PC Press
O nama
O nama
Pretplata
O nama
Postanite saradnik PC-ja
Kontakt sa redakcijom
PC Press
Novi broj
Novi broj   
Pretrazivanje
Arhiva
Arhiva   
PC Online
PC Plus   
Specijalna izdanja
Komunikacije Komunikacije
PC #177 : Maj 2011 TehnoGuru

 Naslovna  Sadržaj 
Nadežda Veljković  

Intel-ov pogled u oblake

Danas se Intel-ovi procesori nalaze u 90 odsto servera cloud computing platforme, pa je i sama kompanija Intel u centru oblaka. Upoznajmo njihovu strategiju Cloud 2015, za godine koje dolaze...

(kliknite za veću sliku)

Svi smo u oblaku. Neki iz emotivnih razloga, neki iz optimističkih. Korisnici kompjutera i Interneta su, čak i ako ne pripadaju prethodno pomenutim kategorijama, već odavno u oblaku. Uskoro će se tamo naći i male, srednje i velike kompanije, državne institucije, lokalne samouprave... Oni će se sa svojim postojećim infrastrukturama preseliti u oblake, s obzirom na opštu tendenciju prelaza isporuke IT usluga na novu cloud strategiju.

Cloud computing je pre svega razvojna filozofija za povećanje prostora za računarsko skladištenje podataka, povećanje komunikacionih mogućnosti, smanjenje troškova i poboljšanje energetske efikasnosti. U centru interesovanja IT kompanija, pa i šire javnosti, ova strategija se našla 2008. godine, kada su je pokrenule najpoznatije svetske IT kompanije. Jedan od prvih zagovornika ove strategije je kompanija Intel, koja se cloud computing‑u priključila razvojem novih tehnologija, standarda i modela. Najnoviji nastup Intel‑a u cloud computing sferi je osmišljavanje vizije za razvoj u narednih nekoliko godina, koja je u skladu s tim nazvana Cloud 2015 Vision.

Ključne komponente vizije

(kliknite za veću sliku)

Tri ključne komponente Intel‑ove vizije Cloud 2015, zasnovane na postojećim i budućim IT servisima, jesu interoperabilnost, automatizacija i optimizacija. Interoperabilnost se odnosi na bogatu komunikaciju među svim korisnicima i jednostavno kretanje čitavom infrastrukturom cloud computing‑a, uz razmenu podataka preko internih i eksternih oblaka. Pri tom se, radi što jednostavnijeg korišćenja, podrazumeva potpuna kompatibilnost svih platformi i rešenja, te jednostavnost kretanja čitavim prostorom u oblaku, za razliku od aktuelnih sistema kod kojih je prisutna oštra granica između privatnih i javnih prostora, kao i između pojedinih provajdera. Do 2015. godine, po Intel‑ovoj viziji, te granice će nestati i, radi proširenja sopstvenih mogućnosti i kapaciteta, ostvariće se siguran i fleksibilan prenos podataka između isporučioca usluga, klijenata i njihovih poslovnih partnera.

Automatizacija IT servisa, kao druga komponenta u ovoj strategiji, obezbeđuje da se sve te usluge i procesi automatski odvijaju, bez učešća čoveka ili sa njegovim vrlo malim uplivom u komunikaciju i razmenu podataka. Time će se značajno doprineti energetskoj efikasnosti centralnih baza podataka.

Treća komponenta cloud computing‑a se odnosi na prilagođavanje svih aplikacija korisniku, kao i mogućnost da se svim tim uslugama pristupa sa bilo kog uređaja i sa bilo kog mesta. Cloud computing rešenje će na taj način ostvariti potpunu optimizaciju, jer će tačno znati koji tip aplikacije, komandi i procesa treba da se izvrši u oblaku ili na konkretnom korisničkom uređaju.

Otvoreni centri podataka

Intel je pokrenuo inicijativu za formiranje asocijacije otvorenih centara podataka – ODCA (Open Data Center Alliance). Centalne baze podataka će, u skladu sa koncepcijom cloud computing‑a, objediniti sve distribuirane usluge korisnicima. Ponudiće se tri kategorije usluga: SaaS – softver u vidu servisa (Software‑as‑a‑Service), PaaS – platforma u vidu servisa (Platform‑as‑a‑Service) i IaaS – infrastruktura u vidu servisa (Infrastructure -as‑a‑Service).

ODCA asocijacija obuhvata više od 70 vodećih svetskih kompanija, udruženih u cilju da ubrzaju razvoj cloud tehnologija i ostvare novu generaciju Interneta i Web usluga.

