PC Press
O nama
O nama
Pretplata
O nama
Postanite saradnik PC-ja
Kontakt sa redakcijom
PC Press
Novi broj
Novi broj   
Pretrazivanje
Arhiva
Arhiva   
PC Online
PC Plus   
Specijalna izdanja
Pcbiz Pcbiz
PC #197 : Mart 2013 Knjiga 50 godina racunarstva u Srbiji

 Naslovna  Sadržaj 
Biljana Sredić  

Akord Micro u servisnoj delatnosti

Softverska podrška poslovanju manjih firmi koje se bave servisnom delatnostnošću stiže od novosadske kompanije Ipsylon. U savremeno Web rešenje Akord Micro nedavno je integrisan i modul Usluge, podrška za uslužnu i servisnu delatnost svake vrste. Efikasnu upotrebu pronalazi u servisima tehničkih uređaja, računarske opreme, auto servisima...

(kliknite za veću sliku)

Administrativni deo funkcionalnosti podrazumeva unos kursne liste, unos i izmenu cena, administriranje kartica artikala i slične operacije. Sadržani su svi dokumenti potrebni ovom tipu preduzeća – nalog za usluge, servisni nalog, trebovanje, ponuda, predračun, račun, maloprodajni račun, servisni račun, račun za izvoz, unos troška, raspodela troškova, zaključivanje naloga i storniranje. U slučaju da imaju maloprodaju, korisnicima Akord Micro softvera omogućen je i rad sa kasama i fiskalnim štampačima. Izveštavanje podrazumeva pregled svih elemenata kreiranih dokumenata i sintetiku kreiranih naloga.

Servisni nalog

Kada je u pitanju servisna delatnost, osnovni prateći dokument je Servisni nalog. On prvenstveno služi za planiranje i praćenje prihoda i troškova određenog servisa. Beleži utrošeno vreme i materijal za određenu servisnu aktivnost i ukazuje na razliku između planiranog i ostvarenog profita posle završetka posla, odnosno zaključivanja naloga. Beleže se izvršene servisne operacije i omogućava trebovanje opreme.

Program podržava neograničen broj otvorenih naloga, na kojima u svakom momentu možete dalje raditi ili neki od njih zaključati. Faze kreiranja servisnog naloga, koje prate poslovni proces servisiranja određene opreme, jesu:

(kliknite za veću sliku)

‑ Unos podatka o kupcu, odnosno potražiocu usluge servisiranja;

‑ Planiranje troškova na nalogu, uz unos opisa i iznosa svih planiranih troškova, te mogućnost raspodele nastalih troškova na više naloga;

‑ Planiranje prihoda na nalogu, koje podrazumeva unos količine i cene artikala kao planiranog prihoda, odnosno cene pruženih usluga na nalogu;

‑ Unos izvršenih servisnih operacija i trebovanje robe, uz evidenciju podataka o zaposlenom koji obavlja servis, datumu servisa i broju utrošenih radnih sati;

‑ Kreiranje dokumenata iz servisnog naloga podrazumeva izbor trebovanja, ponude, predračuna i računa kao dokumenata koji se mogu ovim putem kreirati;

‑ Pregled profita na osnovu planiranih i ostvarenih vrednosti prihoda i troškova;

‑ Zaključivanje servisnog naloga prilikom završetka servisa.

Lako do softverskog rešenja

Registrovanje u Akord Micro aplikaciji putem sajta www.akord.rs omogućava korisniku probno korišćenje softvera do tri meseca. Nakon toga, mesečna obaveza korisnika podrazumeva samo uplatu lecence u iznosu od 20 evra za Akord Micro, odnosno 22 evra za Akord Micro+ aplikaciju. U prvom slučaju, licenca se odnosi na preduzeće sa jednom poslovnom lokacijom i jednom vrstom prometa (veleprodaja ili maloprodaja), dok u drugom slučaju ne postoji to ograničenje.

Program je razvijen korišćenjem Web tehnologija, pa se korisnički podaci „sele“ na Microsoft‑ove cloud servere, čime je postignut najviši nivo njihove bezbednosti i dostupnosti samim korisnicima.

Pored Akord Micro softverskog Web rešenja, modul Usluge integrisan je i u napredniju verziju programa – u Akord Basic. Osnovna nadogradnja u odnosu na Akord Micro jeste modul Računovodstvo, pa se njegova primena proširuje na preduzeća koja imaju sopstvenu računovodstvenu službu. Očekuje se da će Akord Basic ovih dana biti plasiran na domaćem tržištu.

Korisne adrese:

Ipsylon
http://www.akord.rs