SOFTVER NA SERVERIMA
LEGALIZACIJA SOFTVERA

PRINCIPI LICENCIRANJA

OEM SOFTVER

OSL PRORAČUNI

OLP PRORAČUNI

SOFTVER NA SERVERIMA

JAVNE SLUŽBE

ZA STARIJE RAČUNARE

LOKALIZACIJA

INTERVJU SA
DIREKTOROM MS-a


PITANJA I ODGOVORI
U Microsoft-ove desktop operativne sisteme ugrađena je snažna podrška za umrežavanje, pa se pear-to-pear mreže uspostavljaju vrlo jednostavno i bez potrebe za kupovanjem bilo kakvog dodatnog softvera. Ako, primera radi, u firmi imate pet računara koji su povezani u mrežu (sasvim je svejedno da li se za komunikaciju koriste BNC ili UTP kablovi, ili čak novije wireless tehnologije), svaki od njih može pristupati diskovima ostalih, neki od računara mogu deliti svoje štampače sa drugima i tome slično. Windows u ovim uslovima obezbeđuje punu sigurnost, ali ta sigurnost nije centralizovana - svako raspolaže diskovima, štampačima i ostalim resursima svog računara u skladu sa sopstvenim nahođenjem.

Kada broj računara u mreži raste, "anarhija" sve teže pada korisnicima - u najnezgodnijem trenutku se ne može štampati na nekom od printera jer je "njegov" računar slučajno isključen, prava pristupa negde nisu dobro podešena pa su hitno potrebni podaci nedostupni i tome slično. Zato je sasvim prirodna ideja o instalaciji servera, što u startu ne mora doneti neke prevelike troškove - možete jedan od računara sa velikim diskom, na kom je instaliran Microsoft Windows XP Professional, proglasiti za server, povezati na njega najvažnije štampače i nastaviti da koristite mrežu koja suštinski ima server, ali koja je sa formalne strane i dalje pear-to-pear tipa - to što vi jedan od računara zovete "server" i što za njim niko ne sedi vaša je stvar.

Nažalost, server nešto veće mreže ne može raditi pod Professional verzijom XP-a - broj konekcija je ograničen, softver nije optimizovan za serverske aplikacije a nedostaju mu Active Directory servisi i drugi alati za organizovanje i obezbeđivanje domena. Zato je sasvim prirodna odluka da pređete na Windows 2000 Server odnosno, kada se on tokom iduće godine pojavi na tržištu, .NET Server. A tu počinju troškovi...

Serverski softver

Potreban vam je, za početak, sam softver koji možete kupiti u OEM, OLP ili OSL varijanti. U tabeli su date neke od cena - vidite da su serverske verzije Microsoft Windows-a osetno skuplje od klijentskih, dok je Advanced Server verzija (koja vam je potrebna samo ako opremate neku veoma složenu mrežu, u kom slučaju verovatno nećete sami računati, već ćete angažovati konsultanta) nekoliko puta skuplja od standardne. Vidite takođe da je ukupna cena softvera vrlo slična ma koju varijantu licenciranja da izaberete - u OSL verziji Microsoft Windows 2000 Server će vas koštati 3x259=777 dolara, a ako se posle toga odlučite za buy-out, doplatićete još 388 dolara, što je u zbiru 1.165 dolara, dakle više nego da ste kupili OEM ili OLP verziju. Pri tom je OSL kupovina i dalje povoljnija, pošto sav novac ne morate da platite odmah, a osim toga ćete tokom tri godine svakako dobiti .NET Server (možda i neku narednu verziju), dok kod OEM ili OLP plana ostajete na softveru koji kupite. Najzad, primetite da se u OSL planu prodaje puna, a ne upgrade verzija Windows 2000 Server-a, što znači da na tom računaru ne morate unapred posedovati legalni Microsoft Windows.

 Program Cena [$]
   
Windows 2000 Server OEM + 5 CAL 1085
Windows 2000 Server OLP 952
Windows CAL 2000 OLP 39
Windows Server OSL 259*
Windows 2000 Advanced Server OLP 3094
Windows Advanced Server OSL 842*
   
* Odnosi se na godišnji zakup u periodu legalizacije  

CAL - Client Access License

Kupovina softvera koji će se izvršavati na serveru predstavlja samo prvi trošak; potreban je dodatni softver i na klijentima, takozvana klijentska licenca (CAL). Za početak, možete zamisliti da za svaki računar u mreži treba kupiti po jedan Windows CAL. Ako ste kupili Windows Server u OEM verziji, uz njega ste dobili nekoliko (najčešće pet) CAL-ova, dok u OLP i OSL varijantama CAL-ove za sve klijente treba da dokupite. Oni se nabavljaju pojedinačno, pa recimo u OLP varijanti kupovine jedna Windows CAL licenca košta 39 dolara.

Stvari se dalje komplikuju ako na serveru izvršavate Exchange Server, SharePoint Portal Server, SQL Server i slične programe - za pristup svakom od njih na klijentima su potrebne odgovarajuće CAL licence. Zato se u OSL ugovoru za svaku radnu stanicu nudi Core CAL, koji uključuje Windows CAL, Exchange CAL, Share Point CAL i SMS CAL; jedino ćete kod pristupa SQL Server-u morati da dokupljujete klijentske licence. Ukoliko u firmi imate više serverskih programa (recimo dva SQL servera na dva računara), isti CAL-ovi na radnim stanicama "pokrivaju" pristup svim serverima.