Zajedničkim angažovanjem svih aktera, vizija Cloud 2015 će biti bazirana na sinhronizovanom razvoju, što znači da će svi provajderi koji nude usluge u okviru ovog rešenja, kao i njihovi korisnici, morati da ostvare sinhronizovan razvoj u čitavom IT sektoru. Pri tom moraju biti ispoštovana tri ključna principa: efikasnost, jednostavnost i sigurnost podataka. S gledišta efikasnosti, s obzirom na ograničene resurse i neprekidan rast potrebe za IT infrastrukturom, ona se neprekidno mora širiti i neprekidno se mora ulagati u novu opremu, prostor i procese. Širenje infrastrukture će činiti ovu mrežu sve složenijom, pa se mora voditi računa o jednostavnosti usluga koje se nude korisniku. Takođe, s obzirom na potpuno nov način manipulacije podacima, cloud computing zahteva i nove naprednije načine njihove zaštite.

Intel Cloud Builders

(kliknite za veću sliku)

Konkretna realizacija vizije Cloud 2015 ostvaruje se programom Intel Cloud Builders, gde je Intel okupio vodeće svetske kompanije u cilju kreiranja konkretnih rešenja za primenu, održavanje i optimizaciju cloud computing infrastrukture. Iako je program Cloud Builders pokrenut pre 18 meseci, Intel ga je zvanično predstavio javnosti tek krajem 2010. godine. Osim Intel‑a, u program su u oblasti hardvera uključene kompanije Cisco Systems, Dell, HP, IBM i kineske kompanije Huawei i Power Leader, dok su partneri u oblasti softvera Microsoft, Citrix, Red Hat i VM Ware.

Na kreiranju odgovarajuće dokumentacije za program Cloud Builders radi se u tridesetak Intel‑ovih odeljenja, sa više od 24 partnerskih kompanija iz oblasti hardvera i softvera. Ovaj program trenutno nudi 25 rešenja (cloud arhitektura), ali se i dalje radi na ponudi novih. U Intel‑u očekuju da do kraja 2011. pripreme preko 50 rešenja. Pri tom treba imati u vidu da je definisanje kompletnih rešenja vrlo složen zadatak (različita podešavanja BIOS‑a za specifične primene, proširene mere zaštite...), koji zahteva po jednom rešenju angažovanje inženjera gotovo punih pet meseci.

Sledeći cilj ove strategije je rad na cloud bursting tehnici za automatsko resetovanje generisanih parametara i prilagođenje promeni radnih uslova. Na taj način će se ostvariti optimizacija ponuđenih usluga automatskim balansiranjem u pristupu najrazličitijim cloud infrastrukturama (javnim i privatnim mrežama).

Cloud procesori

U konkretnoj realizaciji, strategija Intel‑a usmerena je, s jedne strane, ka stvaranju proizvoda koji će odlikovati energetskom efikasnošću i virtualizacijom, a s druge strane optimizaciji platforme, softvera i baza podataka za velike sisteme cloud computing‑a, kako bi se povećala efikasnost tih sistema i smanjili troškovi poslovanja. U svom proizvodnom programu Intel se priključio cloud computing koncepciji razvojem novog softvera i unapređenjem svojih proizvoda, tako da se danas Intel‑ovi procesori nalaze u 90 odsto servera cloud computing platforme. Intel očekuje da će u narednih pet godina povećati za 20 odsto prodaju svojih silicijumskih komponenti za servere i druge komponente cloud computing infrastrukture.

Prilagođenje cloud computing platformi Intel je ostvario novom serijom Xeon procesora serije 5600, Xeon procesorima familije E7 i Itanium‑om serije 9300. Njima su pridodate mnoge nove tehnologije, od kojih su najznačajnije tehnologija virtualitacije (Intel VT – Virtualization Technology) i tehnologija zaštite podataka (Intel TXT, što je ovog puta skraćenica od Trusted Execution Technology).

Virtuelizacija servera poboljšava fleksibilnost i produktivnost centara baza podataka i smanjuje troškove njihovog skladištenja. Tu mogućnost nude Intel‑ovi serverski procesori Xeon 5600. U odnosu na prethodnu generaciju 5500, ova serija ima 60 odsto poboljšane performanse, a potrošnju energije za 30 odsto manju. Realizovana je u 32 nm tehnologiji, sa šest procesorskih jezgara.

Intel‑ova tehnologija TXT (nekada je nosila pretencioznije ime LaGrande), obezbeđuje naprednu i brzu enkripciju i viši nivo zaštite od raznoraznih softverskih napada (malicioznog softvera). Ostvarena je ugradnjom višenamenskog seta sa procesorom, čipsetom i odgovarajućim softverom. To svakako nije sve. Tokom godina koje slede Intel će svakako nastaviti sa unapređivanjem svoje cloud computing strategije i praktičnim ostvarenjem vizije Cloud 2015, prilagođavajući je i dajući svoj doprinos promeni načina rada svakog pojedinca i poslovanja čitavih kompanija, što i jeste svrha strategije.