PC Press
O nama
O nama
Pretplata
O nama
Postanite saradnik PC-ja
Kontakt sa redakcijom
PC Press
Novi broj
Novi broj   
Pretrazivanje
Arhiva
Arhiva   
PC Online
PC Plus   
Specijalna izdanja
Softver Softver
PC #154 : April 2009 TehnoGuru

 Naslovna  Sadržaj 
Mladen Mijatović  

SolidWorks ka kompletnom rešenju

U razvoju novog Solid Works-a verzija 2009 predstavlja ozbiljan zaokret. Da li će to paket učiniti zgodnijim za primenu?

Rad sa CAD softverom, pored izrade trodimenzionalnih modela, sastoji se i od analize osobina proizvoda kroz razne simulacije, izradu tehničke dokumentacije i uputstava, kao i upravljanje dokumentima koji nastaju u procesu projektovanja. SolidWorks familiju CAD alata čini veći broj softverskih komponenti koje funkcionišu u integrisanom okruženju SolidWorks korisničkog interfejsa, premda neke od njih mogu da rade i kao nezavisne softverske celine.

Verzija 2009

U svetu CAD softvera više se ne postavlja pitanje da li nešto može da se uradi, već koliko je vremena za to potrebno. Nova verzija SolidWorks softvera donosi bitna poboljšanja, pre svega u brzini rada. Nakon što je SW2008 doneo novi korisnički interfejs, koji izgledom podseća na Microsoft Office 2007, čime je smanjena količina „kliktanja“ po ekranu, korisnički interfejs u narednoj verziji nije značajno menjan, ali je uz poboljšanje performansi i nekih 250 unapređenja brzina rada ipak značajno povećana. Statistika kaže da je SW2009 brži od svog prethodnika i do 65 posto, uz značajno povećanu pouzdanost, što je postignuto optimizacijom upotrebe hardverskih resursa.

Nova verzija donosi SpeedPak tehnologiju za rad sa velikim sklopovima (više od 100.000 delova), koja stvara uprošćenu sliku složenog sklopa, istovremeno zadržavajući sve reference i odnose između delova, što u praksi dovodi do toga da se crtež sklopa otvara istom brzinom kao i neki Word ili PDF dokument. Pored ovoga, u SW2009 je unapređen rad sa sastavnicama, delovima od lima i zavarenim konstrukcijama. Interesantan je i rad sa tzv. senzorima, koji prate odabrane parametre poput mase, dimenzija ili rezultata simulacije unutar delova i sklopova i obaveštavaju korisnika kada njihove vrednosti odstupe od zadate granice.

Upravljanje dokumentacijom

Jedan od najkorisnijih softverskih alata je rešenje za upravljanje dokumentacijom po imenu SolidWorks Enterprise Product Data Management. PDM paketi rešavaju probleme koji se u praksi javljaju kada u proizvodnom procesu učestvuje veliki broj ljudi iz različitih organizacionih celina firme. SW Enterprise PDM je jedinstven sistem za centralizovano definisanje proizvoda i prateće dokumentacije, poput normativa materijala, tehničkih crteža i uputstava, 3D modela, instrukcija za proizvodnju, tehnoloških postupaka itd.

Ovakav koncept rada omogućuje sektoru nabavke, prodaje, marketinga i drugim celinama u firmi koje se ne bave tehnikom lak pristup potrebnim informacijama. Što je još lepše, SolidWorks Enterprise PDM se integriše u Windows okruženje, pa je vreme obuke svedeno na minimum, jer korisnik može da vidi sliku proizvoda, 3D model, normativ materijala, brošuru ili tehničku specifikaciju kroz dobro poznati Windows Explorer.

PDM se upotrebljava tako što se u okviru projekta napravljenog u CAD softveru, na osnovu strukture i veza između samih delova i podsklopova, automatski formiraju artikli prema nivou ugradnje. Šifra artikla se može automatski generisati, dok se boje, maziva, ambalaža i svi drugi elementi koji čine proizvod, ali se ne crtaju u CAD softveru, dodaju ručno. Sve ove aktivnosti se odvijaju prema jasno definisanim ulogama svih korisnika, pri čemu se stalno prati istorija svih aktivnosti, tako što se izmene na bilo kom artiklu ili tehničkoj dokumentaciji automatski dokumentuju i prate kroz verzije i revizije. Definišu se i procedure za automatizovanje procesa odlučivanja i odobravanja, kao i sve ostale procedure u sklopu sistema kvaliteta (npr. ISO9000).

