ZA STARIJE RAČUNARE
LEGALIZACIJA SOFTVERA

PRINCIPI LICENCIRANJA

OEM SOFTVER

OSL PRORAČUNI

OLP PRORAČUNI

SOFTVER NA SERVERIMA

JAVNE SLUŽBE

ZA STARIJE RAČUNARE

LOKALIZACIJA

INTERVJU SA
DIREKTOROM MS-a


PITANJA I ODGOVORI
U našim firmama ima mnogo tehnološki zastarelih računara, koji sasvim lepo rade svoj posao, ali na kojima se ne može pokrenuti Windows XP ili Office XP. I te računare treba legalizovati, što se kod DOS stanica najlakše radi kupovinom OEM softvera (MS-DOS 6.22 košta $46 po računaru), mada na taj softver nema popusta na količinu.

Ukoliko se na računaru koristi neka od verzija Windows-a ili Office-a, on treba da uđe u OSL, ali posle toga nije obavezno da zaista i instalirate iznajmljeni softver; možete se pozvati na takozvano downgrade pravo i nastaviti da koristite bilo koju raniju verziju Windows-a i Office-a. Pri tom po želji možete kupiti medijum sa tom verzijom ($40) ili nastaviti da koristite ono što već imate na računaru. Eventualna inspekcija neće gledati instalacione diskove i serijske brojeve, već pre svega papire (licence).

Downgrade pravo odskora važi i za Windows XP Professional u OEM verziji, ali samo za korišćenje prethodnih proizvoda iz "profesionalne grane" - dakle, imate pravo na Windows 2000, NT, 98, 95 ili čak 3.11, ali ne i na Windows Me ili XP Home.