PC Press
O nama
O nama
Pretplata
O nama
Postanite saradnik PC-ja
Kontakt sa redakcijom
PC Press
Novi broj
Novi broj   
Pretrazivanje
Arhiva
Arhiva   
PC Online
PC Plus   
Specijalna izdanja
Softver Softver
PC #43 : Februar 1999 Knjiga 50 godina racunarstva u Srbiji

 Naslovna  Sadržaj 
Stevan Josimović  

Radio PC

Uz program "Džingl" ćete na PC računaru pripremiti, a zatim i emitovati, više sati radio programa.

Da bi jedan program bio uspešan, mora da ima ideju i namenu, dobar dizajn i što manje bagova; kvalitetno kodiranje se podrazumeva. Čini se da ovaj program zadovoljava većinu pobrojanih uslova, pa se za njegovu budućnost ne treba previše brinuti.

„Džingl“ je namenjen studijima iz kojih se emituje radio program. Njime je moguće napraviti više sati radio programa na PC računaru, a zatim taj program emitovati, uz kontrolu operatera ili samostalno, onako kako je složen u računaru. Nastao je u firmi „Projekt Program“, čije se središte nalazi u Smederevskoj Palanci.

Od jednog do tri modula

Projekat „Džingl“ je započet sredinom 1997. godine. U prvim verzijama paket je raspolagao samo jednim modulom, ali je mogao da pušta sledeće tipove zvučnih datoteka sa iste play liste: wav, mp3, cda i mid. Prva verzija softvera je omogućavala i podešavanje raznih parametara za svaku datoteku iz liste i mogućnost startovanja reprodukcije tih datoteka sa studijske miksete. To je i danas, posle sijaset međuverzija programa, ostala jedna od najkorisnijih stvari koje „Džingl“ može da izvede.

Verzija koju predstavljamo datira iz novembra 1998. godine i nosi oznaku 2.0.2. Postoje tri zasebna programska modula, koji su nastali kao rezultat saradnje sa korisnicima prvih verzija programa. Uz njihovu pomoć, kroz savete, zamerke i ideje došlo se do podele posla koju „Džingl“ treba da obavlja, što je rezultiralo dodavanjem dva nova modula.

Prvi i najbitniji deo „Džingla“ je program za reprodukciju muzičkih numera, koji se čvrsto oslanja na drugi programski modul, BazaCD, koji služi za ažuriranje spiskova pesama kojima radio stanica raspolaže. Poslednji deo paketa je modul za digitalnu ekstrakciju i mp3 kompresiju zvučnih datoteka. Tako je „Džingl“ postao zaokružen sistem koji se lepo uklapa u svakodnevne poslove jednog studija iz koga se emituje radio program.

Instalacija

Program dolazi na jednom CD-u, ali je moguće dobiti ga i na četiri diskete. U folderu Disk1 je Setup program koji kopira sve fajlove neophodne da bi „Džingl“ funkcionisao normalno. Posle završene instalacije, treba restartovati računar, a nakon toga možemo konfigurisati rad „Džingla“ promenom putanja koje koristi BazaCD-a za smeštanje spiskova pesama i eventualno kopiranje pesama za reprodukciju sa hard diska.

Registracija programa se vrši prilikom njegovog prvog startovanja – nakon unošenja imena radija na koji glasi registracija treba uneti i aktivacioni broj, koji se dobija od autora programa, čiji je broj telefona ispisan u istom dijalogu. Posle uspešne registracije i startovanja „Džingla“, treba podesiti zvučne kartice i vezu sa studijskom miksetom. Kod „podešavanja zvučnih kartica“ je namerno upotrebljena množina – program može da kontroliše dve zvučne kartice, a time se dobijaju i dva kanala za reprodukciju datoteka, što emitovani program čini još kvalitetnijim i profesionalnijim.

Kvalitet zvuka zavisi isključivo od kvaliteta zvučnih kartica, tako da u ovom slučaju izreku „koliko para, toliko muzike“ možete prihvatiti bukvalno. Za podešavanje zvučnih kartica potrebno je malo iskustva, jer treba izabrati audio uređaj i audio mikser koji odgovara tom uređaju. Prilikom nabavke zvučnih kartica treba se raspitati da li ih je moguće hardverski upariti, što može zavisiti kako od samih kartica, tako i od matične ploče koju vaš računar koristi.

Povezivanje sa studijskom miksetom je prilično delikatan zadatak: „daljinska kontrola“ se ostvaruje preko para mikro prekidača koji postoje na većini studijskih mikseta. Ako ne postoje, isporučilac programa može vrlo jednostavno da ih ugradi (već prilikom instalacije samog programa), čime ovaj softver dobija potpuno novu vrednost. Veza između računara i miksete se ostvaruje preko joystick/midi porta, a ostvarivanjem te veze omogućava se operateru na mikseti da pušta numere sa play liste bez ikakvog kontakta sa računarom. Ako nemate takvu miksetu, „Džingl“ može da se instalira i bez ove opcije.

