PC Press
O nama
O nama
Pretplata
O nama
Postanite saradnik PC-ja
Kontakt sa redakcijom
PC Press
Novi broj
Novi broj   
Pretrazivanje
Arhiva
Arhiva   
PC Online
PC Plus   
Specijalna izdanja
Softver Softver
PC #114 : Septembar 2005 Knjiga 50 godina racunarstva u Srbiji

 Naslovna  Sadržaj 
Vladimir Cerić  

Navision u Zepter-u

Često slušamo o tome kako je teško primeniti svetska rešenja i iskustva na našem terenu. Evo jednog primera koji govori upravo suprotno...

Kompanija Zepter, poznata pre svega po posuđu i Bioptron aparatu, posluje u preko 40 zemalja širom sveta i ima više od 50 miliona kupaca; centrala kompanije se nalazi u Švajcarskoj. Kao što možete i da pretpostavite, upravljanje ovako velikim sistemom nije jednostavno. Nakon istraživanja tržišta ERP rešenja, donesena je strateška odluka na nivou cele korporacije da se kupi Microsoft Navision, jer je dovoljno fleksibilan da izađe u susret specifičnim Zepter-ovim zahtevima. Prvi put je izabrano celokupno ERP rešenje na nivou kompanije, a implementacija trenutno teče u pet zemalja: Poljskoj, Srbiji i Crnoj Gori, Hrvatskoj, Albaniji i Ukrajini, gde je poverena lokalnim MBS partnerima koji su u stanju da Navision na najbolji način usklade sa lokalnim prilikama. U našoj zemlji je na tenderu za Navision implementatora odabrana kompanija ADACTA EXECOM iz Beograda, pa smo o konkretnim iskustvima razgovarali sa njihovim direktorom, gospodinom Bogdanom Obradovićem.

Sa starog na novo

Implementacija Navision-a u Zepter-u je trajala oko 5 meseci, što se smatra prilično kratkim rokom za ovako krupan projekat. To je postignuto zahvaljujući zajedničkom radu i uspešnoj saradnji konsultanata ADACTA EXECOM-a i IT sektora Zepter International-a na čelu sa direktorom gospodinom Danilom Lukićem. Analiza, dizajn, razvoj i uvođenje su faze koje su već završene, i sistem se sada nalazi u fazi održavanja. Navision rešenje je implementirano za 11 preduzeća u okviru Zepter grupacije. Ovakvo rešenje omogućava uvid u svaki (pa i najmanji) detalj poslovnih podataka, koji se i dalje mogu raščlaniti na najmanje moguće jedinice, a takođe je omogućeno i izuzetno transparentno evidentiranje troškova. Integracija sa ostatkom Zepter-ovog sistema je predviđena za kasnije, pa početkom septembra u Poljskoj sledi sastanak lokalnih timova koji će uskladiti svoja rešenja.

Zepter-ova unutrašnja organizacija ima mnogo specifičnosti, a jedna od onih koja je zadala najviše glavobolja je magacinsko poslovanje. Naime, Zepter-ov magacin ima veliku frekvenciju dešavanja i na njega se ne može primeniti klasičan Navision-ov modul za magacine. Zato je ADACTA EXECOM proširio funkcionalnost osnovnog modula. Takođe, sistem naručivanja proizvoda od dobavljača je automatizovan, na osnovu plana i obavlja se više meseci unapred. Za takav način rada neophodno je imati vrlo precizne izveštaje o prometu i uvid u trenutno stanje lagera, kako bi se najpreciznije odredila narudžbina za neki budući period. Kao što vidite, sposobnost Navision-a da se vrlo lako i brzo prilagodi potrebama korisnika je samo još jedan od aspekata zbog kojeg se kompanija Zepter odlučila za ovo ERP rešenje.

Navision omogućava da se povežu i preduzeća unutar jedne korporacije koja se bave potpuno različitim delatnostima, a da menadžment dobija konsolidovane bilanse i (što je još značajnije) konsolidovane izveštaje. Time se mogu centralizovati i neke funkcije poput knjigovodstva, i tako ostvariti uštede i lakši pregled ukupnog poslovanja. Zaposleni u Zepter IT-u se dodatno obučavaju kako bi mogli i sami da unaprede sistem i izađu u susret svojim korisnicima u slučaju problema ili neke nedoumice.

Lokalna pamet

Kako nijedno ERP rešenje nema ugrađen modul za obračun primanja (stvaraju ga lokalni partneri), u Zepter-u je primenjen ADACTA EXECOM-ov add-on za obračun plata, koji je jedini registrovan kod Microsoft-a SCG i vodi se kao zvanično rešenje. On je omogućio da se proces obračuna plata i ostalih primanja za preko 6.000 Zepter-ovih zaposlenih i saradnika skrati sa nekoliko dana na oko pola sata. Jedan od dodataka koji je to omogućio je podrška za vezu sa svim tipovima e-banking softvera koje koriste naše banke. Tako se direktno iz Navision-a šalju nalozi za plaćanje i pregledaju izvodi, bez potrebe za rukovanjem specifičnim e-banking maskama. Takođe, svi obrasci potrebni za isplatu primanja se štampaju direktno iz Navision-a.

Aktuelna verzija Navision-a 3.60 je u potpunosti lokalizovana, uključujući i help podsistem, i on je za sada jedini ERP softver koji je preveden na naš jezik i potpuno je u skladu sa računovodstveno-finansijskom regulativom u Srbiji (dakle, uključuje i knjigu ulaznih i izlaznih faktura, KEPU knjigu, avansne fakture...). Od verzije Navision-a 4.0 koja će biti promovisana na „Sinergiji 05“ se dosta očekuje. Zahvaljujući projektima koje ADACTA grupacija radi u inostranstvu njihovi timovi imaju već neka iskustva sa svetskom verzijom 4.0, pa će u najkraćem roku moći da svojim sadašnjim, ali i budućim korisnicima u našoj zemlji prezentiraju svu moć koju nudi nova verzija Microsoft Navision-a. Kao što vidimo na primeru kompanije Zepter, i najkomplikovanijim zahtevima se može izaći u susret i tako pokriti potrebe jedne velike multinacionalne kompanije. I to na našem jeziku.

Korisne adrese:

ADACTA EXECOM d.o.o.
Kneza Mihaila 2-4/VII, Beograd
tel: 011/3033-107
http://www.adacta-execom.net