PC Press
O nama
O nama
Pretplata
O nama
Postanite saradnik PC-ja
Kontakt sa redakcijom
PC Press
Novi broj
Novi broj   
Pretrazivanje
Arhiva
Arhiva   
PC Online
PC Plus   
Specijalna izdanja
Softver Softver
PC #42 : Januar 1999 TehnoGuru

 Naslovna  Sadržaj 
Branislav Bubanja  

Vektori nad Beogradom

"OSA" i Geokarta pripremili su BeoINFO, CD-ROM sa vektorskim planom grada na kome nisu ucrtane samo ulice, već i kuće i njihovi brojevi.

U „PC #39“ smo prikazali elektronsku mapu Beograda, a ovoga puta predstavljamo proizvod slične tematike, realizovan na sasvim drugačiji način. BeoINFO CD je izuzetno ambiciozan projekat, čiji se razvoj posle pune tri godine bliži kraju – nakon beta verzije koja nam je stavljena na raspolaganje, očekujemo da će se u trenutku kad budete čitali ovaj tekst u prodaji naći finalna verzija plana grada. Paralelno sa njim razvijana je i BeoINFO Pro verzija za profesionalne korisnike (velike javne institucije), koja omogućava promene sadržaja baze, dopunu podataka postavljanjem novih funkcija i sl), a u finalnoj fazi je i odgovarajuća verzija za Web.

Bitni su detalji

Ovaj plan grada karakteriše potpuna vektorizacija grafičkih podataka: moguće je „beskonačno“ zumiranje, bez gubitka kvaliteta. Takođe, mapa je toliko detaljna da su na njoj ucrtane pojedinačne zgrade koje se nalaze u našem gradu, sa odgovarajućim kućnim brojevima. Vizuelizacija grafičkih podataka je rađena u AutoCAD Map-u, ali su pri izradi mapa korišćeni i ostali standardni GIS alati. Autori programa tvrde da je ažurnost podataka veća od 90%, a kao garant tome služe izvori: tekstualni podaci su preuzeti iz Gradskog zavoda za informatiku i statistiku, dok se grafički prikaz zasniva na podacima dobijenim iz Geokarte i Republičkog geodetskog zavoda. Odstupanja od stvarnih veličina i rastojanja se kreću u rasponu od 20 cm do maksimalno 1.5 metara, a kao polazni materijal za vizuelizaciju korišćena je generalizovana karta u razmeri 1:5000.

CD je koncipiran tako da browser proverava koordinate iz baze i iscrtava vektorske slike. U zavisnosti od odabrane razmere, na ekranu će se prikazivati plan sa različitim nivoima detaljnosti. Tako se kućni brojevi prikazuju počevši od razmere 1:2500, dok se ulice mogu videti od razmere 1:5000. Glavne ulice i pravci su jasno označeni, a vodilo se računa i o ispravkama nekih grešaka koje postoje u štampanim izdanjima mapa, na osnovu preciznih aero-foto snimaka našeg glavnog grada. Osnovne celine na kojima ovaj program počiva, počevši od najmanjih, su kućni brojevi, zgrade, konture blokova, konture mesnih zajednica i opština, prikazi reka i rečnih ostrva i, naravno, topologija ulica.

U verziji koju smo probali nije bilo moguće uticati na izbor prikaza nekih od ovih celina, ali u finalnoj verziji će korisnik moći u nekoj meri da prilagodi prikaz podataka na ekranu. Od velike je koristi prozor sa pogledom na celu mapu („ptičji pogled“) koji daje bolju predstavu o tome koji i koliki deo grada trenutno posmatramo. Interesantan je i vizuelni prikaz pojedinih opština i mesnih zajednica, kao i mogućnost tačnog lociranja opštinskih zgrada. U info prozoru, korisnik može da pogleda podatke o površini koja je trenutno obuhvaćena na ekranu i razmeri.

S obzirom na to da se na disku nalazi celokupan šifarnik gradskih institucija, firmi i radnji, mogućnosti pretraživanja su ogromne. Pogotovo je važno to što se unosom kućnog broja može tačno locirati tražena zgrada. Može se pretraživati i po raznim drugim oblastima (obrazovanje, zdravstvo, kultura, sport, ugostiteljstvo...), a kod svake od oblasti moguć je izbor podoblasti.

A sad malo statistike...

Za sada su obrađene teritorije 11 od 16 beogradskih opština (uža teritorija grada sa prigradskim naseljima). Plan pokriva površinu od oko 530 kvadratnih kilometara, a u njemu je ucrtano oko 2100 km ulica, 1500 naziva ulica, 90 hiljada kućnih brojeva i 120 hiljada zgrada. Razlike nastaju zbog toga što su ucrtane i zgrade koje po urbanističkom planu nisu dobile kućne brojeve, pomoćne zgrade, garaže i slično.

Šta još možemo očekivati u finalnoj verziji ovog programa? Autori kažu da će korisnik u svakom trenutku biti obavešten u kom se delu grada nalazi i moći će da bira između prikaza na engleskom i srpskom jeziku. Pored toga, očekuje se da će biti obeležene trase i stajališta GSP-a, a radiće se i na sistematizaciji prikaza naziva ustanova i firmi, mada je to posao koji zahteva angažovanje gradskih institucija od kojih su podaci i dobijeni.

U nekoj od sledećih verzija trebalo bi da bude gotova i saobraćajna analiza – to je složen projekat, koji će biti od velike koristi Beograđanima. Naime, planirano je da se omogući određivanje najkraćeg puta od jedne do druge tačke u gradu (pešice, automobilom ili autobusom), uz poštovanje jednosmernih ulica i dozvoljenih skretanja. Pošto se u bazi nalaze brojni dodatni podaci koje program trenutno ne koristi, ostavljen je prostor za nadogradnju funkcija, tako da možemo očekivati još korisnih opcija.

Korisna adresa

OSA računarski inženjering, Takovska 43, Beograd, tel: 011/3291-353