PC Press
O nama
O nama
Pretplata
O nama
Postanite saradnik PC-ja
Kontakt sa redakcijom
PC Press
Novi broj
Novi broj   
Pretrazivanje
Arhiva
Arhiva   
PC Online
PC Plus   
Specijalna izdanja
Softver Softver
PC #75 : Februar 2002 TehnoGuru

 Naslovna  Sadržaj 
Bojan Stojanović  

Crtač bez mane i straha

Novi grafički program u areni kojom vladaju industrijski giganti neće promeniti odnos snaga, ali je Real-DRAW Pro vesnik svežih ideja koje će dovesti do sinteze vektorske i rasterske grafike.

(kliknite za veću sliku)

Evolucija računarstva je na mnoge, nekada perspektivne, softverske i hardverske proizvode bacila debeo sloj zaborava – samo oni sa dobrim pamćenjem i dovoljnim brojem godina sećaju se imena kao što su TRS-80 ili Word Star. Za neupućene, radi se o popularnom mikroračunaru s početka osamdesetih i o još popularnijem programu za obradu teksta koji je radio i pod operativnim sistemom CP/M, preteči DOS-a, na čijoj je osnovi nastao Windows... Razni pojavni oblici računarske tehnologije postepeno su izgubili bitku sa vremenom i korisnicima – digitalno sazrevanje donelo je stabilne sisteme i okruženja, ali i suzilo mogućnost izbora.

Alat za prelom stranica na koje profesionalni korisnik može da računa danas se bira iz nevelikog skupa od dva ili tri programa, slično važi za crtačke aplikacije, dok je za obradu slika apsolutni standard odavno Photoshop. Softverske kuće koje proizvode ove programe prevazišle su barijere operativnih sistema i ponudile svoje proizvode za Windows i MacOS – dve najzastupljenije platforme u svetu pripreme za štampu. Prema tome, koji god računar da imate i u ma kom delu planete da se nalazite, za najvažnije DTP poslove realno vam je na raspolaganju svega nekoliko programskih alatki.

Istorija se, kažu, ponavlja, a činjenice govore da su QuarkXPress ili Adobe Photoshop startovali kao autsajderi u domenu profesionalne primene, a sada predstavljaju stubove grafičke industrije. Postoji li danas šansa da neki grafički program započne put ka zvezdama sa dna lestvice? Teško je dati odgovor, pogotovo zbog toga što postoji malo kvalitetnih programa u „B“ produkciji koji poseduju dovoljnu količinu grafičke snage da bi mogli da budu konkurenti na tržištu koje je potpuno profilisano. Ipak, ne treba zaboraviti da vremenom stasavaju i generacije mladih programera sa velikim potencijalima i novim idejama. Jedan od njih je Roman Voska iz male kanadske firme Mediachance.

Grafički „realizam“

(kliknite za veću sliku)

Mediachance u svom katalogu ima nekoliko zanimljivih grafičkih programa koje možemo posmatrati i kao neku vrstu oglednih radova – Voska i njegov tim su polako osvajali tajne zanata. Tako su nastali CompactDRAW, jednostavan program za kreiranje Web grafike i PhotoSEAM, alat za crtanje tekstura. Tu je i Photo-Brush, program za slikanje i retuširanje slika, a vredan pomena je i UltraSnap za snimanje sadržaja ekrana u fajl. Svi programi su kompaktni, dobro osmišljeni i programerski korektno odrađeni, a pri tom jeftini kako bi mogli da pronađu svoju publiku. Kompilacija svih grafičkih komponenti kojima je Mediachance ovladala sadržana je u programu Real-DRAW Pro čija tekuća verzija nosi oznaku 2.4.

Osnovna postavka programa Real-DRAW nije sasvim originalna, jer je i ranije bilo sličnih pokušaja, premda nikada nisu dovoljno iskorišćeni. Radi se o objedinjavanju alata za rastersku i vektorsku grafiku u jedinstveno okruženje koje je intuitivno i jednostavno za upotrebu. Korisnik treba da vodi računa samo o objektima i efektima, koji se mogu posmatrati i kao svojstva objekata, a da za sve to nije potrebno predznanje o prirodi grafike. Korisnički interfejs je realizovan pomoću dve vertikalne palete sa osnovnim komandama programa i dve horizontalne palete sa alatkama, od kojih je jedna namenjena aktiviranju paleta.