Pošto kupite neki broj CAL-ova, možete sami da izaberete kako ćete ih koristiti. Najjednostavnija varijanta je per seat - svaka od stanica ima svoj CAL i sve stanice mogu prema potrebi da pristupaju serveru. Iste te CAL-ove možete prijaviti i u per server modu - tada server "zna" koliko stanica može da mu pristupa i, ako taj broj bude premašen, odbija dodatne pristupe. Per server mod je zgodan jer možete kupiti manje CAL-ova nego što imate radnih stanica, pod uslovom da je vaš posao takav da sve stanice nemaju potrebe da istovremeno pristupaju serveru; ako su pristupi razmerno retki, možete uštedeti dosta novca.

Kupljene CAL-ove prijavljujete serveru iz Control Panel-a, klikom na Licensing. Pri tom ne postoji nikakva "aktivaciona disketa" ili sličan proces kojim bi se proverilo da li ste zaista kupili te CAL-ove; server će postaviti kontrolno pitanje i onda vam "verovati na reč". Jedini nama poznati izuzetak je Small Business Server, kod koga postoji disketa za prijavljivanje CAL-ova, koja se u OSL i OLP programu ne dobija po automatizmu, već se mora naknadno naručiti i platiti 40 dolara. Naravno, bez obzira na mehanizam aktivacije CAL-ova, ostaje vam sertifikat o kupljenim licencama, na osnovu koga u slučaju kontrole možete dokazati da ste potpuno legalni.

Licenca za procesor

Kod nekih vrsta servera nijedan od opisanih metoda prijavljivanja CAL-ova nije pogodan. To se pre svega odnosi na računare kojima se pristupa preko Interneta, pošto na njima nije moguće precizno proceniti maksimalan broj konekcija. Zato se možete opredeliti za jednoprocesorsku licencu (one processor license) - pošto je instalirate, server će prihvatati proizvoljan broj konekcija, ne vodeći računa o CAL-ovima na radnim stanicama i na samom serveru.

"Trik" je u tome što su jednoprocesorske licence skupe - primera radi, u OSL ugovoru SQL Server Standard košta 239 dolara godišnje, dok jednoprocesorska licenca za isti taj SQL Server košta čak 1.717 dolara godišnje. Znajući da SQL CAL košta 55 dolara godišnje, možete kalkulisati - iz jednačine 239+n*55>>1717 dobićete da se za n=27 stanica više isplati da kupite jednoprocesorsku licencu nego CAL-ove za sve radne stanice. Naravno, ako sve radne stanice ne pristupaju serveru istovremeno, računica se menja jer možete uštedeti radeći u per server modu.

One processor license sa legalne strane omogućava serveru da opslužuje "beskonačno" mnogo radnih stanica, ali uvek postoje tehnička ograničenja; kako broj pristupa raste tako je server opterećeniji, pa ga morate pojačati ugradnjom višeprocesorske ploče ili umrežavanjem sa drugim računarima, čime nastaje tzv. "farma servera". Svako takvo proširenje donosi dodatne troškove za softver - recimo, ako pređete na dvoprocesorski server, morate kupiti još jednu one processor licencu; time se vraćate na jednačinu isplativosti koja je dobila novi član.

Kod farmi servera, redundantnih sistema (recimo, dva servera rade "u paraleli", pa ako jedan otkaže, korisnici i ne primete postojanje problema) i drugih složenih mreža situacija sa licencama se komplikuje - mora se kupovati skuplji softver (Windows Advanced Server umesto Windows Server-a, SQL Server Enterprise Edition umesto standardne verzije itd.), ali su takvi zahtevi u našim uslovima retki i verovatno će se realizovati u saradnji sa konsultantima koji će odrediti metod licenciranja.

U tabeli su date godišnje cene zakupa raznih Microsoft-ovih serverskih programa u okviru OSL ugovora, tokom kampanje legalizacije i posle nje. Važno je znati da, ako sklopite OSL ugovor, možete tokom svake godine dodavati nove klijente, pa ih prijaviti (i platiti) tek na kraju godine, dok serverski softver morate da zakupite i platite pre nego što počnete da ga koristite.

Pri odlučivanju obratite pažnju na čitavu listu, pošto npr. Small Business Server obuhvata većinu drugih servera; kupujući ga, možete dosta uštedeti.

 Program Cena [$] pre 01.01. 2003. Cena [$] posle 01.01.2003.
     
Exchange Conferencing Server 1436 2101
Exchange Server 251 367
Exchange Server Enterprise Edition 1436 2101
ISA Server 1 Processor License 465  
ISA Server Enterprise 1 Processor License 2047  
SharePoint Portal Server 1403 2052
Small Business Server (incl. 5 clients) 396 579
Small Business Svr. Client Addn (5 Clients) 80 117
SQL CAL 55 80
SQL Server Enterprise Edition 2292 3352
SQL Server Standard Edition 239 350
SQL Svr Enterprise 1 Processor License 6780  
SQL Svr Standard 1 Processor License 1717  
Sys Management Server 163  
Windows Advanced Server 842 1231
Windows Server 259 379