PC Press
O nama
O nama
Pretplata
O nama
Postanite saradnik PC-ja
Kontakt sa redakcijom
PC Press
Novi broj
Novi broj   
Pretrazivanje
Arhiva
Arhiva   
PC Online
PC Plus   
Specijalna izdanja
Softver Softver
PC #67 : Maj 2001 Knjiga 50 godina racunarstva u Srbiji

 Naslovna  Sadržaj 
Dragan Krstić  

DreamWeaver UltraDev 4

UltraDev ne donosi mnogo noviteta u domenu rada sa podacima, ali DreamWeaver segment, koji se bavi editovanjem HTML stranica, predstavlja važan korak napred...

Od predstavljanja prve verzije UltraDev-a prošlo je nešto više od šest meseci, a pred nama se našla nova verzija sa oznakom 4. Nakon preležanih „dečjih bolesti“, UltraDev predstavlja strateški proizvod kompanije Macromedia, namenjen korisnicima koji u kreiranju interaktivnih Web strana upotrebljavaju makar jednu od tri važne tehnologije (ili sve te tehnologije zajedno): ASP, Cold Fusion i/ili Java Server Pages. Kako je od samog početka UltraDev bio samo unapređeni DreamWeaver, njihove oznake verzija prate jedna drugu, iako UltraDev 4 ne donosi neko posebno unapređenje. Ipak, treba ih unapređivati zajedno: kada se uzme u obzir i grafički editor FireWorks, koji u tandemu sa jednim od ova dva Web editora košta jeftinije nego svaki od alata pojedinačno, ponuda kompanije Macromedia je kompletna.

Layout View pomaže pri pozicioniranju elemenata
(kliknite za veću sliku)

U „PC #59“ smo objasnili kako treba instalirati UltraDev i kako ga konfigurisati da bi „prepoznao“ Aplication Server na kome se nalazi vaša prezentacija. Nažalost, ni u novu verziju nisu ugrađeni čarobnjaci koji bi pomogli početnicima u ovoj operaciji. Ništa se nije promenilo ni u domenu hardversko-softverskih zahteva, pa će vam za uspešan start biti potreban Windows računar sa što više memorije, sa MDAC (Microsoft Data Access Components) paketom i ASP kompatibilni Web server.

Novine DreamWeaver-a

U preciznom pozicioniranju elemenata na strani, DreamWeaver je opet korak ispred konkurencije. Dobro poznata komanda za ubacivanje tabele dostupna je preko standard view-a, a za određivanje broja redova, kolona i njihove širine i dalje se koristi property inspector. Sada dizajneri mogu crtati tabele i ćelije unutar drugih ćelija, direktno na samu stranu (dok je aktivan layout view).

Jedan od standardnih trikova je ubacivanje takozvanog spacer-a u ćelije (transparentni gif dimenzija 1×1 tačka kome se kasnije dodeli proizvoljna širina odnosno visina i tako rezerviše prostor). Opcija Add spacer image umeće podrazumevanu sliku ukoliko u meniju (Edit / Preferences / Layout View / Spacer Image) niste naveli putanju do slike koja važi za čitav sajt. Tu je i opcija Make Column Autostretch koju će koristiti oni koji su navikli na zadavanje dimenzija u procentima umesto u pikselima.

Kombinovani Code/Design View i postavljeni breakpoint
(kliknite za veću sliku)

Najkorisnija novina Code View-a je JavaScript debugger. Na novom toolbar-u se, pored komandi za trenutni pogled na stranu, našla i komanda file transfer, kao i tasteri za navigaciju u skriptu. Code navigation će prepoznati primenjene funkcije i ponuditi opciju za postavljanje i uklanjanje breakpoint-a. Za debug-ovanje se u tom slučaju ne koristi opcija preview već debug in browser. Ekran se može podeliti i tako u isto vreme posmatrati skript i dizajn stranice.

Meni Insert je obogaćen stavkom Interactive images. Tu se, pored standardne komande rollover images, nalaze i Flash Button, Flash Text i Navigation Bar. Osim Flash datoteka (strelica napred, nazad, home itd.) koje dolaze uz DreamWeaver možete podešavati font, njegovu veličinu, hover boju i slično, čak i ako niste instalirali Macromedia Flash. Često se koristi i mogućnost da urađenu stranu sačuvate kao Template, prethodno markirajući regione kao zaključane odnosno podložne promenama. Paleta za smeštanje template-a je sada deo jedinstvene palete Assets koju možete shvatiti kao arhivu slika korišćenih na celom sajtu, linkova, boja, skriptova, flash animacija, template-a... Sastavni deo prozora su O’Reilly HTML, CSS i JavaScript reference.

UltraDev donosi neke novine kada je u pitanju način ispisa koda vezan za rad sa živim podacima, ali će prilikom uvoza strana urađenih u prošloj verziji sam prepoznati o kojoj se verziji radi i u skladu s tim ponuditi automatsku promenu. Za svaku pohvalu je odluka da se konekcije ne definišu na početku svake strane, već da se ona nalazi u SSI file-u u okviru posebnog foldera Connections. Na taj način, bezbolno ćete ažurirati sajt kada jednog dana poželite da Access-ovu bazu zamenite SQL Server-om. Mogućnost postoji bez obzira na način definisanja konekcije, preko System DSN-a ili Connection String-a.