Palete su važan segment programa Real-DRAW Pro, jer omogućavaju zadavanje efekata koji imaju jednu korisnu zajedničku osobinu – nisu destruktivni. To znači da se svaki efekat nanosi poput sloja na objekat i u svakom trenutku se može ukloniti. Pored toga, parametri efekata pamte se u apsolutnom iznosu i lako se menjaju, a da korisnik uvek ima potpunu kontrolu.

Snaga jednostavnosti

Skup osnovnih alatki za crtanje obuhvata pravougaonik, elipsu, pravougaonik sa zaobljenim uglovima, zvezdu i strelicu. Veliki broj već nacrtanih oblika nalazi se u odeljku Objects palete Quick Style. Važno je naglasiti da se objekti koje nacrtamo takođe mogu smestiti u ovu paletu koja je ujedno i biblioteka simbola. Transformacije obuhvataju rotaciju, iskošavanje i promenu dimenzija, kao i deformisanje ovojnice (envelope) objekta. Sve su to standardne opcije za vektorsku grafiku, ali ako nacrtani objekat uvećamo, jasno ćemo videti piksele, što u prvi mah deluje veoma čudno.

Već smo napomenuli da Real-DRAW Pro korisnika lišava razmišljanja o tome da li se u osnovi njegovog crteža nalazi rasterska ili vektorska grafika, ali će oni iskusniji svakako poželeti da ustanove za kakav je tip poslova ovaj program primeren. Precizan odgovor je da Real-DRAW Pro koristi hibridnu rastersko-vektorsku grafiku, odnosno da je njegov izlaz uvek bitmapirana slika iako svi objekti koji bi po svojoj prirodi trebalo da budu vektorski, uvek zadržavaju izmenljivost. Hibridni model omogućava spoj preciznosti koju nudi vektorska grafika sa fotorealističnim efektima koji su preuzeti iz sveta bitmapiranih slika.

Na bilo koji vektorski objekat na stranici (uključujući i tekst) možemo da primenimo čitav spektar efekata i svojstava koji podsećaju na dobro poznate filtere iz Photoshop-a i sličnih programa za obradu rasterskih slika. To mogu da budu teksture, senke, zamućenja, providnost... Nakon toga i dalje su nam dostupni klasični metodi za rad sa vektorskim objektima, jer će posle svake izmene efekti biti iznova generisani.

Efekti

Svoju pravu snagu Real-DRAW Pro oslobađa kada nacrtamo objekte i započnemo da primenjujemo efekte. Na ovom polju mogućnosti programa su impresivne i do njih se veoma lako dolazi. Ukoliko, na primer, želimo da napravimo taster koji ćemo koristiti kao Web komponentu, na raspolaganju nam je paleta Bevel sa preko 20 efekata ispupčenja koji su u potpunosti prilagodljivi pomeranjem dva klizača i promenom položaja izvora svetla. Ukoliko nam ime efekta ne govori mnogo o njegovom učinku, pomoć ćemo potražiti u paleti Quick Style, koja u odeljku Bevels sadrži grafički prikaz dejstva.

Apetiti rastu kada shvatimo da u paleti Effect postoji veliki broj ugrađenih efekata u koje spadaju Drop Shadow, Glow, Halo, Knock-out kao i sočiva (Lens) kojima se objektima dodeljuje dinamička uloga kreiranja efekata na drugim objektima. Primenom ovih opcija veoma brzo se može doći do atraktivnih i složenih komponenata crteža, a po funkcionalnosti se posebno izdvaja efekat Lens Flare kojim se objekat pretvara u izvor svetla. U on-line dokumentaciji koja stiže uz Real-DRAW Pro nalazi se primer u kome je krug pretvoren u zvezdu koja obasjava planetu. Bez ijedne dodatne intervencije dobijen je vizuelno snažan efekat čijem je kvalitetu teško naći zamerku.

