PC Press
O nama
O nama
Pretplata
O nama
Postanite saradnik PC-ja
Kontakt sa redakcijom
PC Press
Novi broj
Novi broj   
Pretrazivanje
Arhiva
Arhiva   
PC Online
PC Plus   
Specijalna izdanja
Softver Softver
PC #192 : Oktobar 2012 TehnoGuru

 Naslovna  Sadržaj 
Mladen Mijatović  

Učenje na daljinu

Da biste ovladali znanjem neophodnim za uspešnu poslovnu karijeru treba vam odgovarajuće obrazovanje, ali danas nije uvek nužno da budete fizički prisutni u školi. Predstavljamo vam platformu Distance Learning kompanije Link Group.

U ranijim izdanjima našeg časopisa imali ste prilike da čitate o ITAcademy obrazovnoj ustanovi koja posluje u okviru kompanije Link Group, kao i o posebnoj metodologiji prenošenja znanja, visokoj efikasnosti i usredsređenosti na praktične veštine koje se u ovim školama neguju. Tom prilikom smo pominjali da se, osim klasične nastave koja se izvodi u učionicama i drugim školskim prostorijama, polaznicima nudi i mogućnost učenja na daljinu. Učenje na daljinu pruža iste uslove i podjednako kvalitetan prenos znanja kao i tradicionalna predavanja, ali ne morate da budete u učionici.

Ta mogućnost je posebno interesantna za sve one koji žive daleko od škole ili nemaju dovoljno vremena da svakodnevno dolaze na nastavu, jer pruža ravnopravnu priliku za sticanje istih diploma i sertifikata od kuće, paralelno s trenutnim poslom. Visok kvalitet nastave obezbeđen je pristupom posebnoj platformi Distance Learning, pomoću koje polaznici slušaju predavanja profesora, čitaju materijale, polažu testove i zadatke i rade s profesorima i konsultantima kao da su u učionici.

Moderne komunikacije u službi obrazovanja

(kliknite za veću sliku)

Učenje na daljinu nije nova stvar – kao koncept datira još iz pretprošlog veka, kada je razvoj poštanskih usluga pružio mogućnost za stalnu komunikaciju i razmenu informacija između međusobno udaljenih učenika i predavača. Takav način rada imao je mnogo manjkavosti, od kojih je većina proizlazila iz spore razmene informacija putem pisama, pa je tek razvoj elektronskih komunikacija omogućio izvođenje nastave u realnom vremenu. Primena savremenih komunikacionih tehnologija, a pre svega Interneta i multimedijalnih nastavnih sredstava, svrstala je daljinsko učenje rame uz rame s klasičnim metodama nastave.

Sistem Distance Learning (zbog oslanjanja na savremenu elektronsku komunikaciju koristi se i termin e‑Learning) koji koristi ITAcademy razvijan je više od deset godina, a kvalitet ove platforme za učenje na daljinu je glavni razlog što škola koja posluje u okviru ove kompanije ima najviši stepen partnerstva s renomiranim Univerzitetom u Kembridžu. Školovanje na daljinu posredstvom Distance Learning platforme garantuje isti kvalitet stečenih veština i diploma kao i praćenje nastave iz školske klupe.

(kliknite za veću sliku)

U tesnoj vezi sa ovime je i posebna metodologija učenja pod nazivom „arhitektura saznanja“, koja omogućava brže i lakše sticanje znanja nego klasična predavanja. Za razliku od klasične nastave, gde učenici uglavnom slušaju i povremeno reaguju na pitanja predavača, učenjem na daljinu se informacije dobijaju na tri načina – slušanjem, gledanjem i čitanjem, dok se istovremeno rešavaju obavezni testovi i zadaci. Uz to, profesori stalno pružaju podršku savremenim sredstvima komunikacije. Smatra se da je takav način rada tri do četiri puta efikasniji, odnosno da se efektivnim radom od nekoliko sati postiže isti efekat kao celodnevnim sedenjem u školskoj klupi.

Web browser kao školska tabla

Platforma Distance Learning na ITAcademy je mahom zasnovana na Web servisima, što znači da su tehnički preduslovi za njeno korišćenje samo računar i veza sa Internetom, jer se sve odvija u prozoru Web browser‑a. Premda je za korišćenje DL platforme svakako poželjna broadband konekcija, to ne znači da prednosti ovog načina rada ne mogu da koriste i polaznici sa slabijom Internet vezom: problem nestabilnih konekcija rešen je tako što u slučaju zastoja na vezi servis privremeno prelazi u offline režim rada. S druge strane, servisi koji su najzahtevniji po pitanju bandwidth‑a, kao što su multimedijalni prikazi, primeri i objašnjenja, raspoloživi su i na prenosivim medijima koji se redovno dostavljaju polaznicima zajedno sa ostalim materijalom neophodnim za nastavu. Polaznici ne moraju da kupuju nikakvu dodatnu literaturu, jer pri upisu dobijaju sva dokumenta, udžbenike i uputstva za rad, a taj materijal se koristi i kao referenca po završetku programa. Uz knjige koje su na raspolaganju putem preporučene Internet biblioteke škole, ovo je sasvim dovoljno za uspešno učenje i sticanje diplome.

