PC Press
O nama
O nama
Pretplata
O nama
Postanite saradnik PC-ja
Kontakt sa redakcijom
PC Press
Novi broj
Novi broj   
Pretrazivanje
Arhiva
Arhiva   
PC Online
PC Plus   
Specijalna izdanja
Komentari Komentari
PC #169 : Septembar 2010 TehnoGuru

 Naslovna  Sadržaj 
Nikola Marković  

Digitalna Srbija

Da li se u Srbiji konačno stiču organizacioni preduslovi za razvoj informacionog društva? Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo dalo je čitavoj akciji naziv "Digitalna agenda za Srbiju".

Čitaoci „PC“‑ ja znaju da je nedavno usvojena Strategija razvoja informacionog društva u Srbiji do 2020. godine i da počinje njena primena. Tu su i Strategija razvoja elektronskih komunikacija, Zakon o elektronskim komunikacijama, zatim portal euprava, elektronske sednice Vlade, podsticanje e‑trgovine, razvoj e‑pravosuđa, digitalizacija radija i Televizije... Sve ove aktivnosti koordinira Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo koje je im je dalo zajednički naziv „Digitalna agenda za Srbiju“ – ime je inspirisano dokumentom EU „Digitalna agenda za Evropu 2020“.

Srbija (do) 2020. godine

U usvojenoj Strategiji su definisani osnovni ciljevi i zadaci u razvoju informacionog društva u Srbiji do 2020. godine. Prioritetne oblasti su: stvaranje uslova za masovniju primenu ICT, brži razvoj elektronskih komunikacija, informaciona bezbednost, razvoj euprave, eobrazovanja, ezdravstva, etrgovine i epravosuđa. Do 2020. godine svim građanima Srbije treba da bude dostupan Internet visokog kvaliteta sa protokom od najmanje 100 Mb/s, a domaće ICT kompanije bi tada trebalo da ostvaruju prihod od najmanje 5 milijardi evra godišnje.

U junu je usvojen novi Zakon o elektronskim komunikacijama i njime su znatno bolje uređeni uslovi za obavljanje delatnosti u oblasti elektronskih komunikacija, dalja liberalizacija tržišta, transparentnost, distribucija i emitovanje medijskih sadržaja, zaštita prava korisnika i pretplatnika, bezbednost i integritet mreža i usluga, i tajnost elektronskih komunikacija. Ovim su stvoreni bolji uslovi za razvoj savremene komunikacione infrastrukture u Srbiji.

U toku razmatranja Zakona posebnu pažnju je privukla odredba prema kojoj je pružalac usluga dužan da zadrži podatke o elektronskim komunikacijama u roku od godinu dana od obavljene komunikacije i da ih, prema zahtevu a bez sudskog naloga, dostavi na korišćenje nadležnim bezbednosnim organima. Prilikom glasanja ova odredba nije promenjena, ali će se o njima verovatno još govoriti, možda i pred Ustavnim sudom Srbije.

U toku je akcija Digitalni kabineti za sve osnovne škole u Srbiji, koju je pokrenulo Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo. Oko 1.100 osnovnih škola treba da dobije nove digitalne kabinete sa 30 mesta za rad na savremenim personalnim računarima. Za ove namene izdvojeno je 650 miliona dinara. Nastavnici će, pored informatike, u digitalnom kabinetu moći da predaju i ostale predmete na interaktivan i zanimljiv način. Škole mogu na sajtu www.digitalnaskola.rs da preuzmu obrazac za prijavu i podnesu ga do 15. septembra 2010. godine.

Portal eUprava

Portal www.euprava.gov.rs funkcioniše od 11. juna i ima rubruke: moja euprava, eusluge, eparticipacija, vesti... Trenutno na portalu postoji oko 50 usluga, a svi zainteresovani organi i lokalne samouprave mogu besplatno da stave svoje servise na portal.

Korisnik može na portalu da dobije potrebne informacije, naruči neko uverenje i primi ga na svom računaru. Najbolje je da korisnik ima elektronski sertifikat da bi se elektronski identifikovao i potpisao svoj zahtev. Na portalu postoji mogućnost online plaćanja takse preko platne kartice ili uplatnice u pošti ili banci. Najpopularnije usluge su traženje i dobijanje izvoda iz matičnih knjiga, uverenja o državljanstvu i zahtev za izdavanje elektronskog sertifikata.

Portal eUprava vodi Republički zavod za informatiku i Internet, a u unošenje novih usluga su uključeni skoro svi republički organi i na desetine lokalnih samouprava. Na portalu euprava će se i dalje integrisati elektronski servisi, ali su i drugi organi i javne službe počeli pojedine svoje funkcuje da obavljaju u formi elektronskih usluga.

Privredna komora Srbije svojim članicama daje besplatno elektronske sertifikate koje mogu koristiti za podnošenje carinske deklaracije, prijavu poreza, prijavu i odjavu zaposlenih, javne nabavke itd. Poreska uprava je organizovala kontakt centar za informisanje preko Interneta, pravosudni organi Srbije omogučuju uvid u sudske predmete, Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje je omogućio građanima da preko Interneta provere da li su im uplaćeni doprinosi, a Republičkom zavodu za zdravstvenu zaštitu se prijave za zdravstveno osiguranje mogu podneti elektronskim putem.

Digitalna Srbija i kriza

Doba ekonomske krize ne obezbeđuje povoljan ambijent za ostvarivanje ciljeva Digitalne Srbije. Već dve godine opadaju ulaganja u ICT opremu. Vlada je zato obezbedila subvencionirane kredite za kupovinu domaćih računara i softvera i najavila ulaganja državnih organa i javnih službi. Svi koji rade na ostvarivanju aktivnosti iz programa Digitalne Srbije smatraju da je upravo njegova realizacija jedan od načina za prevazilaženje krize.

Ima i simbolike između sadašnjeg programa „Digitalne agende za Srbiju“ i događaja od pre 50 godina, kada je u Institutu „Mihajlo Pupin“ proizveden prvi domaći digitalni računar „CER 10“. Obeležavanje 50 godina računarstva u Srbiji treba da pokaže ne samo kontinuitet, već i sposobnost da se izgradi Digitalna Srbija.

Nikola Marković je predsednik Društva za informatiku Srbije.