LOKALIZACIJA
LEGALIZACIJA SOFTVERA

PRINCIPI LICENCIRANJA

OEM SOFTVER

OSL PRORAČUNI

OLP PRORAČUNI

SOFTVER NA SERVERIMA

JAVNE SLUŽBE

ZA STARIJE RAČUNARE

LOKALIZACIJA

INTERVJU SA
DIREKTOROM MS-a


PITANJA I ODGOVORI
Microsoft pristupa procesu lokalizacije softvera za neko tržište kada na tom tržištu ostvaruje određeni obim prodaje, kako bi bio siguran da će mu se investicija isplatiti. U slučaju našeg tržišta načinjen je izuzetak i proces lokalizacije počeo je kada i legalizacijska kampanja. To je izraz vere Microsoft-a u potencijale jugoslovenskog tržišta, ali i svesti da je teško koristiti nelokalizovani softver.

Postoje različiti nivoi lokalizacije i malo je tržišta za koja je sav poslovni softver lokalizovan. Obično se počinje od programa koje koristi najširi krug ljudi (dakle, Windows i Office), dok se serverski paketi i drugi softver kojim mahom rukuju računarski profesionalci i dalje prodaje na engleskom jeziku.

Prema informacijama koje imamo, trenutno je u toku lokalizacija Windows-a XP, koja bi mogla da bude završena krajem godine. Biće prevedeni meniji, poruke i dokumentacija, dok help za sada ostaje na engleskom jeziku. Postojeći Office XP neće biti lokalizovan, ali je počela priprema za lokalizaciju sledeće verzije Office-a (radno ime Office 11). Biće lokalizovani meniji, poruke i dokumentacija, a u softver će biti ugrađen program za hifenaciju i proveru pravopisa prilagođen našem jeziku. Program za proveru srpske gramatike ostaje za neku narednu verziju Office-a.

Svi potpisnici OSL ugovora dobiće besplatno lokalizovane verzije softvera koji su naručili, a nezvanično smo saznali da će ovaj softver dobiti i oni koji kupe OEM softver u okviru legalizacijske kampanje.