PC Press
O nama
O nama
Pretplata
O nama
Postanite saradnik PC-ja
Kontakt sa redakcijom
PC Press
Novi broj
Novi broj   
Pretrazivanje
Arhiva
Arhiva   
PC Online
PC Plus   
Specijalna izdanja
Softver Softver
PC #193 : Novembar 2012

 Naslovna  Sadržaj 
Slobodan Perišić  

Auto CAD inventor LT suite 2013

Koristeći AutoCAD Inventor LT Suite kreiraćete, brže nego ikada pre, tačan crtež za proizvodnju, u potpunosti usaglašen sa globalnim standardima.

(kliknite za veću sliku)

Poslednjih godina kompanija Autodesk se fokusirala na razvoj kompletnih programskih paketa za procese projektovanja u različitim tehničkim oblastima i pri tome osnovnim nazivima proizvoda dodaju se oznake koje treba razumeti. Zato ćemo na primeru paketa AutoCAD Inventor LT Suite 2013 objasniti šta znači oznaka LT i reč Suite. Oznaka LT se pojavila u nazivima kao naznaka da se radi o proizvodima sa ograničenim mogućnostima u odnosu na potpune verzije (engleski – Limited Technologies). Na primer, dobro poznati AutoCAD LT ima samo deo mogućnosti programa AutoCAD. U ovom slučaju Autodesk Inventor LT ima ograničene mogućnosti u odnosu na stariju braću Autodesk Inventor i Autodesk Inventor Professional, što je i tema ovog teksta.

Od kada je Autodesk počeo da rešava čitave tokove tehničkog procesa projektovanja, reč Suite u nazivu proizvoda označava paket koji u sebi sadrži više uzajamno povezanih programa. Šta se dobija sa Autodesk paketima? Instalacijom više programa u okviru paketa projektantu se omogućava da rešava tehničke probleme celovito, brzo i efikasno, od koncepta do dokumentacije za proizvodnju. Paket AutoCAD Inventor LT Suite 2013 sadrži SketchBook Designer 2013 (za konceptualni dizajn), AutoCAD LT 2013 (za 2D tehničku dokumentaciju), Inventor LT 2013 (za 3D modeliranje i 2D tehničku dokumentaciju) i Autodesk Fusion 2013 (za 3D modeliranje).

Iako se na prvi pogled čini da u paketu postoje dvostruke podrške za izradu 2D dokumentacije i 3D modeliranje, to su elementi koji se izvanredno dopunjuju. Na primer, izrada 2D dokumentacije u AutoCAD LT predstavlja manuelnu izradu projekcija prema pravilima tehničkog crtanja u okviru nacionalnog standarda čime se mnogo smanjuje kreativno vreme. Ovakav prevaziđeni pristup, koji zahteva dobru pripremu template‑a (npr. postavljanje odgovarajućih nivoa linija, izrada blokova za oznake obrade površina usaglašene sa standardom i slično) i pravilno postavljanje projekcija na crtežu, znači neracionalan utrošak vremena u pripremi dokumentacije za proizvodnju.

Za razliku od takvog pristupa, izrada projekcija crteža u Autodesk Inventoru LT je automatizovana i direktno povezana sa aktivnostima na 3D modelu. To znači da se jednom postavljene projekcije, izdvojeni detalji, kompletni i delimični preseci na crtežu menjaju u saglasnosti sa kreativnim izmenama modela. Posebna pogodnost je da crtež može biti u DWG formatu i upotrebljiv za čitavu paletu Autodesk proizvoda. Osim toga, već ugrađeni najvažniji međunarodni standardi za finalno opremanje crteža (ISO, DIN, GOST, ANSI, ...) obezbeđuju potpunu usaglašenost dokumentacije bez obzira iz koje zemlje je naručilac posla. Prilagođavanje instaliranih međunarodnih standarda internim, fabričkim, standardima je izuzetno jednostavno. Zašto bismo radili u paketu AutoCAD LT, ako je izrada crteža u programu Inventor LT produktivnija? Prvi razlog je vrlo široka baza korisnika i poznavalaca najpoznatijeg Autodesk proizvoda koji mogu da izvrše direktne izmene crteža a koje se ne odnose na tehnički standard ili nisu povezane sa promenama modela (dodatni tekst, komentari za proizvodnju i slično). S druge strane ovi korisnici mogu da iskoriste svoju ili tuđu dokumentaciju u DWG formatu za nastavak 3D rada u Inventoru LT. Projekcije DWG crteža mogu poslužiti kao skice za izradu 3D modela i sa korišćenjem opcije „2D u 3D“ mnogo stare digitalne dokumentacije u 2D se može transformisati u 3D model.

