PC Press
O nama
O nama
Pretplata
O nama
Postanite saradnik PC-ja
Kontakt sa redakcijom
PC Press
Novi broj
Novi broj   
Pretrazivanje
Arhiva
Arhiva   
PC Online
PC Plus   
Specijalna izdanja
 

Generacija poslovnog softvera za 2000. godinu je već na tržištu - pripremite se!
U prodaji je knjiga i CD-ROM

 
  PC 2000  
 PC 2000     Prikaz izdanja     Porudžbenica 

 Word 2000

Koncept i mogućnosti programa
Instalacija Word-a
Napomena o štampačima
Word i srpski jezik
Radna površina programa
Pogledi
Prozori
 • Upravljanje prozorima
 • Zumiranje i Full Screen
Kretanje po dokumentu
 • Navigacija sa tastature
 • Dijalog Go To
 • Dijalog Select Browse Object
 • Document Map
 • Čarobnjaci
Rad sa datotekama
Učitavanje datoteke
 • Dijalog Open
Formati i konverzija datoteka
 • Šabloni
Snimanje datoteke
 • Dijalog za opcije snimanja
 • Snimanje šablona
 • Dijalog File Properties
 • Očuvanje kompatibilnosti
Značajne lokacije datoteka
Zaštita
 • Nakon neregularnog prekida
Osnovni elementi dokumenta
Struktura programa
Stranica
Sekcija
Pasus
 • Uravnanje pasusa
 • Širina pasusa i nazubljivanje prvog reda
 • Proredi između redova i između pasusa
 • Opcije pasusa na stranici
Fontovi
 • Opšti atributi fonta
 • Skaliranje i pozicija slova
 • Ostali vidovi manipulacije fontom
Jezik dokumenta
Stilovi
 • Osnovni stilovi
 • Novi stil
 • Izmena i brisanje stila
 • Pregled i kopiranje stilova
Šabloni
 • Upotreba šablona
 • Novi šablon
 • Izmene u šablonu
 • Razmena stilova između šablona
Neka pravila ponašanja
Osnovna obrada teksta
Unos teksta
 • Umetanje, prepisivanje i brisanje teksta
 • Undo, Redo i ponavljanje
 • Kontrola unosa pasusa
 • Click and Type
Tabulacija
Označavanje teksta
Premeštanje i kopiranje
Metode i elementi preloma
Stupci
Liste nabrajanja
Tabele
 • Formiranje tabele
 • Kontrola tabele
 • Promena dimenzija tabele
 • Pozicioniranje tabele
 • Kretanje i označavanje u tabeli
 • Odnos tabele i teksta
Zaglavlja stranice
Fusnote i endnote
Osnovni i pomoćni alati
Pretraga i zamena teksta
 • Pronalaženje izraza
 • Regularni izrazi
 • Specijalni oblici pretrage
 • Zamena teksta
Marker lokacije
Sortiranje
Automatski procesi nad tekstom
 • Automatska korekcija teksta
 • Automatsko formatiranje
 • Automatski unos i kompletiranje teksta
Provera jezičke ispravnosti
 • Provera ispravnosti unetih reči
 • Gramatika, stil pisanja i sinonimi
 • AutoSummarize
Deljenje reči na kraju reda
Statistika dokumenta
Dodatni elementi u dokumentu
Specijalni znaci
 • Posebni znaci pri unosu
 • Simboli
 • Kako pomaže AutoCorrect
Slike u dokumentu
 • Unos slika
 • Uređenje i obrada slika
 • Formiranje slika internim alatima
 • Simulirani vodeni žig
Text Box
Objekti iz drugih programa
 • Equation Editor
Komentari
Štampanje
Pregled pre štampe
Parametri štampe
 • Parametri stranice
 • Opcije štampe
 • Dodatne opcije pri štampi
Napredne tehnike rada
Praćenje promena u dokumentu
 • Verzije dokumenta
 • Praćenje i revizija promena
Polja
 • Dijalog za unos polja
 • Manuelni unos i editovanje polja
 • Primeri upotrebe polja
 • Oznake objekata
 • Sadržaj i indeks dokumenta
 • Unakrsne reference
Alati za korespondenciju
 • Cirkularna pošta
 • Letter Wizard
 • Koverti i nalepnice
Pogled Outline View
 • Preuređenje strukture sadržaja dokumenta
 • Združivanje dokumenata
Word u intranet okruženju
Hiperlinkovi
Word i HTML
 • Konverzija dokumenta u HTML
 • Opcije snimanja u HTML obliku
 • Učitavanje HTML stranica
 • Nova HTML stranica u Word-u
Word i elektronska pošta
 • Slanje poruke iz Word-a
 • Word kao e-mail editor
Podešavanje okruženja
Aktiviranje komandi
 • Dodatno podešavanje prečica na tastaturi
 • Command Bar
 • Upotreba miša
Opcije programa
Prenošenje podešavanja na drugi računar
Ako imate spor računar
Automatizacija u Word-u
Rad sa makroima
VBA i razmena makroa
Primeri upotrebe VBA u Word-u
 • Kako se lišiti tastera Close Full Screen
 • Prelom uvezenog teksta
 • Automatska procedura pri otvaranju dokumenta
 • Konverzija raznih kodnih rasporeda
Više od tekst procesora

