PC Press
O nama
O nama
Pretplata
O nama
Postanite saradnik PC-ja
Kontakt sa redakcijom
PC Press
Novi broj
Novi broj   
Pretrazivanje
Arhiva
Arhiva   
PC Online
PC Plus   
Specijalna izdanja
Softver Softver
PC #43 : Februar 1999

 Naslovna  Sadržaj 
Slobodan Petrović  

Mali AutoCAD

Većina korisnika bi svoje CAD zadatke mogla da obavi i daleko jeftinijim Autodesk-ovim paketom AutoCAD LT.

Po ustaljenom običaju Autodesk je, posle puštanja u prodaju AutoCAD-a R14, u drugoj polovini protekle godine predstavio obnovljenu gamu proizvoda, među kojima i AutoCAD LT97. On radi na Windows NT ili Windows 95/98 platformi, zahteva 486DX/66 procesor (preporučuje se Pentium), 16 MB RAM-a (preporučuje se 32 MB), 8 MB RAM-a za svaku dodatnu AutoCAD LT97 sesiju i ostalu uobičajenu opremu. Minimalna instalacija traži 34 MB prostora na disku, a ako instalirate sve komponente, biće vam potrebno 56 MB. Predlaže se da AutoCAD LT instalirate na operativnom sistemu koji podržava jezik na kome je vaša kopija AutoCAD-a, a ako to nije moguće, na nekoj od verzija OS-a na engleskom. Ukoliko na računaru imate instaliran Windows 95 ili OSR2 sa podrškom za srpski, preporuku shvatite doslovno: prilikom prve instalacije operativni sistem je bio OSR2 sa regularnom podrškom za srpski jezik (bez primene zakrpa tipa GDIFIX), ali dok OS nije setovan na English Regional Settings, a iz Win.ini fajla uklonjene font supstitucije, instalacija nije bila moguća.

Kasnije smo instalirali Windows 98, upotrebili sr98v12.zip Bojana Stojanovića da ugradimo podršku za srpski i tada je tek AutoCAD LT97 instaliran bez problema. Ukoliko ste ranije koristili neku od verzija AutoCAD-a, svakako izaberite Custom opciju jer na taj način možete izbeći instalaciju Learning Tools (Quick Tour i What’s New), primera gotovih crteža i eventualno rečnika za proveru pravopisa (engleski i francusko-kanadski). Tako štedite oko 20 MB prostora.

Šta smo izgubili, a šta dobili?

Pošto AutoCAD LT97 predstavlja osiromašenu verziju „starijeg brata“ AutoCAD R14, u glavnom meniju nedostaje Bonus stavka i nema poznatog ekranskog menija sa desne strane. Nedostaje mu API, pa ne možete razvijati aplikacije koje bi radile unutar LT-a, kao i ASE, što znači da ga ne možete povezati sa bazama podataka. Lišeni ste rada sa solidima i 3D objektima, ali možete da crtate linije i polilinije u 3D koordinatnom sistemu, zadajete debljinu poligona (thickness), pregledate 3D crteže iz drugih verzija AutoCAD-a, tu su samo osnovne mogućnosti editovanja (copy, move, scale...), senčenje (shade) i izbor pogleda u 3D sistemu.

Odmah se primećuju značajna unapređenja u odnosu na AutoCAD LT95. Novi grafički podsistem je doneo značajno ubrzanje (subjektivni utisak je da ova verzija radi brže i od R12) koje je postignuto redukcijom zauzeća memorije kroz eliminaciju memorijski zahtevnog refreš fajla, ubrzanjem prikaza TrueType fontova, poboljšanjem interaktivnog displeja (zoom i pan), optimizacijom nekih entiteta (polilinija i šrafura) koji sada zauzimaju manje mesta u memoriji i u datoteci crteža, a i vreme iscrtavanja je skraćeno. Sem toga, crteži u prostoru papira zauzimaju manje memorije.

Korisnički interfejs

Pri pokretanju programa dočekaće vas StartUp dijalog u kome birate da li želite da počnete svoj crtež kao skicu (birate merni sistem – milimetre ili inče), neki predefinisani prototip crteža (na raspolaganju su ANSI, DIN, ISO i JIS formati, a možete kreirati i svoje), ili želite da pokrenete čarobnjaka koji će vam pomoći da podesite parametre crteža (Quick ili Advanced Setup).

Korisnički interfejs (toolbar-ovi, dijalog prozori, Print Preview prozor, kontekstni meniji i drugo) najzad je potpuno usaglašen sa Windows standardima. Open i Save dijalozi su potpuno nalik na dijaloge u drugim Windows programima, a pri otvaranju crteža omogućena je i Preview opcija. Ako ste kliknuli na Open, a ne možete da se setite tačnog naziva i lokacije crteža, tu je Find File komanda, koja omogućava pretraživanje po delu naziva i periodu kreiranja crteža ili daje Thumbnail sličice u odabranom direktorijumu. Pretraživanje može da se ograniči na lokalne diskove ili proširi na čitavu mrežu.

