PC Press
O nama
O nama
Pretplata
O nama
Postanite saradnik PC-ja
Kontakt sa redakcijom
PC Press
Novi broj
Novi broj   
Pretrazivanje
Arhiva
Arhiva   
PC Online
PC Plus   
Specijalna izdanja
Softver Softver
PC #182 : Novembar 2011 Knjiga 50 godina racunarstva u Srbiji

 Naslovna  Sadržaj 
Boris Stanojević  

ArcGIS, mobilan i oblačan

GIS tehnologije se prilagođavaju tržišnim trendovima, a pre svega cloud konceptu i sveprisutnim mobilnim uređajima. Da vidimo kako se u tim promenama snalazi lider, ArcGIS kompanije ESRI.

(kliknite za veću sliku)

ArcGIS, proizvod firme ESRI, postao je jedan od vodećih GIS softvera, a kao lider na tržištu njegova obaveza jeste stalno unapređivanje palete novim alatima i rešenjima. Tako je nova verzija uključila mnoge nove tehnike koje postaju standard u svetu. Takođe se sve više okreće ponudi rešenja, umesto proizvoda, što je trend koji je već neko vreme aktuelan u kompjuterskoj sferi. Prisutni su mnogobrojni alati koji omogućavaju da se na lak način dođe do traženog rešenja tj. GIS proizvoda, tako da se korisnici ArcGIS mogu posvetiti samoj suštini problema, a ne kompjuterskim detaljima.

Strateške odluke

Kod nas GDi Gisdata zastupa ESRI, prodajući njegove proizvode i usluge. U cilju promocije noviteta održala je u Sava centru svoj dan, gde su prezentovani novi proizvodi i nova filozofija rada. Gisdata se opredelila za Bluemotion strategiju kojom ne dolaze u sukob sa konkurencijom. Zapošljavaju preko 200 IT stručnjaka u regionu koji obuhvata zemlje bivše SFRJ sa dodatom Mađarske i Albanije, a planiraju i dalja proširenja, pre svega na Ukrajinu i Bliski istok. Iza sebe imaju brojne uspešne projekte, kao što je GIS grada Skoplja, a koji je proizišao iz uspešne saradnje sa opštinom Inđija. Što se biznis dela tiče, tu je Imlek sa urađenom logistikom transporta. Građani će osetiti blagodeti GIS‑a na ovoj platformi jer prostorno planska dokumentacija koja je digitalizovana treba da postane javno dostupna.

Jedna od glavnih ideja ESRI kompanije kod formiranja strategija za novu verziju svog proizvoda (bolje reći rešenja) leži u tome da su geoinformacione tehnologije integralni deo informacionih sistema firme. Fokus u ovoj oblasti je postavljen na poslovne procese i kolaboraciju, tako da se potrebe za GIS rešenjima odlično uklope u postojeća softverska rešenja.

Ne treba zapostaviti i ostale trendove, tako da je velika pažnja posvećena i cloud computing‑u, tj. servisima koje ova kompanija može pružiti svojim korisnicima. Trend sa prefiksom m je ispraćen i sada je moguće pristupiti GIS rešenjima koja se kreiraju pomoću njihovih proizvoda i sa mobilnih uređaja, odnosno težnja je da se omogući pristup bilo kada i sa bilo koje platforme, a mobilne pokazuju veliki trend rasta.

Ulice i parcele u 3D

Ako preskočimo oblake i rešenja, koji postaju obavezne ključne reči, ostaje nam dovoljno konkretnih noviteta koji određuju razmišljanja o pravcu napretka ovih tehnologija. Kao prvo, nova verzija će ponuditi bolju podršku za LIDAR (Light Detection And Ranging) podatke. Prikupljanje geografskih, ali i drugih prostornih podataka na osnovu skeniranja laserom postaje sve pristupačnije, tako da će sve veći broj korisnika moći da uživa u njegovim blagodatima. Potreban je softver koji će to mnoštvo podataka moći da obradi na pravi način i pretoči ih u korisne informacije, pa je ESRI ugradio podršku za rad sa las zapisima. Ovaj način merenja prostornih celina omogućava mnogo veću preciznost, kao što je odvajanje tla od drveća, tako da se lako mogu praviti slojevi koji će npr. prikazivati samo tlo ili objekte na njemu.

Ovde već treba pomenuti novu orijentaciju na 3D modelovanje i prikazivanje. Nije više dovoljno prikazivanje 2D karata (ArcMap), već je sve potrebnija 3D vizuelizacija terena (ArcScene). Za to je zadužen 3D Analyst. Svi ovi paketi su podrška planiranju, kako urbanističkom i prostornom, tako i u upravljanju objektima. Podrška za LIDAR podatke je ovde bila od velikog značaja.