 Excel 2000

Instalacija Excel-a
Radna površina programa
Elementi radne površine
Rad sa mišem
Prozori u Excel-u
 • Podela i "zamrzavanje" prozora
Adresa ćelije i ime radnog lista
Navigacija u radnoj svesci
Uređenje radne sveske
Uređenje radnog lista
 • Unos i izmena sadržaja u ćeliji
 • Promena dimenzija kolone i reda
 • Umetanje i brisanje kolona i redova
Formatiranje ćelija
 • Fontovi, boje, teksture i linije
 • Uravnanje i ugao ispisa
 • Stilovi
 • Kopiranje formata i toolbar Formatting
 • Višestruka selekcija listova
 • Zumiranje i Full Screen
Neka pravila ponašanja
Rad sa datotekama
 • Šabloni dokumenata
 • Primena foldera XLStart
Snimanje datoteka
Učitavanje datoteka i pomoćni formati
 • Slike i objekti u Excel-u
 • Oštećene datoteke
Vrste, tipovi i formati podataka
Izrazi u Excel-u
Tipovi podataka
Format prikaza sadržaja
 • Posebni formati brojeva
 • Uslovno formatiranje
Funkcije
 • Prva funkcija: SUM
Struktura funkcije
Dijalog Paste Function
Prepoznavanje grešaka
 • Formiranje pravila za unos
Grupe funkcija
Matematičke funkcije
Finansijske funkcije
Statističke funkcije
Funkcije za rad sa tekstom
Funkcije za rad sa datumima i vremenom
Logičke funkcije
Rad sa referencama i bazama podataka
Informativne funkcije
Reference i blokovi
Relativno i apsolutno adresiranje referenci
Trodimenzionalna referenca
Rad sa blokovima
 • Obeležavanje blokova
 • Adresiranje blokova
Operacije nad blokovima
 • Brisanje
 • Posebni vidovi kopiranja blokova
 • Marker popune
 • Automatizovana popuna
 • Redovi brojeva
Imenovanje reference
 • Efekti imenovanja
Linkovi
Grafikoni
Organizacija podataka za grafikon
Chart Wizard
Formatiranje grafikona
 • Optimalni tipovi grafikona
 • Mape u Excel-u
Operacije na grafikonu
 • Analiza trenda na grafikonu
 • Analiza greške na grafikonu
Rad sa listama
Koncept liste
Priprema liste
Formular
 • Sadržaj formulara
 • Operacije na formularu
Sortiranje
 • Postupak sortiranja
Filtriranje
 • AutoFilter
 • Advanced Filter
Upotreba funkcija u pregledu liste
 • Funkcije baze podataka
Obrada liste i tabele
Sažete tabele (outline)
 • Manuelni sažeti pregled
 • Sumarne liste
Konsolidovane tabele
 • Konsolidacija prema položaju
 • Konsolidacija prema kategoriji
Izvedene (pivot) tabele
 • Uređenje izvedene tabele
 • Izvedene tabele i grafikoni
 • Funkcija GETPIVOTDATA
Analiza podataka
Goal Seek
What-if tabela
 • Tabela sa jednim ulaznim podatkom
 • Tabela sa dva ulazna podatka
Scenario Manager
 • Upotreba scenarija
Alati za podršku u radu
Relacija među ćelijama
Analiza greške
Automatsko formatiranje tabela
Imenovani pogledi
Grupni rad na dokumentu
Praćenje i revizija promena u radnoj svesci
Štampanje
Report Manager
Excel i intranet
Upotreba elektronske pošte
Snimanje u HTML formatu
 • Radni list u HTML formatu
 • Interaktivnost radnog lista
 • Web folderi
 • Hiperlinkovi
Upiti na Web-u
Vidovi zaštite
Zaštita radne sveske
Kontrola otvorene radne sveske
Sakrivanje radnih svezaka i listova
Podešavanje okruženja
Vidljivost elemenata radne površine
Vidovi kalkulacija
Preciznost broja
Implicitno imenovanje ćelija
Podešavanje početnog datuma
Editovanje
Opšte stvari
Uvod u automatizaciju
Rad sa makroima
Radna sveska PERSONAL
Editovanje makroa
Mogućnosti VBA
Procedure izazvane događajima
Formiranje novih funkcija
Kada (ne) koristiti VBA
Na samom kraju...