Kontrolisanje providnosti objekata je od vitalnog značaja za dobijanje realističnih efekata kojima Real-DRAW Pro teži, tako da možemo precizno podesiti providnost svakog objekta u paleti Transparency, ali je pored toga moguće podesiti i providnost svakog sloja ponaosob. Ne treba posebno napominjati da ovaj program podržava koncept slojeva, promene njihovog položaja, sakrivanje određenih slojeva i slične pogodnosti. Pojedinačnim objektima je osim standardne (flat) providnosti moguće zadati i neki od uzoraka kojima se preciznije definiše providnost ili kreira maska.

Kameleonske četkice

Da bi koncept koji donosi Real-DRAW Pro bio logičan, neophodna je simetrija prilikom korišćenja vektorske i bitmapirane grafike. Baš kao što se na vektorske objekte u ovom programu mogu primenjivati opcije koje su karakteristične za rastersku grafiku, moguće je i obrnuto – započnemo slikanje četkicom, a zatim rezultat tretiramo kao vektorski objekat, skaliramo ga, rotiramo, zadajemo kombinaciju efekata, uklanjamo ih ili menjamo njihov redosled... Nema nikakve prepreke da bitmape i vektore u svakom trenutku posmatramo samo kao objekte, jer Real-DRAW Pro ne pravi razliku.

Klikom na ikonu Insert Image from File na radnu površinu možemo da postavimo fotografiju u nekom od uobičajenih formata kao što su TIFF, JPEG, PNG ili PCX. Podržan je i PSD, interni format Photoshop-a, a učitavanjem slike u ovom formatu očuvaće se i struktura slojeva. Za obradu fotografija možemo da koristimo odličan paket opcija koje se nalaze u meniju Bitmap. Tu je najpre skup filtera za izoštravanje i zamućivanje (Unsharp Mask, Gaussian Blur), zatim Adjust komande kojima možemo da utičemo na tonove i boje na slici, a na raspolaganju nam je i upotpunjena kolekcija Tweak filtera za postizanje specijalnih efekata.

Ukoliko poželimo da slikamo, upotrebićemo četkice čija je funkcionalnost potpuno prilagodljiva, počev od standardnog airbrush tipa, pa do raspršivanja objekata koje biramo iz biblioteke. Tom prilikom Real-DRAW Pro može da unese efekat slučajnosti, odnosno da slučajno raspoređuje varijante jednog istog objekta. Jednim jedinim potezom moguće je nacrtati čitavu šumu, sa mnoštvom različitih stabala, ili špil karata rasutih po stolu.

Zahvaljujući „kameleonskoj“ sposobnosti prilagođavanja osnovne alatke za slikanje, rezultat može da izgleda kao da je skiciran olovkom, naslikan vodenim ili uljanim bojama. Četkice se mogu podesiti tako da nanose boju, preliv, teksturu ili njihovu kombinaciju, reaguju na pritisak, možemo da im podešavamo debljinu, zamućenje ili providnost.

Pakovanje objekata

3D efekte zadajemo na nekoliko načina, a poseban značaj ima paleta 3D Lights. Svakom objektu možemo da dodelimo osvetljenje, čime dobijamo fotorealističan odsjaj. Posebna pogodnost je u tome što možemo da definišemo materijal od koga je neka komponenta crteža napravljena (npr. drvo, metal ili plastika), a tako utičemo i na refleksiju objekta. Na ovom polju, Real-DRAW Pro gotovo da nema konkurenciju, jer se veoma brzo i sa malo truda dobijaju složeni efekti visokog kvaliteta.

Kombinacijom rasterske i vektorske grafike možemo, dakle, da dobijamo primamljive rezultate, ali kako stojimo sa organizovanjem crteža? Pored osnovnog grupisanja i kombinovanja objekata, tu je i unikatna opcija Package, koju Mediachance navodi kao najznačajniju mogućnost programa Real-DRAW Pro. Opcija Package omogućava da projekat na kome radimo podelimo na nekoliko segmenata (paketa) i da svaki od njih zasebno obrađujemo u različitom prozoru.

