PC Press
O nama
O nama
Pretplata
O nama
Postanite saradnik PC-ja
Kontakt sa redakcijom
PC Press
Novi broj
Novi broj   
Pretrazivanje
Arhiva
Arhiva   
PC Online
PC Plus   
Specijalna izdanja
Softver Softver
PC #170 : Oktobar 2010

 Naslovna  Sadržaj 
Mladen Mijatović  

Napajanje bez prekida

Sve je više telekomunikacione i druge visokotehnološke opreme koja se instalira pod otvorenim nebom i kojoj je potrebno neprekidno napajanje. Običan UPS ne može da izdrži ni delić onoga što majka priroda može da mu priredi - ali postoje i specijalizovani, kao što je TSi Outdoor UPS...

Malo koji korisnik mobilne telefonije, kablovske televizije ili bežičnog Interneta će imati razumevanja za prekid servisa koji je nastupio zato što je „tamo negde“ nestalo struje. Šta tek reći o bezbednosnom sistemu čije kamere za video‑nadzor prestaju da rade zato što se dovitljivi lopov dosetio da prekine kabl za napajanje?

Ne može bez struje

Uređaji za besprekidno napajanje masovno se primenjuju u sistemskim salama i specijalizovanim kontejnerima za smeštaj opreme, ali u savremenim komunikacijama je primetna decentralizacija i trend približavanja opreme do lokacije krajnjih korisnika. Oprema za WiFi, CDMA, mobilnu telefoniju, kablovske distributivne sisteme, broadband Internet i video‑nadzor često se instalira pod otvorenim nebom, na banderama u urbanom okruženju ili na udaljenim lokacijama u ruralnim krajevima.

Običan UPS ispravno funkcioniše samo u sobnim uslovima i vrlo brzo podleže surovoj klimi, čak i ako se instalira unutar zaštitnog ormarića. Kiša nošena jakim vetrom lako prodire i kroz najsitnije otvore, a opasnost predstavljaju i kondenzacija vlage iz atmosfere kao i prašina. Posebno je opasna so u primorskim oblastima, jer ona izaziva koroziju metalnih delova i pospešuje provodnost vode, povećavajući opasnost od kratkog spoja. Čak i ako je ormarić hermetički zatvoren, nedostatak ventilacije će dovesti do problema druge vrste.

Visoke temperature skraćuju radni vek baterija, dok im niske temperature umanjuju kapacitet, pa većina baterija radi korektno samo u uskom temperaturnom opsegu između 10 i 30°C. Visoka temperatura skraćuje život komponentama energetske elektronike, a ni punjači ne rade kako treba ako nisu temperaturno kompenzovani – ako punjač nema povratnu informaciju o temperaturi same baterije, rezultat je ili prepunjena ili nedovoljno puna baterija. Jedna od funkcija UPS‑a je zaštita od naglih skokova napona koji su u spoljašnjim uslovima rada, gde je oprema direktno izložena atmosferskim pražnjenjima, vrlo intenzivna.

Na nekim mestima, kao što su gradilišta, površinski kopovi rudnika ili instalacije u blizini puteva i železnica, oprema trpi stalne vibracije koje takođe nisu nešto sa čime jeftini komercijalni UPS može da se izbori. Na kraju, ne treba zaboraviti ni biološki uticaj – insekti, vegetacija i plesni lako nalaze put do ormarića sa opremom, dok mikroklimatski uslovi koji unutra vladaju pružaju utočište pticama, štetnim glodarima, pa čak i opasnim životinjama poput zmija koje su direktna opasnost za montere na terenu.

Odlično rešenje

Alternativa je smeštanje klasičnih UPS uređaja u najbliži zatvoreni objekat s kontrolisanom klimom i razvlačenje kablova za napajanje, ali to podrazumeva upotrebu predimenzionisanih napojnih vodova zbog pada napona na velikim rastojanjima, ne eliminiše fluktuaciju napona na samom vodu, a ponekad je i potpuno nemoguće ako je rastojanje preveliko.

Firma TSi proizvodi UPS uređaje i regulatore napona u outdoor varijanti, namenjene montaži pod otvorenim nebom u posebnom kućištu koje se lako može montirati na pod, zid ili banderu. Ovi uređaji su u potpunosti zaštićeni od štetnih atmosferskih uticaja i rade u rasponu od ‑15 do +55°C. U pojedine modele je moguće instalirati i opcioni grejač sa kojim UPS neće posustati ni na ‑40°C!

Pored uobičajenih uređaja za besprekidno napajanje naizmeničnom strujom, TSi nudi i modele sa jednosmernim napajanjem prilagođenim telekomunikacionoj opremi (+12 ili ‑48 V). Interesantno je da je kod DC modela vreme prebacivanja na baterijsko napajanje pri nestanku struje nula sekundi. UPS uređaji su obično opremljeni klasičnim olovnim gel‑baterijama koje su najekonomičnije kada se zahteva baterijska autonomija duža od 30 minuta, ali postoje i modeli s litijum‑jonskim baterijama koje odlikuje životni vek duži od 10 godina. Baterijska autonomija zavisi od konkretnog modela, a u najjačim konfiguracijama se kreće i do osam časova, što je dovoljno da se otkloni kvar i na vrlo nepristupačnim lokacijama.

Korisne adrese:

Vucomm
http://www.vucomm.rs