Prozor Toolbars obezbeđuje brz pristup kontroli Toolbar-ova. Prostim čekiranjem kućice pored imena Toolbar-a uključuje se i isključuje njegov prikaz, a pomoću opcije Customize može da se menja sadržaj i raspored ikona Drag And Drop mehanizmom. Dodat je jednostavni editor komandne linije, koji omogućava Copy i Paste korišćenjem standardnih Windows skraćenica sa tastature, editovanje komandne sekvence i ponavljanje neke od prethodnih komandi korišćenjem kurzorskih tastera.

Kontekstni meniji su izvanredno rešeni – sadržaj se menja zavisno od izabranog objekta i toga da li je u momentu pozivanja aktivna neka komanda. Desni klik na bilo koji objekat ispisuje meni koji nudi ponavljanje poslednje komande ili promenu svojstava objekta (boja, tip i debljina linije, lejer), njegovo kopiranje, premeštanje ili brisanje. Kod nekih objekata možete i da menjate koordinate čvorova, zatvorite poliliniju ili izaberete da li će spline biti aproksimiran kubnim ili kvadratnim polinomom.

U prozoru Preferences su sada objedinjena podešavanja raznih parametara, grupisana u više kartica – mnogo toga se ranije moralo menjati zadavanjem sistemskih promenljivih iz komandne linije. Recimo, na kartici Workspace možete isključiti StartUp dijalog i Scrolbar-ove, izabrati da li se pri desnom kliku miša pojavljuje kontekstni meni ili se on tumači na klasični AutoCAD način (Enter), da li se skraćenice sa tastature tumače kao standardne Windows ili klasične AutoCAD, kartica Color služi za podešavanje boja prostora za crtanje, Font kartica za podešavanje fonta koji se koristi u komandnoj liniji i tekst prozoru itd.

Povećana produktivnost

Mnogobrojni noviteti i sitna unapređenja treba da olakšaju i ubrzaju crtanje i na taj način znatno povećaju produktivnost. Unapređen je interaktivni displej (Realtime Zoom i Pan), komande su kombinovane, a prelazak iz jednog u drugi mod je moguć pored toolbar-a i menija, kao i kroz kontekstni meni koji omogućava i Zoom Previous, Zoom Window i Zoom Extents. Komande funkcionišu na isti način i u prostoru papira, kao u Print Preview prozoru. Dodata je podrška za Microsoft Intelimouse, tako da interaktivni Zoom i Pan mogu da se koriste bez zadavanja komande, Zoom okretanjem točkića, a Pan pritiskanjem točkića i povlačenjem.

Olakšano je i precizno zadavanje koordinata tačaka, dok AutoSnap opcija omogućava brzo pronalaženje karakterističnih tačaka, a svaki kriterijum ima različitu vizuelnu identifikaciju; ako to nije dovoljno, možete da aktivirate i tekstualni podsetnik (Snap Tip). Ako odabrani objekat zadovoljava više kriterijuma, može se koristiti taster Tab da bi se prešlo na sledeću karakterističnu tačku. AutoSNAP se podešava kroz dobro rešeni dijalog, gde se biraju aktivni kriterijumi, veličina nišana, veličina i boja markera, uključuje i isključuje magnet, nišan, marker i Snap Tip. Komanda Snap sada funkcioniše i u polarnom koordinatnom sistemu.

Pomeranje kurzora se preračunava u vrednosti ugla i rastojanja i ispisuje u Polar Tool Tip-u koji se kreće zajedno sa kurzorom, a vrednosti koraka ugla i rastojanja se podešavaju u odgovarajućem dijalogu. Jedna od najznačajnijih novosti je Tracking metod preciznog zadavanja koordinata – pošto startujete Tracking, treba da zadate dve referentne tačke (ili jednu tačku i rastojanje od nje), pa se tačka nalazi u preseku vertikalne i horizontalne projekcije referentnih tačaka, a smer određujete kurzorom, uz pomoć Rubber Band-a („lastiša“).

Podešavanje svojstava objekata (lejer, boja, tip linije...) ubrzano je i pojednostavljeno Object Properties Toolbar-om, koji je aktivan po prvom pokretanju programa. Čim selektujete neki objekat (ako nijedna komanda nije aktivna), na Toolbar-u se prikazuju njegov lejer, boja i tip linije, omogućavajući laku izmenu. Samo dva klika mišem na krajnju levu ikonu Toolbar-a i na neki objekat, aktiviraće lejer u kome se izabrani objekat nalazi. Upravljanje imenovanim objektima je olakšano kroz novi dijalog Layer & Linetype Properties, tu se dodaju i uklanjaju lejeri i linije ili im se menjaju svojstva.