Paket se u glavnom prozoru dokumenta prikazuje kao jedinstven objekat kojem možemo da dodelimo efekte i transformacije. Međutim, objekti unutar paketa nisu na bilo koji način izmenjeni ovom operacijom – menja se samo izgled čitavog paketa, dok njegove komponente u svakom trenutku čuvaju sopstvena svojstva. Moguće je pristupiti komponentama paketa i zasebno ih obrađivati, a izmene se automatski odražavaju na paket.

Pošto se transformacije na nivou paketa ne odražavaju na pojedinačne objekte, pakete možemo da posmatramo kao mastere čiji nam je početni oblik uvek dostupan, a nijedna izmena ili kombinacija efekata nije destruktivna. Budući da se radi o hijerarhijskoj strukturi koja je viša od grupa, paketi blagotvorno deluju na organizaciju složenih crteža, a shvatanje njihovog koncepta i primena u radu je važan element efikasnog korišćenja programa Real-DRAW Pro.

Mega Render

Završni proizvod svakog grafičkog programa je crtež ili slika koju ćemo iskoristiti u elektronskom ili klasičnom, „papirnom“ publikovanju. Kada je u pitanju Web grafika, Real-DRAW Pro se može upotrebiti za oblikovanje jednostavnih komponenti, ali nije primeren za čitave stranice, premda obogućava ručno unošenje HTML i JavaScript komandi. Ukoliko unosimo i specijalne tagove koji su opisani u uputstvu, dobićemo Web tastere koji menjaju oblik kada preko njih prelazimo mišem ili klikćemo. Čitav pristup nije jednostavan i spada u slabije strane ovog programa, ali nema nikakve prepreke da za dodavanje interaktivnosti koristimo neke druge alate, pri čemu bi Real-DRAW Pro bio „zadužen“ samo za kreiranje grafike.

Pošto su izlazni formati koje Real-DRAW Pro podržava isključivo bitmapirani, postavlje se pitanje upotrebljivosti programa u pripremi za štampu – šta se događa ukoliko su potrebni veći crteži u visokoj rezoluciji i sa mnogo detalja? Prednost hibridnog grafičkog modela je u tome što se, počev od originalnog dokumenta u RDW formatu, crtež može naknadno generisati u bilo kojoj rezoluciji. Pri tome će svaki od efekata biti ponovo iscrtan, a nivo detalja prilagođen. Tehnika Mega Render garantuje kvalitet crteža pri bilo kom uvećanju, ali veći broj piksela znači i duži izlazni fajl. Mega Render koristi JPEG tehnologiju i fraktalne teksture, pa su fajlovi umerene dužine.

Jedan od izlaznih formata je i E-JPEG, kojim se dobija JPEG datoteka sa svim informacijama o objektima, tako da se ponovnim učitavanjem u Real-DRAW Pro ne gubi struktura dokumenta. Pošto se dokument može izvesti u PSD format sa sačuvanim slojevima, Real-DRAW Pro se može koristiti u kombinaciji sa programima Photoshop ili Photoshop Elements, ali izvoz u PSD ne podržava Mega Render tehnologiju.

Ekonomija dizajna

Program Real-DRAW Pro košta svega 49 dolara, a sa adrese www.mediachance.com moguće je preuzeti potpuno funkcionalnu verziju koju treba registrovati posle 30 dana. Po odnosu cene i mogućnosti, Real-DRAW Pro je bez premca, ali se i u apsolutnim merilima radi o grafičkom alatu vanserijske snage, sa dugačkim spiskom originalnih rešenja. Program je stabilan i brz, za ovladavanje osnovnim tehnikama rada ne traži mnogo vremena, a korisnik ima osećaj rada u profesionalnoj aplikaciji, iako Real-DRAW Pro to, realno govoreći, još uvek nije.

Dejstvo opcija programa je izuzetno ekonomično – u nekoliko poteza moguće je dobiti atraktivan crtež, a iskusni dizajneri će umešnom upotrebom alatki koje poseduje Real-DRAW Pro dobiti izvanredno okruženje za kreativne eksperimente. Bez obzira na to što nije prava konkurencija Adobe Photoshop-u, Real-DRAW Pro postavlja nove standarde u oblasti grafičkih tehnologija, kao prototip brzog, kompaktnog i jeftinog softverskog alata.