(kliknite za veću sliku)

Korišćenje DL platforme ne zahteva neku posebnu obuku, u šta se i sami možete uveriti ako odete na zvaničnu Web prezentaciju ITAcademy, jednogodišnje škole koja polaznicima omogućava sticanje međunarodnih sertifikata, gde možete da pristupite ovom sistemu u demo režimu. Nakon prijave preko korisničkog imena i šifre, otvara se pregledan interfejs čijim centrom dominiraju spisak kurseva i informacije o svakom od njih, i u kome se mogu naći podaci o sadržaju kursa, njegovom trajanju, kao i dosadašnjem radu polaznika i uspehu na kursu. Kursevi su izdeljeni na module, a oni na nastavne jedinice, kojima pristupate učeći njihov sadržaj. Svaka nastavna jedinica sadrži teorijski deo, praktičan prikaz i primere iz prakse.

S leve strane radnog ekrana je na raspolaganju vrlo koristan blok s mapom kursa u kojoj su prečice ka svim ostalim nastavnim jedinicama – ovde nema prelistavanja knjige i traženja stranice na kojoj je neka lekcija. Ispod su elementi nastavne jedinice: multimedija, testovi, vežbanja, zadaci, kao i sadržaj nastavne jedinice koji vodi do dokumenta u formatu PDF u kome se nalazi cela lekcija. Ovaj PDF dokument se može snimiti na računar ili odštampati za kasnije čitanje i proučavanje.

Stalni kontakt i provera znanja

(kliknite za veću sliku)

Nastava se obavlja preko Interneta a polaznicima škole su na raspolaganju video i audio snimci, interaktivne aplikacije sa snimljenim radom na ekranu računara pri upotrebi odgovarajućih programa, kao i kontakt s profesorima u realnom vremenu posredstvom Interneta. Sva Internet komunikacija se odvija kroz interfejs sličan onome za elektronsku poštu ili chat. Poruka ili pitanje nastavniku može da se uputi u svakom trenutku, a nastavnici na ove elektronske poruke odgovaraju u roku od najviše 24 sata.

Komunikacija u realnom vremenu se odigrava kroz klasičan chat interfejs, a ove online chat konsultacije zakazuju se unapred i odigravaju se u tačno određeno vreme, kada su i nastavnik i učenik pri računaru. Osim razgovora jedan na jedan, za neke kurseve su na raspolaganju i grupne chat sesije koje se koriste za razmenu ideja i brainstorming.

Polaznicima je kroz chat na raspolaganju i online tehnička podrška, koja je tu da odgovori na pitanja i pomogne u korišćenju same DL platforme, a značajnu pomoć polaznici dobijaju i putem foruma na kojima mogu međusobno da razmenjuju iskustva i diskutuju o temama vezanim za nastavu sa kolegama, profesorima i konsultantima. Naravno, pored online kontakta, nastavnici po potrebi pružaju i telefonske konsultacije, kao i konsultacije uživo u prostorijama škole.

Zahvaljujući stalnom kontaktu s nastavnim osobljem, omogućeno je aktivno usvajanje znanja, što se redovno proverava kroz testove koji se polažu nakon svakog nastavnog modula. Time se obezbeđuje i kontinuitet rada čitave grupe (polaznik nije sam, već je jedan od učenika u virtuelnoj učionici!) i garantuje da je polaznik stekao predznanje neophodno za nastavak kursa. Nakon testa, automatski se obračunavaju poeni i izračunava procenat uspešnosti, posle čega se polazniku ukazuje na greške i nudi mogućnost povratka na predavanja koji nije dobro savladao. Na stalan rad podstiču i seminarski radovi i zadaci koji se redovno zadaju polaznicima, pa tokom školovanja polaznici prolaze kroz više stotina testova, assignment‑a i projekata.

Završni ispit se najčešće ogleda u izradi završnog rada koji se šalje profesorima na odbranu dok se ispiti za odgovarajuće internacionalne diplome i sertifikate polažu u učionicama škole ITAcademy u Beogradu ili u nekom od ovlašćenih partnerskih centara za polaganje širom sveta.

Korisne adrese:

ITAcademy
http://www.it-akademija.com