Još veći impakt na 3D modelovanje i prikaz ima odlika ESRI‑ja da kupi Procedural zbog njihovog softvera CityEngine. Na taj način ESRI je u posedu odlične mašine za 3D modelovanje i vizualizaciju, koja se uklapa u GIS koncept. ArcGIS korisnici će moći interaktivno da unose i koriguju podatke o ulicama i parcelama, kao i da na lak način izrađuju kompleksne modele zgrada i da te izmene mogu odmah i da vide. Na lak i intuitivan način dodaju se novi elementi na mapu, ulice, zgrade, parkovi i druge saobraćajnice. Sve to se brzo može prikazati i u 3D, tako da je lako sagledati prošli, tekući ili budući izgled nekog prostora.

Rad u CityEngine‑u može podsećati na lego igricu u kojoj slažete kockice dok ne dobijete željeni izgled. Nekoga može asocirati i na mnogobrojne kompjuterske igre, ili pravljenje crtanog filma. U oba slučaja je u pravu, što pokazuje i spisak njihovih klijenata, gde se na vrhu nalaze Dreamworks i PIXAR. Tako su filmovi Prince of Persia i Automobili 2 urađeni u CityEngine‑a, a tom spisku treba dodati i mnogobrojne spotove, reklame i video-igre.

ArcGIS Server

(kliknite za veću sliku)

Sledeći proizvod koji je doživeo unapređenja jeste ArcGIS Server 10.1 koji je sada napisan od početka i potpuno optimizovan za 64‑bitno okruženje, što znači da radi isključivo na 64‑bitnim operativnim sistemima, ali ne samo na Windows-u već i na Linux-u. Ovo se vidi već pri instalaciji koja je duplo brža nego kod starih verzija, pri čemu uopšte ne menja stanje Windows Registry baze. Autorizacija je sada u okviru instalacije.

Unapređenja su mnogobrojna, počevši od map servisa, preko Web štampe do standarda koji su bolje podržani, od WMS i WMC do KML‑a koji lagano preuzima lidersku poziciju. Tu su i novi alati i parametri za geoprocesiranje, ali i geometry servisi za geodetske regije i datumske transformacije, kao i ažuriranje više slojeva istovremeno. Sve više podrške za Web ogleda se u svestranijim okruženjima za razvoj GIS Web aplikacija, a tu su i API‑ji za Web mapping za Java Script, Flex i Silverlight. Što se tiče oblaka, unapređena je podrška za Amazon, dodata za Azure i privatne oblake (Cloud burst, VM Ware). Pojednostavljena je administracija geobaza podataka i dodata ili poboljšana podrška raznim bazama, od Microsoft SQL servera, preko paketa Oracle, PostgreSQL i DB2, do Netezza.

Nova desktop verzija donela je veću moć deljenja podataka, što je primarni cilj ESRI desktop tima. Ovo podrazumeva bolju razmenu podataka preko GIS servera ili online servisa, kao i deljenje analiza koje u obliku paketa stižu do odgovarajućeg GIS profesionalca, ali i u obliku servisa plasirane su svima ostalima (kroz svuda prisutne oblačiće). Poboljšano je kartiranje, dodati su dinamične legende, prikaz podataka u realnom vremenu, kao i pretraživanje. Dodato je još više Python skriptova i razna poboljšanja vezana za automatizaciju kroz njegovu primenu. Od nove verzije možemo detaljno da pratimo istoriju promena – zna se ko je šta i kada menjao. Ali, napredak nosi i neke žrtve, tako da u novoj verziji neće biti podrške za SQL server 2005 i Visual Studio 2008, kao što neće postojati VBA ArcObject SDK (ostaće podrška samo za stare projekte i verzije).

Prijatelj mobilnih rešenja

Sveprisutni mobilni trend je pokriven kroz aplikacije i alate za mobilne platforme koje su danas popularne, što obuhvata Windows Mobile, Android i iOS. Neke aplikacije su i ranije postojale, s obzirom na to da su mobilni uređaji izuzetno korisni kod akvizicije podataka na terenu (ArcPad). Sada se mobilne platforme, koje se ne odnose samo na uređaje veličine telefona, već i na tablete, mogu mnogo ozbiljnije koristiti. Time se širi baza korisnika, te je sada moguće razviti niz aplikacija koji će koristiti servise koje GIS serveri mogu da ponude, tako da ranije offline primene u akviziciji podataka deluju staromodno. Sada je moguće to raditi online, ali i koristiti GIS proizvode na svom omiljenom mobilnom uređaju. Ozbiljan pristup ogleda se u podršci za sve važne platforme, čime se stiže do većeg broja korisnika.

Opšti utisak nove verzije liderskog GIS softvera jeste praćenje trendova, što dalje znači da se slušaju korisničke potrebe. Veća baza korisnika se dobija lakšim pristupom proizvodima i rešenjima, online plasiranje rezultata olakšava konekciju sa servisima, a širenje na mobilne platforme povećava broj načina za njihovo korišćenje. Pohvalno je videti da je neko presekao s istorijom i ponovo napisao neki važan deo softverskog paketa, kao što je to slučaj sa ArcGIS Server‑om. Ostaje nam da se nadamo da će sva obećanja ovih alfa i beta varijanti softvera biti ispunjena i u finalnoj verziji 10.1.