Ovo znači da inženjer, kada završi projekat ili neki njegov deo, može da ga prijavi jednim klikom na taster, a zatim se, prema prethodno definisanom pravilu, poruka šalje njegovom šefu. Šef možda nema CAD softver na svom računaru, ali iz prozora PDM-a može da vidi ili odštampa dokumentaciju i pošalje sugestije nazad projektantu. Projektant tada ponovo stiče pravo da pravi izmene i ovaj proces se ponavlja. Projekat je zvanično završen kada ga šef konačno odobri, nakon čega se u službe nabavke, proizvodnje i ostale relevantne celine u firmi automatski šalju poruke, crteži i dokumenti. Ovako se, recimo, u odgovarajućem folderu službe za proizvodnju uvek nalaze ažurni tehnički crteži, spiskovi materijala, instrukcije za montažu i pakovanje itd.

Nije retkost da se u životnom ciklusu proizvoda napravi i više desetina revizija, pa ako celokupni tim u firmi nije disciplinovan (a najčešće nije), nastaje totalni haos. Srećom, SolidWorks Enterprise PDM ima ugrađen sistem za praćenje revizija, tako da čim projekat prođe kroz proceduru zahteva za izmenom, svaka promena u dokumentaciji ostaje zabeležena kao nova revizija. Na ovaj način se učesnici u lancu proizvodnje oslobađaju „fizikalisanja“ sa dokumentima, a dodatna korist je i to što više nema potrebe za čestim sastancima, na kojima bi se različiti sektori firme međusobno usaglašavali.

Ono što treba posebno istaći jeste to da ovo PDM rešenje, osim sa SolidWorks softverom, može simultano da radi i u sadejstvu sa drugim CAD paketima, kao što su AutoCAD, Inventor, SolidEdge, Pro/Engineer.

3DVia Composer

PDM će se, dakle, pobrinuti za sortiranje dokumentacije, ali neko tu dokumentaciju treba i da napravi, a problem nastaje kada su ljudi koji se ne bave tehnikom primorani da koriste CAD. Na primer, stručnjak za marketing pravi reklamnu brošuru i neophodna mu je slika novog proizvoda. Da li to znači da mora da nauči da koristi SolidWorks da bi renderovao 3D model? Ne, ako može da se osloni na softver po imenu 3DVia Composer.

Ova aplikacija, koja predstavlja novost u SolidWorks paleti, omogućuje da se na jednostavan način iskoriste postojeći 3D modeli prilikom izrade tehničke dokumentacije, uputstava za upotrebu, instrukcija za montažu ili kataloga. 3DVia pruža mogućnost definisanja kvalitetnih rasterskih i vektorskih prikaza 3D modela proizvoda, pri čemu svaka izmena na 3D CAD modelu izaziva automatsku izmenu i u pratećoj dokumentaciji. Rezultat rada može se snimiti u različitim standardnim formatima, uključujući Microsoft Office, PDF i mnoge druge. Pre nastanka 3DVia Composer softvera svaka izmena u projektnoj dokumentaciji zahtevala je dosta vremena za usklađivanje prateće dokumentacije.

Rezultat? Pa, setimo se prospekata ili uputstava u kojima sitnim slovima piše kako se stvarni proizvod možda razlikuje od onoga što je prikazano na slici? Uz novi SolidWorks, toga više neće biti!

Simulacija za sve

Nekadašnji nezavisan softver za simulaciju i proračune Cosmos kompanija Dassault je kupila poodavno i on je pod imenom CosmosWorks uvršćen u SolidWorks familiju. Vremenom je ovaj softver sve tesnije integrisan sa SolidWorks aplikacijom, tako da od verzije SW2009 konačno čini neraskidivi deo CAD paketa.

Ovaj softver je sada poznat pod imenom SolidWorks Simulation, a promenom imena korisnicima je stavljeno do znanja da su od sada simulacije i proračuni svakodnevna stvar. Zaista, budući da se modul za osnovne proračune dobija zajedno sa osnovnom verzijom softvera, korisnici SolidWorks-a će od sada obavljati simulacije isto onako jednostavno kao što bi definisali rupu ili promenili dimenzije na svom 3D modelu.

SolidWorks Simulation omogućava kako statičke proračune deformacija, ugiba i određivanje stepena sigurnosti, tako i dinamičku analizu na uticaj promenljivog opterećenja i određivanje dinamičkog odziva modela. Pored toga, moguće je vršiti i termalnu analizu (pregrevanje, transfer toplote) i predvideti životni vek proizvoda na osnovu analize zamora materijala, a podržane su i simulacije strujanja fluida, kao i kinematike i dinamike mehanizama. Najvažnije je da se primenom simulacije postiže optimizacija u proizvodnji, odnosno poboljšanje performansi uz uštedu utrošenog materijala.

Korisne adrese:

Solfins
http://www.solfins.com