(kliknite za veću sliku)

Čemu Inventor Fusion ako je i Inventor LT namenjen 3D modeliranju? Inventor Fusion je razvijen u nastojanju da se projektantu obezbedi alat za intuitivnu, direktnu i efikasnu manipulaciju složenim elementima objekta u smanjenom broju koraka. Služi samo za oblikovanje i ne sadrži opcije za čuvanje fajla ili plotovanje. Oba programa sarađuju neposredno preko instaliranih ikona u interfejsu pa je kretanje između njih direktno, samo jednim klikom.

Autodesk Inventor LT 2013 čini jezgro paketa AutoCAD Inventor LT Suite 2013 i snabdeven je svim neophodnim mogućnostima za konstruisanje najsloženijih delova mašina i uređaja. Ovim programom se ne mogu sastavljati sklopovi konstrukcija i zbog tog ograničenja sleduje oznaka LT.

Ima li smisla projektovati samo delove mašina sa alatima za 3D modeliranje? Svakako da ima. Osim jednostavnih delova koji se mogu prikazati u samo dve projekcije u mašinskoj industriji postoje vrlo složeni delovi po obliku kao što su: kućišta reduktora i hidraulčnih pumpi, blokovi motora, karburatori, elise, rotorski elementi i slično. Efikasno i tačno oblikovanje delova zahteva kvalitetne alate za skiciranje i 3D modeliranje, kao i ugrađene međunarodne standarde koje mora da zadovolji crtež. Autodesk Inventor LT ima mogućnost za parametarske izmene skica kao osnove za model.

Da bi se skice radile brzo i lako, projektantima je na raspolaganju Heads‑Up‑Display sa dinamičkim unosom vrednosti, intuitivni Marking Menu u samom okruženju za crtanje sa jednostavnim korisničkim podešavanjem. Za skicu se može iskoristiti bilo koji 2D DWG oblik sa opcijom Copy / Paste. Bilo da se skica crta ili se koriste postojeći DWG podaci, Inventor ih pretvara u 3D modele sa poznatim alatima kao što su: Extrude, Revolve ili Sweep. Uz primenu obaranja ivica, njihovog zaobljavanja, formiranja otvora i rupa sa pravilnim ili nepravilnim rasporedom na modelu, model se brzo formira prema zamisli projektanta. Uz navedene osnovne mogućnosti Inventor LT raspolaže naprednim alatima za definisanje složenih površina: Loft to a point, N‑Sided, Patch, Sweep Normal to Surface, Centerline Loft, G2 Continuous, Full Round Fillets i Face to Face Fillets. Opcije za oblikovanje složenih površina „kandiduju“ Inventor LT za komplikovane odlivke ili kinematski složene delove krivajnih mehanizama mašina i uređaja.

