PC Press
O nama
O nama
Pretplata
O nama
Postanite saradnik PC-ja
Kontakt sa redakcijom
PC Press
Novi broj
Novi broj   
Pretrazivanje
Arhiva
Arhiva   
PC Online
PC Plus   
Specijalna izdanja
 

DTP

 

DTP za poslovne korisnike - sadržaj

Kliknite na naziv poglavlja da biste dobili njegov sadržaj

   Oprema za DTP
Tipovi dokumenata
   Dokumenti u boji
   Podela posla
Arhiviranje dokumenata
Šta da pročitate?
Dokumenti
   Master-strane
   Izmena objekata na master-stranama
   Template dokumenti
Tekst
   Osnovna tipografija
   Stilovi
   Hifenacija i poravnanje teksta
   Prored
Boje
   Kreiranje boja
   Preklapanje obojenih objekata
Slike
   Formati slika
   Koji je format najbolji?
   Putanje za opsecanje
Tabele
   Pretvaranje teksta u tabelu
   Formatiranje tabela
Štampanje
   Drajveri za štampač
   Dijalog Print
   Rasteri, polutonovi, linijatura
   Inkjet štampači, PDF izlaz
XML i HTML
   DTP bez granica
Dizajn i prelom stranica
   Kretanje po dokumentu
   Master-strane
   Linije za poravnanje
   Okviri za tekst i slike
   Linkovi
   Dugi dokumenti
   Generisanje sadržaja i indeksa
   DTP objedinjavanje
   Automatski prelom
Digitalna tipografija
   Logika slaganja teksta
   Višelinijski slog
   Poravnanje pasusa
   Hifenacija
   Komandni centar tipografije
OpenType Pro fontovi
   Bogatstvo slovnih oblika
   Ligature
   Kerning
   Smanjena kapitalna slova
   Standardni i renesansni brojevi
   Optičke kompenzacije
Tabele i transparencije
   Providni vektori
   Tabele
Štampanje
   PostScript odnove InDesign-a
   Preflight
   PDF format
   Štampanje providnih objekata
Osnove Photoshop-a
   Kolekcije slika
   PDF podrška
Maske, kanali i slojevi
Tonske i kolorne korekcije
   Korigovanje tonskog opsega
   Kolorne dileme
   Upotreba opcije Levels
   Preovlađujuća boja
   Pretvaranje kolor fotografija u crno-bele
Izoštravanje
Tekst i tipografija
   Tipografski štab
Uklanjanje moare efekta
   Procena linijature
Formati datoteka
   EPS
   DCS
   TIFF
   TIFF ili EPS?
   PDF
U digitalnim vodama
   Žižna daljina i zum
Anatomija rasterske slike
   Dimenzije i rezolucija
   Osnovni kolorni modeli
   Referentni kolorni prostor
Kompresija
   LZW kompresija
   JPEG kompresija
Kalibracija boja
   ICC Color Management
   ICC profili
   Kolorni pogon
   Kalibracija monitora
   RGB podešavanja
   CMYK podešavanja
   Grayscale podešavanja
   Iz profila u profil
Štampanje
   Konverzija RGB u CMYK
   Rezolucija i linijatura
Prvi korak
Elementi vektorske grafike
   Manipulacija objektima
   Crtanje osnovnih oblika
   Transformacije
Boje, prelivi i slivanje
   Ispunjavanje i oivičenje
   Prelivi
Vektorska providnost
   Štampanje providnih objekata
Oblikovanje putanja
   Pathfinder funkcije
   Složene putanje
   Raspršivanje vektora
   Slojevi
   Filteri
Digitalna tipografija
   Tipografske opcije
   Fontovi
Štampanje i separacija boja
Web grafika i animacije
   GIF i JPEG formati
   Flash grafika i animacije
   Scalable Vector Graphics (SVG)
Korak dalje
   PDF dokumenti
   Dizajn vođen podacima
Radno okruženje
   Radni ekran
   Za početak, isključite inče
   Osnovni oblici
   Orijentacija papira
   Izbor slova
   Uravnanje teksta
   Pravougaonik
   Boja objekta i njegove konture
   Snimanje dokumenata
   Izbor slova
   Veličine slova
   Pomeranje i promena dimenzija objekata
   Pravougaonik sa zaobljenim uglovima
   Štampanje
Crtanje
   Elipse
   Rotiranje
   Spirale
   (Ne)savršeni oblici
Hello, World!
   Olovka piše srcem
Bilijarske kugle
Mrtva priroda
   Segmenti
   Paprika ili papričica?
Tehnički crteži
   Dupliciranje „u krug“
   Treća dimenzija na drugi način
Radna površina programa
   Pogledi i prozori
   Kretanje po dokumentu
