LEGALIZACIJA U JAVNIM SLUŽBAMA
LEGALIZACIJA SOFTVERA

PRINCIPI LICENCIRANJA

OEM SOFTVER

OSL PRORAČUNI

OLP PRORAČUNI

SOFTVER NA SERVERIMA

JAVNE SLUŽBE

ZA STARIJE RAČUNARE

LOKALIZACIJA

INTERVJU SA
DIREKTOROM MS-a


PITANJA I ODGOVORI
Vlade Srbije i SRJ su početkom godine sklopile Enterprise ugovor sa Microsoft-om i, pod posebno povoljnim uslovima, kupile 30.000 desktop licenci, koje obuhvataju Windows, Office, Core CAL i SQL CAL. Softver će, bez vremenskog ograničenja, koristiti Vlada Srbije i Vlada Jugoslavije (za sada nema nagoveštaja šta će po pitanju legalizacije uraditi Vlada Crne Gore), te organi i institucije koje nisu komercijalne ili prvenstveno komercijalne. Vlada je kupila po 200 licenci za Windows 2000 Server, SharePoint Portal Server i SQL Server. Desktop licenci će biti dovoljno za sve koji imaju pravo da se legalizuju iz ovog fonda (ne može se, recimo, tako legalizovati avio-prevoznik, iako je u državnom vlasništvu, jer radi komercijalno), dok će kod servera Vlada morati da napravi raspodelu po kriterijumima koje će usvojiti.

Osim tih kupljenih programa, koji se mogu koristiti u neograničenom periodu i koje će Microsoft besplatno upgrade-ovati tokom naredne tri godine, Vlada je dobila na poklon 50.000 desktop licenci i po 100 serverskih koje su date na trogodišnje korišćenje obrazovnim i kulturnim institucijama. Pošto takve institucije, nažalost, često nemaju računare ili ih imaju jako malo, 50.000 licenci je ogroman broj i verovatno će svi dobiti sve što zatraže; jedino kod serverskih licenci mora biti napravljena pažljiva raspodela. Obrazovne i kulturne institucije mogu taj softver koristiti 3 godine, za koje vreme dobijaju i upgrade; posle 3 godine moraju nastaviti da plaćaju softver, ili to plaćanje mora preuzeti Vlada.

U toku je raspodela licenci iz oba "fonda" - prijavljivanje je trajalo do 1. novembra, licence bi trebalo da budu raspoređene do 1. decembra (kako bi oni koji nisu dobili ono što im je potrebno imali prilike da kupe dodatni softver), da bi tokom decembra bile poslate licence i instalacioni diskovi.

Nakon isteka besplatnih licenci, za škole će biti veoma važan takozvani (AE - Academic Edition) softver koji je, kroz FPP i OLP ponudu, višestruko (nekad i 10 puta) jeftiniji od komercijalnih verzija. Kod nas će većina akademskih ustanova dobiti softver besplatno, u okviru Microsoft-ove donacije 50.000 desktop licenci Srbiji, ali će te licence vremenom isteći, a zatrebaće i dodatni softver; tada će kupovina pod posebno povoljnim uslovima biti itekako važna. Microsoft-ovi partneri ne proveravaju da li je ustanova koja kupuje softver zaista akademska i neprofitabilna, ali pri eventualnoj kontroli, AE softver može da bude jednak piratovanom, ukoliko firma nije kvalifikovana za upotrebu ove vrste programa. Zato je dobro da organizacije koje smatraju da imaju pravo na "akademski softver" provere kod nadležnog ministarstva i dobiju od njega odgovarajući papir.