OLP PRORAČUNI
LEGALIZACIJA SOFTVERA

PRINCIPI LICENCIRANJA

OEM SOFTVER

OSL PRORAČUNI

OLP PRORAČUNI

SOFTVER NA SERVERIMA

JAVNE SLUŽBE

ZA STARIJE RAČUNARE

LOKALIZACIJA

INTERVJU SA
DIREKTOROM MS-a


PITANJA I ODGOVORI
OLP je skraćenica od Open Licence Program i možemo ga shvatiti kao iznajmljivanje softvera na trajno korišćenje. Jednostavnije bi bilo reći "kupovina softvera", ali se softver u današnje vreme vrlo retko kupuje - zbog raznoraznih zakonskih začkoljica, softverske firme iznajmljuju programe korisniku, zadržavajući vlasništvo nad njim. U praksi se OLP svodi na to da platite traženi iznos odmah i od tog trenutka "zauvek" imate pravo da koristite softver, skoro kao da ste ga kupili, mada ne i dobili: u ovoj varijanti dobija se samo licencu (ugovor sa Microsoft-om) na osnovu koje je korišćenje softvera legalno na datom broju računara. Same diskove sa softverom i dokumentacijom treba posebno naručiti (i platiti), orijentaciono 40 dolara po disku i isto toliko za (ne baš prebogati) paket dokumentacije. Isto tako, morate posebno doplatiti za tehničku podršku.

Ovakvo licenciranje softvera interesantno je za firme, pošto se ne može kupiti jedna OLP licenca. Da bi se sklopio ugovor, treba kupiti barem pet licenci, pri čemu za početak nije bitno da li kupujete neki skup ili jeftin proizvod - serverski softver vredan više hiljada dolara računa se kao jedna licenca, baš kao i neki CAL koji košta desetak dolara. Zato se već pri kupovini 2-3 licence za Office može razmišljati o OLP-u, koji je povoljniji od kupovine softvera u kutijama - ako i nemate potrebu za pet programa, možete dopuniti broj nekim jeftinim dodatkom.

Kupljene licence traju "večno", ali je OLP ugovor "oročen" na dve godine. U toku tog perioda korisnik može dokupljivati nove proizvode pozivajući se na isti ugovor, uz nivo cena koji mu ugovor garantuje. Kod eventualnih naknadih nabavki softvera treba razmisliti o tome da li ćete se pozvati na tekući OLP ugovor ili ćete sklopiti novi - ako će stari ugovor uskoro isteći (prošlo je, recimo, 18 meseci), ima smisla sklopiti novi OLP ugovor i tako dobiti broj na koji se možete pozivati i u naredne dve godine. Firma, dakle, može da ima više aktivnih OLP ugovora.

Kod OLP nabavke licenci predviđeni su popusti na količinu, ali se oni ne računaju jednostavno kao kod OSL-a. Raspoloživi prostor nam ne dopušta da se upustimo u detalje, pa ćemo samo kratko napomenuti da postoje tri nivoa cena koji su označeni sa NL (no level), B i C. Da biste se kvalifikovali za B nivo treba da skupite 150 bodova, dok se za C nivo traži 500 bodova. Svakom programu je, u zavisnosti od cene, dodeljen neki broj bodova, tako da recimo Office Professional nosi 2 boda, serveri po 15 bodova, advanced serveri po 30 itd. Da bi stvari bile još malo komplikovanije, bodovi se sabiraju u tri pula: operativni sistemi, aplikacije i serveri, a za prelazak na viši nivo (tj. niže cene) traži se 150 ili 500 bodova u konkretnom pulu. Recimo, firma može sakupiti 150 bodova u serverskom pulu i kasnije dobijati serverski softver i CAL-ove po B ceni, a da istovremeno u pulu aplikacija ima manje bodova, pa Office dobija po osnovnim, NL cenama. O svemu ovome posavetovaće vas prodavac softvera, koji bi trebalo da prepozna situaciju kada možete računati na nižu cenu i tada odgovarajući pul izdvoji u poseban OLP ugovor.

Osiguranje softvera

To što ste kupili licencu za trajno korišćenje nekog programa ne znači da ćete taj program "zauvek" koristiti - pojaviće se nova verzija, koju ćete poželeti da nabavite. U OLP programu su postojale i (znatno jeftinije) upgrade verzije, ali su one nedavno ukinute, možda i zato da bi se OSL učinio komparativno interesantnijim. Ostavljena je, srećom, mogućnost da uplatite takozvano osiguranje, Software Assurance (SA).

