OSL PRORAČUNI
LEGALIZACIJA SOFTVERA

PRINCIPI LICENCIRANJA

OEM SOFTVER

OSL PRORAČUNI

OLP PRORAČUNI

SOFTVER NA SERVERIMA

JAVNE SLUŽBE

ZA STARIJE RAČUNARE

LOKALIZACIJA

INTERVJU SA
DIREKTOROM MS-a


PITANJA I ODGOVORI
OSL (Open Subscription Licence) je program iznajmljivanja softvera i njegovog godišnjeg plaćanja. Ugovor sklapate na tri godine i u tom periodu dobijate besplatno sve nove verzije kupljenih programa. Posle isteka tri godine možete otkupiti softver (buy-out) i nastaviti da ga koristite "zauvek", ali bez prava na upgrade, ili produžiti ugovor na sledeće tri godine.

OSL ugovor je dostupan firmama koje imaju 5 i više računara. Svake godine se mogu prijaviti novi računari na kojima se izvršava Windows i Office, uz dodatno plaćanje počev od te godine. Cene softvera su manje ako firma kupuje 50 i više licenci, a još manje ako je broj kupljenih licenci preko 250.

Kod iznajmljivanja softvera možete birati mnogo parametara, ali svi oni ipak nisu nezavisni. Recimo, na sve računare možete staviti Windows XP i Office XP, možete se opredeliti za to da na svim računarima bude Windows i da uopšte ne koristite Office, ali ne možete na svim računarima imati Windows a samo na nekim od njih Office; ako kupujete Office, morate ga kupiti za sve računare koji ulaze u OSL.

Microsoft je tokom legalizacijske kampanje pripremio poseban popust na OSL ponudu (Windows, Office i prateće CAL-ove). Da biste uočili te popuste, napravićemo računicu za firmu sa 10 računara, na kojima se izvršava Windows XP i Office XP. Pri tom u tabeli poredimo cene koje važe tokom kampanje legalizacije sa cenama koje će važiti nakon 1. januara 2003. godine. Za svaki od računara treba platiti:

 I Godina Cena [$] do 01.01.2003. Cena[$] posle 01.01.2003.
     
 Windows Professional Upgrade 46.28 67.69
 Office Professional 144.26 210.99
 Core CAL (Client Access License) 65.35 95.57
Platformski popust od 15%   38.38 56.14
UTD popust 50% za Windows   108.76 28.77
Ukupno   108.75 289.34
     
 II i III godina    
     
 Windows Professional Upgrade 46.28 67.69
 Office Professional 144.26 210.99
 Core CAL (Client Access License) 65.35 95.57
Platformski popust od 15%   38.38 56.14
Ukupno   217.51 318.11
     
 Svega za 3 godine 543.78 925.56
 Eventualni buy-out 326.26 477.17

Primetite, pre svega, da su osnovne cene tokom kampanje legalizacije bile snižene za preko 30% - Office XP je, primera radi, koštao $144 godišnje, a puna cena je $211 godišnje. Platformski popust (na njega možete računati ako istovremeno uzmete Windows XP Upgrade, Office XP Upgrade i Core CAL) bio je i ostao 15%, ali se menja tretman takozvanog UTD (Up to Date) popusta. UTD je popust koji Microsoft priznaje korisniku u prvoj godini ako je na računaru koji ulazi u OSL već imao novu (ili jednu generaciju staru) verziju softvera koji iznajmljuje. Po prirodi stvari, na računaru mora postojati legalna verzija Windows-a (kroz OSL se iznajmljuje Windows XP Upgrade o čemu će nešto kasnije biti reči), zbog čega smo taj popust i upisali u tabelu, ali je u našim uslovima malo ko imao na svim računarima legalan Microsoft Office, a pogotovo Core CAL. Ukoliko bi sav taj softver bio legalan, UTD popust bi porastao na $159.06 (samo u prvoj godini) što bi malo smanjilo konačnu cifru. Tokom kampanje legalizacije po automatizmu je primenjivan UTD popust na kompletnu cenu kupljenog softvera, bez obzira na to što na računaru nije bilo legalnog Office-a i Core CAL-a.

U tabeli se javlja pojam sa kojim mnogi čitaoci verovatno nisu familijarni: Core CAL zvuči kao nepotrebna stavka. CAL je skraćenica od Client Access Licence i označava pravo pristupa serveru. Ako u firmi imate jedan server i deset radnih stanica, za server ćete nabaviti Windows 2000 Server a za svaku od stanica Windows XP Professional. Da bi stanice mogle da pristupaju serveru, moraju se kupiti i klijentske licence za pristup (CAL). Kupovinom Windows-a XP za radnu stanicu ne dobija se CAL licenca, što znači da nju treba dodatno platiti. Više o tome na stranici koja se bavi serverskim softverom.