Direktno modeliranje delova (Direct Manipulation Part Modeling) u Inventor LT znači drastično smanjenje upotrebe zbunjujućih dijaloga i manje kretanja kursorom po radnoj površini. Sve vrednosti za radijuse, zaobljavanja, uglove i slično, kontrolišu se u njihovom neposrednom okruženju a promene vrednosti se vizuelno prikazuju na modelu u realnom vremenu. Proizvođači delova kao elemenata za sklopove koje su projektovale druge kompanije često imaju problem minimalnih izmena od slučaja do slučaja ili se zahteva asortiman istih oblika, ali sa različitom veličinom. To se postiže opcijom iPart sa kojom se lako prave familije delova. Izbor svakog člana familije može se obaviti i preko spreadsheet tabela. Vizuelizacija složenijih delova može da bude od izuzetne važnosti za njihovu prezentaciju naručiocima. Inventor LT raspolaže sa alatima za različite prikaze modela: žičani, senčeni, fotorealistični ili pojednostavljeni za ilustracije. Vrlo bogata biblioteka materijala i brzi rendering omogućavaju najviši kvalitet fotorealističnog prikaza finalnog proizvoda.

Saradnja s familijom Autodesk programa

Glava sklopa rotora
(kliknite za veću sliku)

Za povezivanje sa ostalim proizvodima kompanije Autodesk važna je njihova DWG integracija. Opšte je poznato da je DWG format priznat kao svetski standard za razmenu podataka između CAD programa. S obzirom na to da Inventor LT može da formira i sačuva crtež u DWG formatu ili da ga direktno otvori, to je sigurno ključna karika za povezivanje 2D i 3D projekata.

Korisnici paketa AutoCAD ili AutoCAD Mechanical takođe mogu da pregledaju crtež iz Inventor LT‑a, da ga menju i plotuju. Za komunikaciju proizvođača sa dobavljačima i kupcima Autodesk je razvio DWF format fajla (Drawing Web Format). Potreban vam je besplatan program Autodesk Design Review da biste bili u mogućnosti da otvarate DWF fajl (2D ili 3D), proverite ili izmerite dimenzije, ispišete komentare na crtežu. Može biti interesantno za korisnike Inventor-a LT i opcija publikovanja crteža u PDF formatu ili kreiranje STL fajla za 3D plotovanje. U slučaju da se sarađuje sa građevinskom industrijom, alati za razmenu podataka kreiraju pojednostavljene 3D prezentacije delova sa inteligentnim tačkama za povezivanje u novom ADSK (Autodesk Exchange File) formatu za korišćenje u programima AutoCAD MEP, AutoCAD Architecture i Revit.

Sa translatorima, Inventor LT predstavlja most prema sličnim proizvodima i omogućena je razmena na nivou delova sa programima: CATIA V5, NX, SolidWorks i Pro/ENGINEER. Podržan je direktan postupak za uvoz i izvoz izvornih fajlova iz programa: CATIA V5, Parasolid, GRANITE i SAT (delovi). Takođe se mogu otvoriti, importovati ili prevući (Drag and Drop) fajlovi za CATIA V4, CRG, NX, SolidWorks i Pro/E. Podržani su i standardni formati za razmenu 3D CAD modela između navedenih programa preko formata STEP/IGES.

Kome je namenjen AutoCAD Inventor LT Suite 2013?

Paket je, prvenstveno, osmišljen za projektante u mašinskoj industriji koji žele da povećaju svoju produktivnost koristeći alate za 3D parametarski dizajn. Predviđen je da pomogne korisnicima koji žele brzo i lako da dokumentuju 3D dizajn kroz DWG fajlove ili iskoriste postojeće crteže kao osnovu za svoje 3D modele. Sigurno će mnogo pomoći dizajnerima kompleksnih oblika i površina sa kreiranjem celovitih familija delova iz osnovnog dizajna.

A cena? Za samo 200 evra više od cene AutoCAD LT 2013 dobićete ovaj program + Autodesk Inventor LT 2013, SketchBook Designer 2013 i Autodesk Fusion 2013. Svakako da je mnogo važnije od broja različitih programa to što se sa paketom AutoCAD Inventor LT Suite 2013 suštinski spremate za postupak koji je višestruko potvrđen kao najproduktivniji koncept za projektovanje u mašinstvu.

Korisne adrese:

OSA Računarski Inženjering
http://www.osa.rs