Prilikom kupovine licenci možete, plaćajući za 30-50% veći iznos, kupiti i SA koji traje dve godine. U tom periodu dobijaćete besplatne licence na sve novije verzije programa koje se pojave, a nakon isteka možete proizvoljan broj puta produžavati SA, koristeći tako uvek softver najnovije generacije. SA se mora kupiti kada i osnovna licenca; ako to propustite, licencu za korišćenje nove verzije softvera dobićete po punoj ceni. Pri kupovini SA zajedno sa osnovnom licencom broj bodova za zadati paket se duplira, pa imate priliku da pređete 150/500 poena u nekom od pulova i tako se kvalifikujete za nižu cenu. Software Assurance se može kupiti i za OEM i FPP proizvode kao i za otkupljene OSL licence, u roku od 90 dana nakon nabavke softvera. Računica pokazuje da se ovo osiguranje isplati firmama koje prelaze na softver sledeće generacije u intervalima kraćim od pet godina.

Pomenimo najzad i hardverski upgrade, koji ne donosi veće "softverske" troškove - kao i u OSL-u, licenca nije vezana za konkretan računar, već je bitan ukupan broj računara, pa ako rashodujete jedan PC i nabavite nov, na njemu možete koristiti postojeći Office ili neki drugi program. Jedino je osnovni operativni sistem "vezan" za računar, pošto se kod OEM softvera na kućište lepi nalepnica. Kao ni u OSL-u, OLP softver ne zahteva aktivaciju.

Kompletan cenovnik retail softvera ima preko 1.200 stavki, pa smo u tabeli izdvojili nekoliko programa koji će biti zanimljivi za šire tržište. Navodimo osnovnu cenu licence kao i cenu licence sa osiguranjem.

 Program Cena [$] Licenca Cena [$] Licenca+SA
     
Exchange Server 2000 903 1353
Exchange Server Enterprise 5157 7736
FrontPage 2002 148 233
Office XP Pro 588 927
Office XP Pro with FrontPage 732 1158
Office XP Developer 820 1294
Project Server 2002 974 1460
Small Business Server+5 Clt 1607 2411
SQL Server Standard 859 1287
SQL Server Standard 1 Processor License 6165 9247
SQL Server Enterprise 8229 12344
SQL Server Enterprise 1 Processor License 24666 37000
SQL Server Developer 613 919
Visual FoxPro Pro 7.0 552  
Visio Standard 2002 207 326
Visio Pro 2002 518 818
Visual Studio .NET Pro 2002 689  
Visual Studio.NET Ent. eveloper 2002 1376  
Windows 2000 Server 952 1428
Windows 2000 Advanced Server 3094 4642
Windows XP Professional Upgrade 236 373
Works 7.0 51  

U narednoj tabeli izdvojili smo cene značajnijih programa ako ih kupujete u FPP obliku (softver u kutijama) - te cene su standardno znatno više nego u OLP i OSL aranžmanima, ali zato postoji osetno jeftinija upgrade verzija koja vam može biti interesantna ako prethodnu verziju softvera već imate i koristite je na jednom računaru.

 Program Cena [$] Sofver Cena [$] Upgrade
     
Age of Empires II 33  
AutoRoute Euro 2003 66  
Encarta DeLuxe 2003 48  
Exchange Server+5 Clt 1540  
FrontPage 2002 200 103
Office XP Pro 712 415
Office XP Developer 951 654
Project Server 2002 1762  
Small Business Server 2000+5 Clt 1762 884
SQL Server Standard 1 Processor License 5917  
SQL Server Enterprise+25 Clt 13137  
SQL Server 1 Processor License 23673  
SQL Server Developer 590  
VB.NET Standard 124  
VC#.NET Standard 124  
VC++ .NET Standard 124  
Visual FoxPro Pro 7.0 638 317
Visio Standard 2002 234 118
Visio Pro 2002 590 294
Visual Studio.NET Pro 2002 1275 641
Visual Studio.NET Ent Dev 2002 2126 1274
Windows 2000 Server+10 Clt 1377  
Windows 2000 Advanced Server+25 Clt 4630  
Windows Millennium 240 125
Windows XP Home 255 131
Windows XP Professional 379 255
Works 7.0 55