PC Press
O nama
O nama
Pretplata
O nama
Postanite saradnik PC-ja
Kontakt sa redakcijom
PC Press
Novi broj
Novi broj   
Pretrazivanje
Arhiva
Arhiva   
PC Online
PC Plus   
Specijalna izdanja
Hardver Hardver
PC #85 : Januar 2003 TehnoGuru

 Naslovna  Sadržaj 
Milan Četić  

Fotografije za svakoga

Tokom ove godine foto inkjet štampači su postali polje takmičenja velikih firmi: Epson se, koristeći šestobojnu tehniku, približio savršenstvu, ali su i drugi imali šta da kažu...

Epson-u je najpre konkurisao Canon, a onda su tokom 2003. obe firme dobile dostojnog takmaca u Hewlett-Packard-u, koji je posle sedam godina ponovo rešio da na svojim stonim inkjet štampačima uvede mogućnost šestobojne štampe (kažem mogućnost, jer je HP ostavio i mogućnost štampe u četvorobojnoj tehnici). Na tržištu se pojavilo toliko inkjet štampača da je korisnicima postalo mnogo teže da odluče koji je pravi za njih. Koncepcije su raznovrsne: svaka firma osmišljava štampače prema svojim tehnološkim mogućnostima, kombinovanim sa rezultatima marketinških istraživanja. Ima tu i "pipanja na slepo" i traženja koncepcije koja bi privukla veliki broj kupaca, a postoje i neke već utabane staze kojima se svi proizvođači povremeno kreću.

Jedna od tih "trendovskih ideja" su štampači sa ugrađenim čitačem memorijskih kartica, na kojima se fotografije mogu štampati bez posredstva računara. Ovakvi štampači su među najskupljima u ponudi i predstavljaju više tehnološku ekstravaganciju nego stvarnu potrebu. Naime, kada vam je stvarno potrebno da brzo napravite fotografije, dimenzije ovih štampača predstavljaju ozbiljan minus. S druge strane, cena štampe na njima je suviše visoka, a uređaji nisu dovoljno robustno napravljeni da bi bili ozbiljno primenjeni u fotografskim radnjama. Naravno, ima profesionalaca koji su počeli da koriste inkjet štampače za štampu fotografija, ali se tu prvenstveno radi o fotografijama za dokumente i fotografijama velikog formata, preko A4. su oštrina koju inkjet štampači mogu postižu, kao i velika brzina štampe, predstavljaju prednost u odnosu na klasični fotografski postupak.

Pripremajući se za ovaj test, odabrali smo osam štampača iz tri velike firme: Canon, Epson i Hewlett-Packard. Jedini uslov bio je da mogu da štampaju u šest boja, kao i da daju fotorealistični kvalitet otiska. Pokazalo se da svi oni daju vrlo visok kvalitet štampe fotografija i da su razlike suštinski vrlo male. Modeli se razlikuju pre svega po brzini štampe, načinu rada i, što je vrlo važno, ceni odštampanog lista. Upravo se na tom polju "lome koplja" prilikom kupovine foto štampača - nema modela koji bi bio najbolji po svim kriterijumima, pa se mora tražiti dobar balans.

Svako od proizvođača čije sam štampače testirao ima svoje specifičnosti i može se reći da su svi modeli nekog proizvođača slični, kako po koncepciji tako i po kvalitetu štampe. Ovo je logična posledica činjenice da kod foto inkjet-ova razvojna odeljenja još nisu rekla svoju poslednju reč, pa se jedna tehnologija, koja je najviše što proizvođač može da ponudi tržištu, "zapakuje" u nekoliko proizvoda sa malim razlikama u performansama.

Kako smo testirali

Nije bilo teško testirati foto inkjet-ove - kvalitet može da se oceni štampom na foto i mat inkjet papirima, a istovremeno se merenjem vremena određuje brzina štampe. Zato sam za ovu priliku pripremio dve fotografije, jednu formata A4, a drugu 10*15 centimetara. Prva je štampana na debelom mat inkjet papiru, a druga na najkvalitetnijem foto papiru koji proizvođač štampača ima u ponudi. Na taj način je ocenjen i prosečan i maksimalni kvalitet štampe koji štampač može da proizvede. Ocene za kvalitet kretale su se od 5 do 10 i relativne su - najslabiji otisak je dobio ocenu 5, najbolji 10 a ostali su raspoređeni između njih. Srednja vrednost ove dve ocene je dala indeks kvaliteta za svaki od štampača.

Kod određivanja indeksa brzine mereno je celokupno vreme štampe, od trenutka kada je u aplikaciji štampa zatražena do trenutka kada je fotografija "izašla" iz štampača. Kao i kod indeksa kvaliteta, srednja vrednost brzine štampe dve test fotografije dala je indeks brzine. Da bi bila u rangu sa ostalim indeksima (indeksi brzine nisu prelazili 1.5), množio sam ih sa 6.6.

Pri izboru štampača ne obraća se pažnja samo na brzinu i kvalitet otiska - razlike u kvalitetu štampe su bile toliko male da smo relativnim ocenjivanjem morali da ih prinudno "rastegnemo" kako bi se uopšte mogle napraviti razlike između testiranih modela. Upravo zbog toga je utisak indeksa kvaliteta na ukupnu ocenu štampača najmanji od svih parametara koji na nju utiču. Mnogo više uticaja ima cena štampe, koju smo po značaju gotovo izjednačili sa brzinom. Cena je računata na osnovu podataka o potrošnji koje daje proizvođač. Nedavni test cena štampe kod inkjet-ova ("PC #82") pokazao je da proizvođači vrlo malo "lažu" kada navode ove podatke, ili barem svi lažu podjednako. Računali smo da je prosečna pokrivenost pri štampi fotografije oko 15% za svaku od šest boja. Pošto smo izračunali cenu štampe fotografije, svaki od štampača je dobio ocenu između 6 i 10.

Poslednji faktor je trajnost otiska, tj. njegova otpornost na gubitak boje usled dejstva okoline (UV zračenje i agensi iz vazduha). Za ovo su korišćeni podaci koje je publikovala američka firma Wilhelm Research, koja je najjači svetski autoritet u ovoj oblasti. Ukupna ocena štampača je formirana tako što su ova četiri indeksa množena težinskim faktorima i sabirana. Dobijena ocena je konačni faktor u rangiranju štampača na ovom testu.

Za detaljan opis modela, tabelu karakteristika i ocene pogledajte januarski broj časopisa "PC".

Epson Stylus Photo 830
Epson Stylus Photo 950
Epson Stylus Photo 1290
Canon S820D
Canon S900
Hewlett-Packard PhotoSmart 7150
Hewlett-Packard PhotoSmart 7350
Hewlett-Packard PhotoSmart 7550