Kreiranje i izmena Flash datoteka bez instaliranog Flash-a
(kliknite za veću sliku)

Paleta za unos „živih objekata“ (Live Objects) predstavlja dobar način za upoznavanje UltraDev-a – preko ovih objekata se „krećete“ kroz recordset. Sam naziv, a i pozicija u menijima (odmah ispod Form Objects) pokazuju da se radi o nizu čarobnjaka koji će, ako ste najpre kreirali recordset, dodati kod za prikaz svih slogova na jednoj strani i link koji će vas odvesti na stranu sa detaljnim podacima za svaki izabrani slog pojedinačno (Master Detail Page Set). Umetanje Recordset Navigation Status-a i Recordset Navigation Bar-a obezbediće informacije o aktivnom slogu u otvorenom recordset-u, ukupnom broju slogova kao i linkove na sledeći i prethodni slog. Pri tom će linkovi, koji mogu biti u obliku teksta ili slika, biti vidljivi ukoliko recordset nije na kraju, odnosno na početku. Record Insertation i Record Update Form su zaduženi za unos novih slogova odnosno za izmenu postojećih, pri čemu će prilikom definisanja tipa polja u bazi UltraDev sam prepoznati o kom se tipu radi i koristiti relevantni primarni ključ.

Predstavite se, molim

LogIn komanda je postojala kao nezavisna ekstenzija, a sada je, zajedno sa nizom opcija za identifikaciju korisnika prilikom pristupa zaštićenim stranama, sastavni deo UltraDev-a i nalazi se u odeljku Server Behaviors – User Authentication. Realizovana je kao upit nad tabelom u koju su upisani podaci o korisnicima i o dodeljivanju vrednosti tih podataka session objektima, pri čemu je moguće definisati i nivo, u zavisnosti od koga će biti omogućene osetljive i „destruktivne“ operacije kao što je unos, brisanje itd.

Na stranama koje su zaštićene komandama Restrict Access To Page proveravate da li je korisnik već uneo ime i lozinku i eventualno usmeravate njegov browser na stranice sa porukom o grešci. Ukoliko ima mnogo zaštićenih strana, proveru pristupa ćete smestiti u poseban Server Side Include File, jer skriptovi tako postaju čitljiviji.

Čarobnjak zadužen za Server Behaviour
(kliknite za veću sliku)

Razvijena je posebna tehnologija uz pomoć koje UltraDev tokom dizajniranja sajta prepoznaje global.asa fajl i omogućava savršenu vizuelnu interpretaciju SSI datoteka (ako su korišćene), te je izgled strane u design prozoru istovetan onom iz browser-a. Ovu korisnu osobinu inače poseduje i DreamWeaver 4, pa razvoj shtm stranica (ne postoji komunikacija sa bazom, ali postoje SSI fajlovi) postaje pravo zadovoljstvo. Zamisao da se svi header-i, footer-i i kompletna navigacija nalaze u samo tri fajla nije nova, ali je razvoj sada olakšan, jer dizajner uvek ima uvid u izgled cele strane.

Ispravke koda

UltraDev koristi samo osnovne mogućnosti Microsoft ActiveX Data Objects modela za rad sa bazom; rado bismo u sledećoj verziji videli i nove objekte iz ADO 2.5 paketa, record i stream, kao i mogućnosti novog ASP-a. Pomenuti stream bi bio jako koristan u situacijama kada se iz baze izvlači bilo koji file ili binarno čita slika, dok se uz pomoć record objekta može manipulisati datotekama i folderima preko Interneta, koristeći OLEDB Provider For Internet Publishing.

Paleta Server Behaviours sada omogućava brisanje i promenu postojećih pravila ili dodavanje novih, uz mogućnost definisanja parametara. Ideja je zgodna ako se neki skript koristi veoma često, jer je procedura copy / paste zamorna i podložna greškama. Upravo zahvaljujući opciji New Server Behaviour može se, recimo, kreirati kod koji će recordset sačuvati u XML fajlu ili izvući neki fajl iz baze preko stream-a, prekopirati ga pomoću record-a na neki drugi server na Internetu i pri tom koristiti samo ADO. Help koji dolazi uz Extension Manager detaljno objašnjava kako od nove komande napraviti ekstenziju i učiniti svoj rad dostupnim i drugima.

Važne novine koje je donela prethodna verzija UltraDev-a (podrška mrežnom radu preko design notes-a, integracija sa Microsoft VSS, live data preview, prilagodljivi sistem menija...) nisu pretrpele značajnije izmene – očito su se korisnici o njima povoljno izrazili. Nadajmo se da će noviteti verzije 4 biti jednako dobro prihvaćeni i da će nas sledećeg puta sačekati još bolji rad sa „živim“ podacima.