evidencija radnog vremena se obavlja uz definisanje parametara, poput radnih i neradnih dana, prekovremenog rada, odlazaka na teren i drugog, pri čemu softver generiše štampane izveštaje sa detaljnim statističkim podacima.

Serveru se može pristupiti sa drugih računara kroz odgovarajuće klijentske aplikacije, dok serverski Net2 softver postoji u besplatnoj i profesionalnoj verziji. Profi verzija pruža mogućnost integracije sa požarnom centralom (otključavanje svih vrata u slučaju požara), prozivke na nekoj lokaciji u vanrednim okolnostima (da bi se ustanovilo da li su svi korisnici evakuisani), kao i posebne opcije kojima se sprečavaju prevare sistema poput one kada se radnik samo prijavi, ali ne uđe u zgradu.

Starije kontrolne jedinice su se povezivale redno preko RS‑485 interfejsa, ali se danas sve više koriste one sa Ethernet interfejsima koji se umrežavaju preko bilo koje TCP/IP mreže, što omogućava i da se udaljeni delovi firme (poslovnice, magacini i slično) kroz VPN povežu u celinu.

Korisne adrese:

IP Way
http://www.ipway.rs/