PC Press
O nama
O nama
Pretplata
O nama
Postanite saradnik PC-ja
Kontakt sa redakcijom
PC Press
Novi broj
Novi broj   
Pretrazivanje
Arhiva
Arhiva   
PC Online
PC Plus   
Specijalna izdanja
Komunikacije Komunikacije
PC #193 : Novembar 2012 Knjiga 50 godina racunarstva u Srbiji

 Naslovna  Sadržaj 
Mladen Mijatović  

Video-nadzor i kontrola pristupa

Video-nadzoru i kontroli pristupa se posvećuje sve veća pažnja u domenu tehničkog obezbeđenja. Cisco nudi celovita rešenja koja su skalabilna i prilagodljiva potrebama raznih grupa korisnika.

(kliknite za veću sliku)

Razvojem modernih telekomunikacija, posebno broadband Interneta koji je danas pristupačan svuda i svakome, došlo je do velikih promena u sektoru bezbednosti, i to posebno u oblasti tehničkog obezbeđenja kompanija. Evolucija je išla u smeru uvođenja IP konektivnosti između raznih uređaja i komponenti sistema: za razliku od analognih CCTV rešenja, koja su bila ograničena na lokalne centre za nadzor, sistemi video‑nadzora zasnovani na IP komunikaciji omogućuju dostupnost video‑materijala u realnom vremenu na različitim udaljenim lokacijama, efikasnije i pouzdanije skladištenje snimaka, inteligentnu video‑analizu i fleksibilno reagovanje na značajne događaje.

IP sistemi za kontrolu fizičkog pristupa pružaju gotovo neograničene mogućnosti za daljinsku, automatsku ili uslovnu kontrolu pristupa i upravljanje najrazličitijim uređajima. Ovi sistemi se sve češće realizuju kao deo jedinstvenog, integralnog rešenja za video‑nadzor i kontrolu pristupa, što je danas umnogome olakšano upravo zahvaljujući fleksibilnosti koju donosi IP komunikacija. Pošto sistemi za video‑nadzor i kontrolu pristupa treba da budu u stanju da pošalju obaveštenja o nastalim događajima, da bi kao rezultat usledila pravovremena reakcija, u tesnoj vezi sa ovime su i tzv. sistemi za interoperabilnost i kolaboraciju, koji treba da omoguće adekvatnu komunikaciju između osoblja i tehnike.

Rešenje skrojeno po meri

Cisco proizvodi sveobuhvatna rešenja za video‑nadzor i kontrolu pristupa, a sistemi koje nudi ovaj renomirani proizvođač mrežne opreme dostupna su na našem tržištu preko kompanije Com‑4T. Ova beogradska firma zaslužila je Cisco Authorized Technology Provider status – zapošljavaju sertifikovane stručnjake, poseduju demo‑laboratoriju i obezbeđuju tehničku podršku svojim klijentima, tako da se njihova usluga ne svodi samo na prodaju opreme, već na uvođenje kompletnog rešenja korisniku, po sistemu ključ u ruke.

Cisco rešenja za video‑nadzor i kontrolu pristupa namenjena su najširem krugu poslovnih korisnika i uspešno se primenjuju za obezbeđivanje malih, srednjih i velikih preduzeća, institucija poput škola i univerziteta, banaka i finansijskih organizacija, kao i raznih vladinih i nevladinih organizacija. Sistemi su najčešće organizovani kao jedna od tri tipične topologije: kampus, filijala ili mobilna lokacija. Topologija kampusa podrazumeva veliki broj kamera (stotine ili čak hiljade) na centralnoj lokaciji, sa slikom visoke rezolucije i stalnim arhiviranjem sadržaja. Takva rešenja često zahtevaju integraciju s postojećim analognim sistemima za video‑nadzor i kontrolu pristupa i karakteristična su za aerodrome, kazina, gradska jezgra i univerzitetske centre.

Za potrebe filijala preduzeća, maloprodajnih radnji, škola, bolnica i drugih udaljenih lokacija primenjuje se topologija koja omogućuje korišćenje i lokalnog i udaljenog nadzora, kao i lokalnog i udaljenog arhiviranja snimaka, snimanja na pokret (motion detection) i integraciju s drugim poslovnim i bezbednosnim sistemima. Za potrebe pokrivanja mobilnih lokacija i lokacija s malom gustinom kamera koriste se Cisco rešenja koja omogućavaju udaljeni pristup živom i snimljenom video‑materijalu putem Interneta, uz primenu fiksnih ili bežičnih veza, ali na način koji ne ugrožava kvalitet video‑zapisa. Takva rešenja primenjuju se za obezbeđivanje granica i prekograničnu kontrolu, naftovoda, udaljenih objekata i saobraćajnica.

Očuvanje ranijih investicija

Video‑nadzor zasnovan je na Cisco IP kamerama, ali i hibridnim analognim i mrežnim rešenjima za video‑nadzor. U ponudi je nekoliko serija sa desetak modela različitih karakteristika:

■ Serija 2600 sa dan/noć kamerama standardne rezolucije, kutijastog i kupolastog dizajna za unutrašnju i spoljašnju montažu.