Tekst na crtežima

Upisivanje teksta na crteže sada je, pored Single Line moda, moguće i u vidu paragrafa, a za to je na raspolaganju redizajnirani i unapređeni multilinijski tekst editor koji pored unosa teksta omogućava izmenu atributa (fonta) i ubacivanje specijalnih karaktera, postavljanje stila, uravnanja, širine i rotacije paragrafa i pretraživanje i zamenu (Find/Replace) teksta.

Editor se ne pridržava svih Windows specifikacija: iako u Windows-u 95/98 na regularan način instalirate ćirilicu i latinicu, u radu sa Multiline editorom se pojavljuju razni problemi i nepredvidljivi rezultati. Ako u Registry bazi ključeve ACP i OEMCP podesite na kodnu stranu 1250 (Regional Settings Serbian Latin), imaćete problema sa ćiriličnim tekstovima, a ako pomenute ključeve postavite za rad sa kodnom stranom 1251 (Regional Settings Serbian Cyrillic), naša latinična slova prave probleme. Na sreću Autodesk je omogućio da podešavanjem promenljive MTEXTED, izaberete neki spoljašnji editor u kome možete unositi i formatirati tekst i eliminisati probleme.

Unos unapred pripremljenog teksta je moguć korišćenjem Import Text komande u multilinijskom editoru, kopiranjem preko Clipboard-a ili prostim prevlačenjem ikone fajla iz Windows Explorer-a u prostor za crtanje, što je posebno zgodna zamena za zamorno kucanje opštih komentara, koji se često pojavljuju na crtežima. Ukoliko crtež koji otvarate sadrži SHX font koji nije instaliran, AutoCAD ga zamenjuje fontom koji je definisan sistemskom promenljivom FONTALT, a TT font se zamenjuje nekim od devet proxy fontova. Vrlo je lako bilo kojim editorom formirati fajl koji precizno upravlja automatskom konverzijom fajlova, tako da možete osigurati da na crtežima sa kojima radite uvek imate isti set fontova, što je zgodno za standardizaciju fontova u firmi. Tekst ispisan TT fontovima ne može imati vertikalnu orijentaciju. Ako imate veliku bazu crteža rađenih u DOS verzijama AutoCAD-a, u kojima su korišćeni SHX fontovi po YUSCII rasporedu i raspolažete ink-jet štampačem, možete na jednostavan način poboljšati izgled iscrtanog materijala, tako što pre štampanja u Text Style dijalogu umesto SHX postavite TT fontove (i oni moraju biti u YUSCII rasporedu).

Za razliku od prethodnih verzija, AutoCAD LT97 ne može u crtežu prikazati PostScript fontove, a ako otvarate crtež koji ih sadrži, PS fontovi se automatski mapiraju u odgovarajuće TTF-ove. Autodesk je obezbedio TT fontove ekvivalentne PS fontovima koji su isporučivani sa ranijim verzijama (informacije o mapiranju su u aclt.fmp fajlu koji možete prilagoditi potrebama). Ovo nije ograničenje za štampanje na PostScript štampaču pošto je pri štampi obezbeđeno i mapiranje u obrnutom smeru (aclt.psf).

Razmena informacija

Nove osobine kao što su podrška za složene dokumente (Compound Document), poboljšana X-Ref komanda, Content Explorer i alati za Internet, omogućavaju lakšu i bržu razmenu informacija sa saradnicima, od onih u susednom birou, do onih na drugom kontinentu. Content Explorer je nova i moćna alatka koja pruža mogućnost upravljanja blokovima i eksternim referencama, njihovo brzo pronalaženje i ubacivanje na crteže. Organizovan je kao Windows Explorer i omogućava ubacivanje blokova Drag and Drop mehanizmom.

Prozor sa stablom direktorijuma omogućava da brzo pronađete crteže i blokove koji su u tekućem crtežu, na lokalnom disku, ili bilo gde na mreži, na raspolaganju je i pretraživanje po nazivu, datumu ili sadržaju datoteka crteža. Pored predefinisanih kartica možete kreirati i svoje, organizujući tako biblioteke simbola. Skupovi kartica mogu biti sačuvani zajedno (Sets) i učitani kad vam zatrebaju, tako da uvek možete raditi u poznatom okruženju iako više ljudi koristi isti računar.

Content Explorer donosi i biblioteke mašinskih, arhitektonskih i elektro simbola, po US i ISO standardima. Ove biblioteke nisu preterano upotrebljive – dobro dođu ako nemate ništa drugo ili ako samo povremeno nešto nacrtate, dok su za ljude koji u svakodnevnom poslu intenzivno koriste AutoCAD pravo rešenje add-on biblioteke kao što su Genius ili Mechslide za mašinstvo, odnosno Softdesk za arhitekte i građevince.

