PC Press
O nama
O nama
Pretplata
O nama
Postanite saradnik PC-ja
Kontakt sa redakcijom
PC Press
Novi broj
Novi broj   
Pretrazivanje
Arhiva
Arhiva   
PC Online
PC Plus   
Specijalna izdanja
Softver Softver
PC #113 : Jul/Avgust 2005

 Naslovna  Sadržaj 
Vladimir Cerić  

Edu(kativna)Stat(istika)

Na našem tržištu je teško naći softver specifične namene, naročito onaj koji dolazi iz domaćih firmi. Program EduStat kompanije Alpha Omnia je redak pozitivan primer...

(kliknite za veću sliku)

U poslednjih 50 godina statistika je ušla u sve segmente društva, kao osnovni alat za određivanje zakonitosti ponašanja tržišta i pojedinaca. Samim tim je i njena upotreba prestala da bude ekskluzivno pravo matematičara i njihovih kolega koji se uskostručno bave zakonima verovatnoće i statistike. Za nekoga ko se prvi put susreće sa statističkim metodama čitava materija može biti prilično nejasna. Posebnu grupaciju čine studenti ekonomskog i tehničkih fakulteta, kojima statistika predstavlja jedan od najtežih ispita tokom školovanja (o čemu može da posvedoči i autor ovog teksta). Program EduStat je nastao sa idejom da se svima njima pomogne.

Jednostavnost pre svega

EduStat je edukativni softver iz oblasti statistike. Za razliku od nekih drugih programa (npr. SPSS i Statistica) okrenutih korisnicima koji imaju potrebno predznanje o statističkim metodama, EduStat je zamišljen kao alat koji postepeno obrazuje korisnika i vodi ga do konačnog rešenja zadatih problema. Gospodin Miodrag Lovrić, profesor statistike na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, upravo je sa tom idejom krenuo u realizaciju ovog projekta, a tokom izrade EduStat-a korišćeno je iskustvo njegovih kolega sa fakulteta, kao i želje i sugestije studenata. Kako je razvoj novih verzija u toku sve sugestije se i dalje primaju, pa očekujemo dodatna poboljšanja u narednom periodu. Mi smo na prikaz dobili verziju 2.01, koja se pokazala kao prilično stabilna i upotrebljiva.

Glavni prozor programa je podeljen na dva dela. U donjem se nalazi radna tabela u koju korisnik unosi podatke koje treba analizirati. Format tabele je kompatibilan sa svim spreadsheet programima, pa podatke možete unositi direktno iz Excel-a, a i ručno unete tabele se mogu snimiti u .xls format. Treba imati u vidu da je u tabelu moguće unositi samo numeričke podatke, osim u polja za naslove kolone. Ako pogrešite, obezbeđeno vam je čak 10 nivoa komande Undo.

Za unete podatke mogu se dobiti instant statistički podaci po kolonama, pritiskom na F12 ili preko kontekstnog menija. U gornjem delu ekrana je Prozor Rešenja, koji grafički prikazuje rezultate zadatog testa ili analize. Oni se mogu menjati na licu mesta ili snimiti u RTF fajl i potom uređivati ili menjati. Naravno, moguća je i direktna štampa iz programa.

Već i letimičan pregled opcija ponuđenih na toolbar-u ili u padajućim menijima otkriva bogatstvo ovog programa. Izdvajamo Statistički kalkulator – za sve one koji se sećaju digitrona sa statističkim funkcijama koji imaju dodatne funkcije tastera uz pomoć kojih računaju aritmetičku sredinu, zbir uzoraka i njihovih kvadrata i slične veličine, ovo će biti još jednostavnije rešenje. Unos uzoraka je jako jednostavan, a ispis rezultata trenutan.

Ništa bez dobre pomoći

EduStat obiluje ovako jednostavnim opcijama koje trenutno prikazuju rezultate do kojih bi „ručnim“ proračunima teško došlo. Tako se grafikon normalne raspodele za proizvoljnu kolonu dobija uz samo par klikova mišem. Slično važi i za ostale tipove raspodela (Studentov T test, Hi-kvadrat). Kada korisnik dođe do faze u kojoj treba testirati neke hipoteze, postavlja se logično pitanje koje metode i raspodele koristiti. Čak i iskusnim statističarima ponekad nije lako da odrede „iz prve“, pa su autori EduStat-a ubacili vrlo korisnu opciju koja korisnika vodi kroz seriju pitanja u vezi sa tipom uzorka i vrste podataka, i tako formira stablo statističkih metoda koje vodi do cilja. Klikom na konačno odabrani parametarski test otvara se prozor za njegovo izračunavanje, pa korisnik odmah prelazi na testiranje i proračun. Program izbacuje i tekstualno objašnjenje da li je predložena hipoteza usvojena ili odbačena, čime dodatno pomaže neiskusnim korisnicima.

EduStat sadrži i simulaciju Centralne granične teoreme, po čemu je jedinstven u svetu statističkog softvera. Poslovnim korisnicima vrlo interesantna može biti opcija analiza vremenskih serija, kojom se prikazuju stope rasta, trendovi i tendencije, kao i sezonski indeksi. Za one kojima je draži vizuelni od tekstualnog tipa pomoći, tu su i Virtuelna predavanja, koja serijom video-sekvenci objašnjavaju korisnike sve bitne opcije EduStat-a. Početnicima će od pomoći biti i Rečnik statističkih izraza, gde su u par rečenica objašnjeni svi metodi i njihova međusobna povezanost. Studente će posebno zaintrigirati opcija virtuelnog polaganja ispita, u kojoj im se pruža prilika da provere svoje znanje pre pravog izlaska na ispit. Pitanja nisu nimalo laka a ima dvosmislenih ponuđenih odgovora, tako da studenti mogu da se oslone na ovaj virtuelni test kako bi objektivno procenili svoje znanje. Najzabavniji deo programa je simulacija izvlačenja brojeva u igri LOTO.

Probnu verziju EduStat-a možete preuzeti sa www.edustat.info , gde ćete naći i dodatne informacije o načinu nabavke i licenciranja, koji su naročito povoljni za studente – oni će EduStat platiti samo 1.980 dinara.

Korisne adrese:

Alpha Omnia
Masarikova 5, Beograd
tel: 011/3061-527