■ Serija 4000 dan/noć kamera kutijastog kućišta, sa slikom u punoj HD rezoluciji i opcionim DSP čipom za video-analizu na kameri

■ Serija 2900 kupolastih pokretnih dan/noć kamera standardne rezolucije sa velikim optičkim uvećanjem (do x35) za unutrašnju i spoljašnju montažu.

■ Serija 5000 unutrašnjih kupolastih dan/noć kamera sa slikom u punoj HD rezoluciji

■ Serija 6000 dan/noć kamera sa slikom u punoj HD rezoluciji, kutijastog ili kupolastog dizajna za unutrašnju ili spoljašnju montažu.

Sve Cisco IP kamere poseduju univerzalne ulazno/izlazne interfejse koji omogućuju njihovo povezivanje sa najrazličitijim vrstama eksternih uređaja, što olakšava integraciju sa sistemom za kontrolu fizičkog pristupa. Treba pomenuti i to da Cisco rešenja za fizičku bezbednost predstavljaju verovatno najotvoreniji segment čitavog proizvodnog portfolija kompanije Cisco, što je veoma važno zbog potreba za integracijom sa opremom i sistemima drugih proizvođača.

Fleksibilnost Cisco rešenja ogleda se i u mogućnosti iskorišćenja elemenata nekog starog sistema, što je značajno za korisnike koji žele da nastave da eksploatišu ranije investicije i istovremeno modernizuju sistem uz prihvatljive troškove. Hibridno rešenje za video‑nadzor omogućava uključivanje analognih CCTV kamera u IP okruženje korišćenjem posebnih video‑gejtveja. Ti uređaji prihvataju analogne video‑signale starih kamera, prevode ih u digitalni kompresovani oblik i služe kao interfejs ka IP mreži, tako da analogna kamera i gejtvej zajedno funkcionišu kao IP kamera. Oko svih ovih detalja korisnik usluge obično nema mnogo posla, pošto je model saradnje takav da korisnik sarađuje samo s provajderom servisa, u ovom slučaju kompanijom Com4‑t, koja realizuje kompletnu integraciju.

Kontrola i obaveštavanje

Za kontrolu fizičkog pristupa koriste se samo dve komponente. Cisco Physical Access Gateway služi kao fizička spona između IP mreže i uređaja kojima se upravlja – s jedne strane opremljen je Ethernet interfejsima, dok se s druge nalazi veliki broj univerzalnih ulaza i izlaza na koje se mogu povezati električne brave, aktuatori, biometrijski čitači, senzori i javljači različitih proizvođača. Mogućnosti za povezivanje su praktično neograničene jer se gotovo sve što radi na struju ili što pod određenim uslovima daje električni signal može povezati preko ovog uređaja. Pamet sistema sadržana je u drugoj komponenti koja nosi naziv Cisco Physical Access Manager i preko koje se upravlja kroz pregledni interfejs s grafičkim mapama. Ta komponenta je takođe zaslužna za integraciju sistema za kontrolu pristupa sa sistemom video‑nadzora i IPICS‑om.

Događaji koji ostaju zabeleženi u arhivi su povezani – ako je, na primer, neko u jednom trenutku otvorio vrata, to je sistem zabeležio kao događaj, a po tom događaju se lako može doći do snimka koji je ostao zabeležen u sistemu video‑nadzora, na kome se vidi ko je osoba koja otvara vrata. Korisnički interfejs se može prilagoditi i specifičnim potrebama tako da prikazuje upravo one opcije koje su neophodne datom korisniku. Sistem može da se integriše s postojećim bazama korisnika (LDAP, Active Directory i slično) odakle uvozi podatke i na osnovu njih definiše prava pristupa ili omogućava lako i brzo štampanje propusnica za neki događaj, ID bedževa i slično. Jedna od tipičnih primena je integracija s bazom HR odeljenja kompanije radi kontrole prisustva na radu i obračunavanja zarada na osnovu radnih sati. Sistem je granularan i omogućava fleksibilno zadavanje pravila, pa tako mogu da se realizuju i specifični zahtevi, kao što je, recimo, pravilo da u određenoj prostoriji nikada ne sme ostati samo jedna osoba, što se dešava u trezorima i drugim prostorijama s visokom bezbednošću.

Svaki događaj ostaje zapisan u SQL bazi pa je moguće napraviti izveštaj ili integraciju s eksternim sistemom. Kada nastupi događaj, najvažnije je pravovremeno obaveštavanje, a za to je nadležan Cisco IPICS (IP Interoperability and Collaboration System) – IP rešenje namenjeno dispečerskim servisima i reagovanju na incidentne situacije. IPICS je skalabilno rešenje pomoću kojeg bezbednosni službenici mogu da komuniciraju posredstvom mobilnog ili fiksnog uređaja koji im je u datom trenutku na raspolaganju. Tehnologija obezbeđuje nadzor i obaveštavanje u slučaju nastanka događaja, realizuje se kroz integraciju s postojećom IP telefonijom, radnim stanicama i mobilnim uređajima, a podržava i UHF/VHF operabilnost s klasičnim radio‑uređajima koje koriste bezbednosne i dispečerske službe.

Korisne adrese:

com-4T
http://www.com-4t.rs/