Postoji čitav niz drugih proizvoda, kod kojih slobodno birate broj licenci koje zakupljujete: možete, recimo, na pet računara staviti Front Page, na jedan Visio, na serveru može biti Microsoft Exchange Server i tako dalje. Preporučene cene godišnjeg zakupa dodatnih programa, u periodu legalizacione kampanje i nakon nje, date su u tabeli.

 Program Cena [$] do 01.01. 2003. Cena [$] posle 01.01.2003.
     
 FrontPage 43.7 63.90
 Project 140.15 204.96
 Visio Professional 154.46 225.88
 Visual Studio .NET Professional 191.54 280.12
 Visual Studio .NET Enterprise 402.65 588.88
 Windows Server 258.93 378.69
 Windows Advanced Server 841.78 1231.09
 Exchange Server 251.14 367.28
 Exchange Conferencing Server 1436.45 2100.80
 Exchange Server Enterprise Edition 1436.45 2100.80
 SharePoint Portal Server 1403.1 2052.03
 Small Business Server 395.72 578.75
 Small Business Server Client Add On 80.31 117.46
 SQL Server Standard Edition 239.07 349.63
 SQL Server Enterprise Edition 2292.1 3352.19
 SQL CAL 54.67 79.96

Ulaznica u OSL

OSL ponuda uključuje Windows Professional Upgrade, što znači da na računaru morate imati legalan (profesionalni) Windows. Ako ga nemate, moraćete da ga kupite i to već u prvoj godini. Prirodna mogućnost je OEM Windows, koji možete da nabavite uz sitan hardver (recimo memorijsko proširenje), u kom slučaju će vas Windows XP Professional (Home verzija je jeftinija, ali se ne može upgrade-ovati na Windows XP Professional, pošto ne pripada profesionalnoj porodici softvera) koštati $213. Zato je (samo dok traje kampanja legalizacije) onima koji ulaze u OSL program licenciranja za $79 po računaru ponuđen Windows Pro 2000 Localized OLP NL Euro Only.

Iza ovog neobičnog imena krije se Windows 2000 Professional iz OLP programa, koji firma trajno kupuje a ne iznajmljuje. Taj softver zapravo neće nikada biti instaliran (dobijate samo papir - licencu), jer se on odmah upgrade-uje na Windows XP, u okviru OSL ugovora. Međutim, ako bi firma posle tri godine odlučila da ne produži OSL ugovor i to bez buy-out opcije, ostalo bi im pravo da na svakom računaru koriste Windows 2000 Professional; trebalo bi samo kupiti (jedan) medij, po uobičajenoj ceni od $40. U pitanju je jednokratni iznos, koji se plaća samo prve godine i to za one računare na kojima već ne postoji licencirani Windows - ako firma ima sedam računara na kojima je nelegalni Windows i tri notebook-a uz koje je kupljen legalni OEM Windows, platiće 7*79=553 dolara. Da ponovimo, posle 1. januara 2003. godine ovaj Windows više neće biti u ponudi.

Sitna slova

Ugovori često uključuju klauzule koje ne primetite na prvi pogled. Evo specifičnosti OSL-a:

OSL ugovorom moraju biti obuhvaćeni svi PC računari u firmi. Izuzetak su računari koji ne koriste Microsoft-ov softver i namenske radne stanice na kojima se izvršavaju programi (recimo knjigovodstvene DOS aplikacije) koji ne zahtevaju Windows / Office.

Broj novih računara kojima tokom godine proširite OSL ugovor ne sme biti veći od broja računara u prethodnoj godini. Dakle, ako ste sklopili ugovor na 10 računara, u sledećoj godini ih možete nabaviti još 10, ali ako hoćete da proširite mrežu za 20 ili 100 računara, morate sklopiti novi OSL ugovor.

Broj kupljenih CAL licenci ne sme da prevazilazi broj računara u OSL-u.

Izabrani softver možete koristiti u engleskoj i još jednoj varijanti, prema izboru. Dakle, kada se pojave srpske verzije Windows-a i Office-a, dobićete ih besplatno;

Svaki licencirani program možete legalno koristiti na još jednom računaru, recimo notebook-u ili kućnom kompjuteru (ne na oba!), i to pravo pripada isključivo osobi koja je primarni korisnik prve kopije. Tako službenici mogu legalizovati i softver koji koriste kod kuće ili na putu. Uslov je da administrator ima pregled broja računara na kojima se softver koristi. Neoficijalno rečeno, teško da će biti problema ako kućni računar ponekad iskoristi neko od članova porodice ili ako notebook-u tokom neke prezentacije pristupa i kolega iz firme;

Program OSL uključuje podršku preko telefona i na sajtu - broj tzv. "incidenata" koji će vam služba podrške besplatno rešiti zavisi od broja kupljenih licenci. Mogu se potpisati dodatni ugovori o podršci.