Rad sa datotekama
   Otvaranje dokumenta
   Snimanje dokumenta
   Zaštita dokumenta
   Neregularni prekid rada
Struktura dokumenta
   Unos teksta
   Stranica
   Sekcija i pasus
   Jezik dokumenta
   Osnove preloma pasusa
   Fontovi
   Stilovi
   Šabloni
Osnovne operacije i pomoćni alati
   Označavanje teksta
   Specijalni znaci
   Premeštanje i kopiranje
   Pretraga i zamena teksta
   Marker lokacije
   Automatske ispravke i unos teksta
   Prebrojavanje sadržaja
   Komentari
Provera jezičke ispravnosti
   Priprema za rad jezičkih alata
   Provera ispravnosti unetih reči
   Podela reči na kraju reda
Prelom dokumenta
   Tabulacija
   Stupci
   Liste nabrajanja
   Tabele
   Zaglavlje, podnožje i pozadina stranice
   Fusnote i endnote
   Slike i objekti u dokumentu
   Text Box
   Oznake objekata
Složene strukture
   Polja u dokumentu
   Sadržaj dokumenta
   Indeksi
   Outline View
Makroi i VBA
Štampanje
   Pregled pre štampe
   Parametri štampe
Podešavanje okruženja
   Podešavanje prečica i Command Bar-a
   Posebne opcije programa
Osnove rada u Acrobat-u
   Rad sa tekstom i grafikom
   Modifikacije objekata
   Pretraživanje teksta
Prevođenje u PDF format
   Upotreba profila
   Kompresija
   Umetanje fontova
   Rad sa bojama
   PDFMaker za Office XP
   Sigurnosni mehanizmi
   PDF enkripcija
   Automatska konverzija u PDF
   Elektronska dokumentacija
   Prepoznavanje teksta
   Indeksiranje i katalogizacija
   Kreiranje dinamičkih indeksa
   Catalog u mreži
   Acrobat i Web
   Konverzija Web sadržaja
   Fino doterivanje
   Ažuriranje preuzetih stranica
Naznačavanje PDF dokumenta
   Elektronski markeri
   Alatke za crtanje
   Organizacija beleški
Napredne tehnike
   Objedinjavanje PDF dokumenata
   Pdfmark parametri
   Rotiranje, isecanje, numeracija
   Modularna arhitektura
   PDF 1.4 i novi grafički model
Globalna razmena opcija
   Vektori u temeljima
   Illustrator i Photoshop
   InDesign i alfa-kanali
PDF kao osnova DTP-a
   Rad sa bojama
   Ujedinjeni grafički programi
PostScript emulacija
   PostScript na ekranu
   Majstor za PDF
Virtuelni PostScript štampač
Distribucija dokumenata
   WebDAV server
Unošenje komentara
   On-line i off-line režimi
   Digitalni udruženi rad
   FineReader i OmniPage
   Podrška za PDF
   Očekivana tačnost
   Tipične greške
   Rezultati poređenja
   HiFi prelom
Type 1 (PostScript) fontovi
TrueType fontovi
OpenType fontovi
Fontovi sa našim slovima
Adobe i OpenType Pro
   YUSCII fontovi
Klasični fontovi
Digitalne slovolivnice
   Adobe
   Bitstream
   Font Bureau
   ITC – International Typeface Corporation
   Linotype
   Agfa Monotype
   Microsoft
   ParaType
   URW
Od telegrafa do Unicode standarda
Znakovi, slova i slovni oblici
   Kontrolni znakovi
   Slovni oblik
ASCII i osmobitne kodne strane
   YUSCII
   Porodica ISO 8859 kodova
   Microsoft-ovi standardi kodiranja
Unicode i ISO/IEC 10646
Znakovi, a ne slovni oblici
   UTF-16
   UTF-8
   Unicode na Internetu
   Duga linija prethodnika
Čista instalacija
Kontrola fontova
Primena PostScript-a
Hardverski kolosek
   Mali-veliki korak
Windows 98
Windows Me
Windows 2000
   Fontovi u Windows-u 2000
Windows XP
   Metodi unosa teksta
Srpska slova u programima
   Adobe Photoshop
   Adobe InDesign
   CE verzije Adobe programa
   CorelDraw
   Srpski ćirilični kurziv
Alati za naša slova
   Serbian Patch
   CEFix
   QFix
   WGL Assistant
   ParaWin
Podela reči na slogove
   Lingvistički problemi
   Savršena hifenacija
   Ćirilica i latinica na Internetu
Višejezičnost Windows-a
   Automatika kodnih strana
   Netscape i Opera
Primena Unicode-a
   Kombinovanje ćirilice i latinice
   Srpska slova

Povratak na prethodnu stranu.