 Access 2000

Zasnivanje baze podataka
Kreiranje tabele
Primarni ključ i indeksi
Uspostavljanje relacija
Kreiranje formulara
Polja na formularu
Podformular
Upiti i SQL
Jednostavni upiti
Akcioni upiti
Upiti i relacije
Osnove SQL-a
Saradnja sa SQL serverom
ODBC sekcija
Projekat u Access-u
Generisanje izveštaja
Publikovanje na Web-u
Demonstracija
Iz baze na Internet
VBA programiranje
Događaj i procedura
Elementi jezika
Kako radi program
Rad sa podacima
Izvoz podataka
Veza sa Word-om

 Power Point 2000

Čemu služi Power Point?
Kako čitati ovaj tekst
Šta i kako prezentirati
Šta ima novo
Unapređenja korisničkog interfejsa
Sitnice koje život znače
Osnovne tehnike
Instalacija i pokretanje programa
Načini kreiranja prezentacija
Moja prva prezentacija
Snalaženje u Power Point-u
Kreiranje slajdova na osnovu šablona
Osmišljavanje prezentacije: Outline View
Tekst u prezentaciji
Biblioteke slika
Podešavanje boja na slici
Ugrađeni objekti
Štampanje prezentacije
Pomoć u radu: Help i Assistant
Napredne tehnike
Igra rečima: WordArt
Crtanje i izmena objekata
Uključivanje fotografija i objekata u slajd
Boje i teksture
Master slajd
Animacija teksta i objekata
Multimedija u prezentaciji
Pred auditorijumom ili na Web-u
Hiperlinkovi
Prezentacije za Internet

 FrontPage 2000

Kratka šetnja kroz FrontPage
Pogledi i linkovi
FrontPage Editor
Početak rada
Rad sa tekstom
Pozadina strana
Tekst i slike
Obrada slika
Kreiranje i primena tabela
Okviri (frames)
Hiperlinkovi
Napredne opcije
Umesto zaključka

 CorelDraw 9

Radno okruženje
Osnovni postupci i podešavanja
Priprema crteža
Lenjiri, mreža i vođice
Pogledi na crtež
Crtanje i oblikovanje
Osnovni oblici
Linije i nestandardni objekti
Bezierove linije
Oblikovanje linija i linijskih objekata
Oblikovanje ostalih objekata
Označavanje i transformisanje
Organizacija objekata
Slaganje objekata
Menadžer objekata
Scrapbook
Popunjavanje i oivičavanje
Oivičavanje objekata
Rad sa bojama
Rad sa tekstom
Formatiranje
Efekti sa tekstom
Specijalni efekti
Blendovanje
Konturiranje
Deformisanje
Obvojnice
Treća dimenzija
Sočiva
Perspektiva i senke
Uvoz i izvoz
OLE
Štampanje

 Office integracija

Direktna saradnja programa
Internet
Programiranje
Otvaranje dokumenta drugog programa
Upotreba alata drugog programa
Upotreba drugih programa u sistemu
Na kraju priče...