PC Press
O nama
O nama
Pretplata
O nama
Postanite saradnik PC-ja
Kontakt sa redakcijom
PC Press
Novi broj
Novi broj   
Pretrazivanje
Arhiva
Arhiva   
PC Online
PC Plus   
Specijalna izdanja
Hardver Hardver
PC #88 : April 2003

 Naslovna  Sadržaj 
Milan Četić  

Multifunkcionalni (i) u kući

Multifunkcionalne mašine su se pojavile pre desetak godina, ali su tek u poslednjih godinu dana postale dovoljno kvalitetne, jeftine i male da bi postale interesantne širokom krugu korisnika. Zato su i zaslužili prvi veliki test u našem časopisu, a i u domaćoj računarskoj štampi...

Na tržištima sa manjom kupovnom moći (kakvo je naše) od MF mašina se ne očekuje samo funkcionalnost i malo zauzeće prostora, već prvenstveno da cenom (ali i funkcionalnošću) opravdaju kupovinu tri uređaja u jednom kućištu. Prethodnih godina bilo je mnogo "pipanja u mraku", traganja za pravom koncepcijom, velikih uspeha ali i promašaja. Danas se iskristalisalo nekoliko tipova ovih uređaja, od kojih je svaki namenjen određenoj kategoriji korisnika. Najstariji tip podseća na faks-mašinu sa "prolaznim" skenerom; ovi uređaji se prvenstveno koriste u kancelariti, gde je poželjno imati faks-mašinu koja piše na običnom papiru i koja može da radi i kao štampač.

Drugi tip, nastao iz potrebe da se kopira i nešto drugo osim pojedinačnih listova, jesu MF mašine sa ravnim skenerom u čijem poklopcu se nalazi ADF, koji radi (i) kao klasični faks. Na ovim MF mašinama moguće je i kopirati knjige, delove originala koji su veći od A4 formata, pa ponekad čak i 3D objekte. Ovakve MF se takođe koriste u firmama, i to srednjim a nekad i velikim, mada ozbiljniji SOHO (kućni) korisnici ponekad poseduju poneku od njih. Kućnim korisnicima više odgovaraju mašine bez ADF-a, pa i bez faksa (ako je faks i prisutan, slanje dužih dokumenata faksom se svodi na skeniranje listova u memorije i kasnije slanje), čija je cena znatno niža; zbog toga se one koriste i u nekim domaćim firmama.

Nezavisno od koncepcije, MF mašina može da koristi inkjet ili lasersku tehnologiju. Inkjet mašine su kod nas mnogo popularnije, zbog niže cene i mogućnosti štampe u boji; one se uglavnom koriste u malim firmama i kod kuće. Veće firme se uglavnom opredele za mašine koje u sebi imaju laserski štampač, i to najčešće zbog mogućnosti da dobiju trajan i relativno jeftin otisak primljenih faksova, kao i zbog toga što je lako napraviti više kopija tako primeljnih dokumenata. Ipak, najveći broj MF mašina koje se kod nas prodaju zasnovane su na inkjet tehnologiji, a među njima najviše se proda onih iz tipa 3 i nešto manje iz tipa 2, dok je tip 1 vrlo malo zastupljen.

Za ovaj test smo odabrali uređaje namenjene kućnoj i SOHO primeni, smatrajući da na tom segmentu tržišta postoji najjača konkurencija - u domenu skupljih MF mašina suvereno vlada Hewlett-Packard. Sakupili smo devet "takmičara" koje proizvode četiri velike firme poznate po inkjet štampačima. Tri modela imaju u sebi ugrađen faks, a jedan od ta tri nema ADF. Zato smo ih podelili u dve grupe.

Kako smo testirali?

Nije lako rangirati univerzalne uređaje poput MF mašina, pa smo se opredelili za praćenje šest osnovnih karakteristika - tri predstavljaju brzinu (štampe, kopiranja i skeniranja) a druge tri kvalitet (opet odvojeno za štampu, kopiranje i skeniranje). Važna osobina je i stepen integracije sve tri funkcije u celinu: ako se MF mašina sastoji samo od štampača na koji je "nakalemljen" skener, proces kopiranja će biti mnogo sporiji od štampe. Kod takvih uređaja prvo se skenira strana, a zatim se skenirani podaci prebace u štampač, pa brzina skeniranja može da bude i više nego dvostruko manja od brzine štampe. Kvalitetna integracija može da omogući prijem faksa u memoriju dok se, recimo, štampa; mašina neće biti "onesposobljena" za prijem faksova ako je u trenutku kada telefon zazvoni u toku štampa većeg dokumenta. Za kvalitet integracije bilo je najvažnije da procenimo kolika je razlika u brzini kopiranja u odnosu na brzinu štampe. Takođe, kod mašina koje u sebi imaju faks važno je bilo proveriti da li je moguć prijem faksova u vreme štampe.

