PC Press
O nama
O nama
Pretplata
O nama
Postanite saradnik PC-ja
Kontakt sa redakcijom
PC Press
Novi broj
Novi broj   
Pretrazivanje
Arhiva
Arhiva   
PC Online
PC Plus   
Specijalna izdanja
 

PC 2001

 

Uputstvo za pretraživanje

Kliknite za vecu sliku PC 2001 obuhvata moćan sistem za pretraživanje realizovan u programskom jeziku Java. U komandnoj liniji unesite reč koju tražite (koristeći i YU slova) i pritisnite Enter ili kliknite na taster Traži. Program će pregledati kompletnu bazu tekstova objavljenih u časopisu "PC" i ispisati naslove i abstrakte tekstova u kojima se ta reč javlja. Klikom na taster HTML dobijate kompletan tekst, dok klikom na taster PDF dobijate sliku stranica na kojima je tekst objavljen, sa listinzima, ilustracijama itd.

Umesto reči, možete da tražite i čitavu frazu koju treba staviti među navodnike (npr. "iomega zip drajv").

Uslovi pretraživanja mogu da se kombinuju, korišćenjem službenih reči:

and (može se zameniti simbolom &) označava da se u rezultujućem tekstu moraju naći obe tražene reči ili fraze. Recimo, arj & arhiver pronalazi tekstove u kojima se javlja reč arj i reč arhiver.

or (može se zameniti simbolom +) označava da se u rezultujućem tekstu mora naći bilo koja od navedenih reči ili fraza. Recimo, arj + arhiver pronalazi tekstove u kojima se javlja reč arj ili reč arhiver (biće, naravno, izdvojeni i tekstovi u kojima se javljaju obe ove reči).

not (može se zameniti simbolom -) označava da se u rezultujućem tekstu ne sme naći reč navedena desno od not. Recimo, pentium not računar pronalazi tekstove u kojima se nalazi reč pentium, ali u kojoj nema reči računar.

near (može se zameniti simbolom #) označava da prva reč mora biti u blizini druge reči (maksimalna udaljenost 25 reči). Recimo, pentium near računar će pronaći sve tekstove u kojima se reč pentium nalazi u blizini reči računar, bez obzira na redosled tih reči.

then (može se zameniti simbolom :) označava da se druga reč mora naći u blizini prve, pri čemu je njihov redosled bitan - mora se pojaviti prva reč, pa onda nekoliko (najviše 25) reči kasnije i druga reč. Recimo, pentium then računar će pronaći manje tekstova nego pentium near računar.

seq (može se zameniti simbolom _) označava da se druga reč mora nalaziti odmah iza prve, npr. pentium_računar. U tom primeru se fraza mogla uokviriti zagradama, tj. napisati "pentium računar"

Prilikom zadavanja složenijih upita mogu se koristiti zagrade. Ukoliko, recimo, želite da pronađete sve tekstova u kojima se, osim reči računar, javlja reč parfem ili reč nakit, koristite upit računar and (parfem or nakit)

Sistem za pretraživanje sadrži čitav niz opcija koje možda nisu neophodne u svakodnevnom radu, ali obezbeđuju složenije pretrage i smanjuju potrebu za unošenjem dugih komandnih linija sa mnoštvom zagrada.

Džoker znaci

Prilikom pretraživanja mogu se koristiti džoker znaci pri čemu ? označava bilo koji znak, a * bilo koju grupu znakova koji moraju da se nalaze na kraju fraze. Recimo, ski?anje će pronaći sve tekstove u kojima se javljaju reči skijanje, skitanje, skidanje, skičanje, dok će brzin* pronaći sve tekstove u kojima se javljaju reči brzina, brzinski, brzinske... Pretraživanja uz korišćenje džoker znakova traju znatno duže od klasičnih pretraživanja.

Prioritet operatora

Prilikom određivanja vrednosti logičkog izraza, prioritet logičkih operatora je (počev od najvišeg prioriteta):

seq unutar navodnika
seq unutar apostrofa i seq (van navodnika i apostrofa
then
near
and
or
not

Pozicioni operatori (seq, then, near) se analiziraju sdesna nalevo, a svi ostali sleva nadesno. Ovako precizno razloženi prioriteti bitni su kod višestrukih relacija (jedan near dva near tri) neće dati iste rezultate kao (tri near dva near jedan) dok u izrazima gde figurišu samo dva operanda redosled nema znacaja.

Ukoliko niste sigurni kako će applet razložiti i analizirati izraz, predlažemo da koristite zagrade i tako sami zadate redosled.

Izostavljeni operatori

Ukoliko između dve reči ili fraze ne navedete ni jedan operator, koriste se podrazumevani koji zavise od vrste zagrada kojima je uokviren odgovarajući pod-izraz.

Ukoliko je izraz među navodnicima ("...") podrazumeva se operator seq.

Ukoliko je izraz među apostrofima ('...') situacija je slična, ali interna evaluacija nije isključena pa 'pc računar and apple macintosh' znači (pc seq računar and apple seq macintosh). Mogući su i složeni upiti tipa '(pc or macintosh) računar' što znači ((pc or macintosh) seq računar).

Ukoliko je izraz među standardnim zagradama (...) podrazumevani operator je and.

Ukoliko je izraz među "oštrim" zagradama <...> podrazumevani operator je or.

Ukoliko je izraz među uglastim zagradama [...],podrazumevani operator je then.

Ukoliko je izraz među vitičastim zagradama {...} podrazumevani operator je near.