Content Explorer obezbeđuje efikasnije i intuitivnije upravljanje eksterno referenciranim crtežima (X-Ref). Možete izabrati da se blokovi i eksterne reference, umesto prostog spiska sa imenima, prikazuju u obliku ikona ili im možete pridružiti tekstualni opis, a višestruko ugnježdene reference možete prikazati u obliku hijerarhijskog stabla, tako da je olakšana identifikacija pri manipulaciji. Kod višestrukog ugnježdavanja treba obratiti pažnju na ubacivanje referenci kao Attachment ili Overlay, pošto se Overlay koji je više od jedne stepenice „udaljen“ od crteža-domaćina neće videti.

Unload opcijom možete privremeno ukloniti eksterne reference sa crteža, s tim što ćete ih ponovi učitati kada vam budu potrebne. U dijalogu Preferences, na kartici System možete podesiti da se reference ne učitavaju pri otvaranju crteža već kasnije, po potrebi. AutoCAD LT97 koristi ove opcije da bi kontrolisao količinu podataka koja se učitava u memoriju svaki put kad je referenca prikazana, učitana ili privremeno udaljena, tako da mogućnost da crtež sadrži reference, a da one ne moraju biti učitane ako nisu neophodne, znatno ubrzava otvaranje i regeneraciju složenih crteža.

Crteži i na Web-u

DWF (Drawing Web Format) je novi efikasni 2D vektorski format crteža (zauzima znatno manje prostora nego DWG) namenjen pre svega publikovanju crteža na Web-u, a za snimanje fajla u tom formatu treba koristiti komandu Export. Za delove crteža koje planirate za sačuvate u DWF formatu možete vezati URL adresu, što omogućava da klikom na objekat pređete na Web sajt ili da ubacite crtež sa bilo koje lokacije na Web-u, što znači da delovi vašeg crteža mogu uraditi kolege širom sveta.

Podrška za kreiranje složenih dokumenata (Compound Document) pruža mogućnost da, uz pomoć OLE tehnologije, razmenjujete podatke između različitih aplikacija, zadržavajući mogućnost da ih editujete u aplikaciji u kojoj su i nastali. Postoje ograničenja kod plotovanja složenih dokumenata na uređajima podržanim ADI drajverima (OLE objekti se ne mogu rotirati, mogu se štampati u najviše osam boja, fontovi će biti zamenjeni Arial fontom, rasterske slike se ne mogu štampati itd), pa se za ovakve dokumente preporučuje štampa pomoću Default System Printer-a (AutoCAD LT predaje podatke Windows drajveru za štampač koji priprema print fajl). Treba znati i to da na ovaj način ubačena Excel tabela može da sadrži maksimalno 40 redova i 15 kolona, a mogući su problemi i sa štampom dokumenata koji sadrže višestruko ugnježdene OLE objekte.

Help sistem ima hijerarhijsku strukturu, koja omogućava brzo kretanje od osnovnih koncepata, preko procedura, do specifičnih izraza i komandi, tako da se informacije lako pronalaze. Learning Assistance je upotrebljiv ako želite da brzo savladate koncepte i složene komande.

Za projektne biroe

Polovinom prošle godine Autodesk je na tržište izbacio i AutoCAD LT98, što je pre svega marketinški potez usklađivanja logoa sa izlaskom Windows-a 98. Unapređenja se svode na šrafiranje prevlačenjem odabrane šrafure iz Content Explorer-a, dodatna podešavanja radnog okruženja, Undo/Redo History listu, redizajnirani Array i Purge dijaloge, omogućeno grupisanje objekata, tu su i drajveri za HP-GL/2 plotere i alatka za praćenje revizija crteža.

U svetlu činjenice da u svetu postoji oko 800,000 registrovanih korisnika programa AutoCAD LT, naspram oko 2,000,000 korisnika svih ostalih Autodesk-ovih proizvoda, primedba o neopravdanoj zapostavljenosti ove aplikacije kod nas je na mestu. To je posledica činjenice da je softver kod nas još uvek za mnoge „besplatan“.

Kad se uzme u obzir da odnos cena AutoCAD LT97 prema AutoCAD R14 iznosi 1:5.5, postaje jasno da za cenu jednog paketa AutoCAD R14 možete kupiti AutoCAD LT97, jednu od moćnih Add-On biblioteka simbola i standardnih elemenata iz vaše struke i prilično moćan računar. Verujemo da je Autodesk ovim proizvodom pronašao pravu meru i da su ciljno tržište projektni biroi, gde bi na jednu instalaciju paketa AutoCAD R14 trebalo postaviti 3-4 instalacije AutoCAD LT-a. Tako se, uz manja ulaganja, posao obavlja jednako kvalitetno.

Korisna adresa

OSA Računarski Inženjering, Beograd, Takovska 43, tel. 3291-847, 3291-353