Druga važna stvar za mašine koje nemaju faks je i koliko su univerzalne po pitanju štampe. Iako će najveći broj dokumenata biti odštampan na običnom papiru (i kod štampe i kod kopiranja), s obzirom na to da se ovakve mašine često koriste i u kućnom okruženju (dakle i za štampu fotografija), cenili smo i kvalitet štampe na foto-papiru.

Za testiranje kvaliteta i brzine štampe MF mašina pripremili smo dva dokumenta - tekst u Word-u dužine pet strana i fotografiju dimenzija 10*15 cm. Za testiranje kopiranja imali smo kolornu A4 stranu iz časopisa, stranu crno-belog teksta i fotografiju dimenzija 13*18 cm. Isti dokumenti korišćeni su i prilikom testiranja skenera u svakoj od MF mašina. Za svaki od dokumenata koji se štampao ili kopirao, određivali smo kvalitet i merili vreme. Izmerena vremena štampe preračunata su u brzinu štampe, izražena u stranama u minuti. Što se kvaliteta štampe, skeniranja i kopiranja tiče, za svaki pojedni otisak ili sken data je ocena od 5 do 10.

Pri ocenjivanju kvaliteta teksta, bilo da se radi o kopiranju ili štampi, cenili smo oštrinu slova, stepen razlivanja mastila na običnom papiru, te intenzitet zacrnjena koje mastilo u pojedinoj MF mašini postiže na papiru. Ova tri parametra su takođe dobijala ocenu od 5 do 10, a ocena kvaliteta je njihova aritmetička sredina. Fotografije su štampane na foto-papiru, a na ocenu kvaliteta uticala je vernost reprodukcije boja i nivo fotorealističnosti. Prilikom skeniranja i kopiranja kolorne strane iz časopisa na običan papir uzimali smo u obzir kvalitet descreen funkcije, ali i kvalitet reprodukcije i intenzitet boja. I ova ocena kvaliteta je dobijena kao aritmetička sredina ocena po parametrima (kvalitet boja, kvalitet reprodukcije boja i kvalitet descreen funkcije).

Kod kopiranja fotografije na običnom papiru ocenjivali smo kvalitet prikazivanja detalja (kvaliteti reporodukcije i intenzitet boja su isti kao kod kopiranja strane iz časopisa), dok je kod skeniranja iste fotografije takođe ocenjivan kvalitet reprodukcije boja, ali i oštrina slike i kvalitet skeniranja detalja.

Od ostalih parametara koji su uticali na konačnu ocenu MF mašina, tu je bio još i odnos brzina štampe i kopiranja. Koristili smo odnos brzina štampe stranice teksta, kao jedini suštinski važan za većinu korisnika - kopiranje fotografija u boji se u praksi dešava dovoljno retko da bi ovaj odnos mogao značajno da utiče na opšti utisak o MF mašini. Odnos brzine štampe i brzine kopiranja smo množili sa 2 i dobijena vrednost oduzimali od 10, čime je dobijena ocena uravnoteženosti rada MF mašine koja je po vrednosti usklađena sa ocenama kvaliteta.

Sve ocene, kao i vrednosti brzina štampe i skeniranja su množene težinskim faktorima (tabela 1) i sabirane. Težinski koeficijenti ponderišu važnost svakog parametra na ukupan utisak koji MF mašina ostavlja, ali su i korigovali odnose koje imaju brzine sa jedne i ocene kvaliteta i uravnoteženosti sa druge strane. Zbir svih ovih vrednosti predstavlja ocenu za svaku MF mašinu a ta je ocena, kao što je uobičajeno na testovima, jedini parametar po kome smo rangirali MF mašine. Pri tom smo proglasili po jedan najbolji uređaj iz svake od dve grupe - MF mašine sa i bez ugrađenih faks-modema.

Za detaljni test multifunkcionalnih mašina, tabelu karakteristika, ocene i preporuku pogledajte aprilski broj časopisa "PC".

Canon MPC 200
Canon MPC 400
Canon MPC 600
Epson CX 3200
Epson CX 5200
Hewlett-Packard PSC 2110
Hewlett-Packard PSC 2210
Lexmark X85
Lexmark X125