Mali Explorer na srpskom

Osnovni modul za emitovanje muzičkih numera je pregledan, grafički lepo dizajniran prozor podeljen na tri segmenta. U prvom segmentu su podaci o preostalom trajanju pesme koja se emituje i čitavoj play listi. Ispod ovih brojki nalazi se i grafički prikaz preostalog vremena. Pored toga, u prozoru je i veoma dopadljiv digitalni ekvilajzer, kao i digitalni skrol-bar u kome se prikazuju naziv i trajanje numere koja se emituje. Pošto je ovo operacija koja može uzeti dosta procesorskog vremena, preporučuje se njeno isključenje (sva isključenja/uključenja se rade dvoklikom) na slabijim mašinama.

Ispod ovog dela prozora je vrlo uredna i funkcionalna play lista, dakle polje koje će najviše interesovati korisnike – precizne i brze operacije sa ovim podacima su od izuzetne važnosti za funkcionalnost celog programa. Play lista se može formirati korišćenjem drag and drop mehanizma, uz pomoć Windows Explorer-a ili nekog sličnog programa, kao što je Mini Explorer ugrađen u „Džingl“. Upotreba samog Mini Explorer-a je veoma jednostavna, pogotovu zato što su sve komande na srpskom jeziku, a sve operacije koje podržava napravljene u duhu ostatka „Džingla“.

Mini Explorer može da izvede skoro sve operacije kao i Windows Explorer. U pravljenju play liste u svakom trenutku se može konsultovati BazaCD, a premeštanje numera unutar liste se radi po istom principu kao i njeno formiranje. Ukoliko još jednom pokrenete „Džingl“, pojaviće se nova play lista za drugu muzičku karticu. Lista se može snimiti, emitovati (reprodukovati) ili izbrisati. Ako tokom emitovanja programa nestane struje, „Džingl“ će prilikom ponovnog startovanja automatski nastaviti reprodukciju od tačke na kojoj je prekinut. Autor savetuje da se, upravo iz tih razloga, noćne play liste svakako snime pre emitovanja. Play lista, najzad, ima i opciju premotavanja u toku emitovanja, i to do preciznosti milisekunde. To može biti veoma korisno kod iznenadne promene ili skraćenja radio emisije koja je u toku.

Podešavanja

U trećem delu prozora su slajderi za panning, volume, bass, treble i gain, kao i tasteri sa oznakama play i stop, taster za brzo premotavanje, preskakanje/vraćanje na sledeću/prethodnu stvar iz play liste itd. Tu je i „čekić taster“, koji služi za podešavanje opcija za svaku numeru iz liste. Moguće je još setovati neprekidno (automatsko) emitovanje play liste i aktivirati daljinsku kontrolu sa radio miksete.

U prozoru se vidi i grafički prikaz opterećenosti procesora, koji može služiti kao pokazatelj za isključenje nekog od grafičkih prikaza ili skrol-bara na slabijim mašinama. Interesantna stvar je i kontrola eksternih uređaja, koju „Džingl“ podržava preko specijalnog hardvera. Na ovaj način moguće je kontrolisati najviše osam prekidača, u kom slučaju, s obzirom na to da se ova kontrola vrši preko paralelnog porta, treba deinstalirati sve printer drajvere, kako Windows ne bi pravio zbrku tokom emitovanja.

BazaCD je koristan programčić koji služi za brzo ažuriranje spiska pesama sa kojima radio raspolaže, kao i mesta gde su te pesme snimljene. U ovom prozoru se nalazi svega nekoliko komandi na srpskom jeziku, čija je uloga trivijalna pa se na tome nećemo previše zadržavati. I ovaj program je lepo dizajnirana i pregledna aplikacija, koja pored obaveznih operacija nudi i mogućnost da se na disku napravi kompilacija numera. Ovo se radi kada je potrebno „neprekidno emitovanje“, odnosno kada ne postoji mogućnost on-line zamene CD-ova.

Treći program iz paketa zove se DAE i služi za ekstrakciju muzičkih numera sa CD-a na hard disk, u wav, mp3 ili nekom trećem formatu. Program je toliko interesantan da bi se mogao prodavati i posebno. Rukovanje je jednostavno, a od nesvakidašnjih opcija pomenućemo obrnutu (inverznu) selekciju traka koje se ekstraktuju. Za funkcionisanje ovog programa presudnu ulogu može odigrati kvalitet vašeg CD čitača – noviji modeli sa lakoćom rade ekstrakciju, ali kod starijih ima problema. U tom slučaju moraćete da zamenite CD-ROM ili da se odreknete ekstrakcije, što bi bila prava šteta sobzirom na kvalitet ovog zgodnog dodatka.

Primer za ugled

„Džingl“ je zreo, dorađen i moderni proizvod, koji se kvalitetom dokazao u više radio stanica koje ga koriste. Osim toga, ovaj softverski paket može da posluži kao primer i ohrabrenje domaćim firmama i programerima, jer se čak i u svetu retko sreće softver koji nema slabih tačaka. Nadamo se da će i dalja poboljšanja programa teći kroz svakodnevnu upotrebu i stalni kontakt sa korisnicima.

Korisna adresa

Projekt Program d.o.o, Braće Marjanović 31, Smederevska Palanka, tel. 026/512 209