PC Press
O nama
O nama
Pretplata
O nama
Postanite saradnik PC-ja
Kontakt sa redakcijom
PC Press
Novi broj
Novi broj   
Pretrazivanje
Arhiva
Arhiva   
PC Online
PC Plus   
Specijalna izdanja
Hardver Hardver
PC Online TehnoGuru

 
Dejan Ristanović  

Ukinut porez na računare i softver

U četvrtak, 26. decembra konačno je u Službenom glasniku Republike Srbije objavljen famozni Pravilnik na osnovu koga će se primenjivati nedavno usvojene izmene Zakon o porezu na promet. Računari i programi su oslobođeni poreza, a sledećih nekoliko dana predstavljaju najpovoljniji trenutak za legalizaciju softvera...prodaja stanova pik smrtovnice avaz knjige cvijece blumen
27. prosinac 2002

Ovo će biti prilično kratak tekst, ne zbog toga što ga pišemo na brzinu, već zato što jednostavno nema mnogo toga da se napiše - Pravilnik koji je doneo Ministar za nauku, tehnologiju i razvoj dr Dragan Domazet sam po sebi je dovoljno jasan (ako se izuzme reč "džojstikovi", nova množina od džojstik) i ne bi se reklo da će kod primene biti većih problema.

Zahvaljujući oslobađanju od poreza na promet, računari će biti jeftiniji za 20% pre svega kada ih kupuju privatna lica (firme su do sada uglavnom davale izjavu da je računar za njih osnovno sredstvo, pa su oslobađane poreza). Maloprodaja računara će postati mnogo jednostavnija za organizovanje, pa će razni "kufaraši" koji su prodavali opremu iz stana, izbegavajući porez, biti manje konkurentni; svako će radije (za slične pare) kupovati od firme koja je registrovana, nudi garanciju, podršku i druge pogodnosti. Najzad, čitava domaća računarska industrija time postaje konkurentnija i interesantnija za ulaganje novca. Ukratko, dobre vesti za sve (osim možda za budžet Srbije)!

Poreza su, da ponovimo, oslobođeni računari, periferijska oprema (štampači, monitori, skeneri...) kao i softver, bez obzira na to da li se kupuje (što je kod modernog softvera vrlo retko), iznajmljuje na trajno korišćenje (npr. Microsoft OLP ugovor) ili se iznajmljuje na određeno vreme (npr. Microsoft OSL ugovor).

Poreza nisu oslobođeni neki uređaji koji se mogu povezati sa računarom, ali im to nije osnovna funkcija (fotokopir aparati, MP3 plejeri, fotoaparati itd), a obzirom na konvergenciju računarske i svih ostalih industrija, naći će se i neka oprema koja je "na ivici" date definicije. Recimo, da li je ruter oslobođen poreza? Reklo bi se da jeste. Ali da li je onda i mobilni telefon oslobođen poreza (digitalni je, obrađuje podatke koji stignu kroz GSM mrežu a ima i oranizer, ima procesor...)?

Pošto je porez na softver ukinut, a legalizacijska kampanja firmi Microsoft, Adobe i nekih drugih traje do 31. decembra, imate još dva ili tri radna dana za zaključenje OSL i drugih ugovora. Kod distributera je već veoma velika gužva, kod nas se sve uvek radi poslednjeg dana, ali ako se potrudite... Bitno je samo da ugovor bude potpisan do utorka u 23:59!

Evo, najzad, i teksta odluke:

Na osnovu člana 11. stav 8. Zakona o porezu na promet (“Službeni glasnik RS", broj 22/2001, 73/2001 i 80/2002), po pribavljenom mišljenju ministra nadležnog za poslove finansija i ekonomije

Ministar za nauku, tehnologiju i razvoj donosi

P R A V I L N I K

O UTVRĐIVANJU RAČUNARA, RAČUNARSKE OPREME I SOFTVERA NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA PROMET

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se računari, računarska oprema i softver, na koje se u skladu sa članom 11. stav 1. tačka 20. Zakona o porezu na promet (“Službeni glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001 i 80/2002) ne plaća porez na promet proizvoda.

Član 2.

Računarom se, u smislu člana 1. ovog pravilnika smatra digitalni sistem za obradu podataka sa sopstvenom procesorskom jedinicom, u jednom ili više delova, koji može nezavisno funkcionisati — personalni računar, laptop — prenosivi računar, notbuk i palmtop.

Član 3.

Računarskom opremom se, u smislu člana 1. ovog pravilnika smatraju svi uređaji koji se priključuju na računare opisane u članu 1. ovog pravilnika, a koji ne mogu ostvarivati svoju osnovnu funkciju nezavisno, odnosno kada nisu priključeni na računar — ulazni uređaji (tastature, miševi, tablice, džojstikovi, mikrofoni i skeneri), izlazni uređaji (štampači, monitori, displeji od tečnog kristala, projektori, slušalice i zvučnici), uređaji za skladištenje podataka (magnetni, optički i magnetno-optički diskovi, fleš memorije) i komunikacioni uređaji (analogni i digitalni modemi, radio komunikacione i infracrvene kartice, i kartice za pristup lokalnoj računarskoj mreži).

Član 4.

Softverom se, u smislu člana 1. ovog pravilnika, smatraju sva programska rešenja i dozvole za njihovu privremenu ili trajnu upotrebu (sistemska, aplikativna, razvojna i druga), u izvornom ili izvršnom kodu, koja se isporučuju upakovana na medijima svih vrsta, ili preko komunikacionih mreža, ili se ugrađuju na računar korisnika od strane proizvođača.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije".